Darbuotojų kompetencijų vaidmuo ir galimybės šiuolaikinėje organizacijoje


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Darbuotojų kompetencijų vaidmuo ir galimybės šiuolaikinėje organizacijoje. Kompetencijų vaidmens samprata. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai. Kompetencijų vertinimo modeliai. Veiksniai, įtakojantys kompetencijų svarbą personalo vadyboje.


Perėjimas nuo individualaus darbo prie komandinio sudėtingose, naujų technologijų prisotintose organizacijose atvedė prie kokybiškai naujų darbo sąlygų atsiradimo. Susidarius tokioms aplinkybėms individualus žmogus, net ir maksimaliai mobilizavęs savo organizmo bei dvasinius išteklius, negali vienas sėkmingai spręsti sudėtingų darbo bei valdymo uždavinių. Šiuolaikinių organizacijų veikloje svarbų vaidmenį atlieka žmogiškųjų išteklių vadyba, suinteresuota efektyvaus komandinio darbo paieška. Pagrindinis klausimas, kylantis žmogiškųjų išteklių vadyboje – kaip siekti sėkmingesnio ir efektyvesnio darbo komandoje, kokius taikyti mokslinių tyrimų metodus bei priemones, kuriomis būtų galima nustatyti ir pasiūlyti komandų veiklos efektyvumo didinimo būdus atsižvelgiant į komandų socialinį, psichologinį, organizacinį, kultūrinį kontekstą bei siekiant įvertinti komandos funkcionalumą.

Temos aktualumas. Komandinis darbas glaudžiai susijęs su tokiomis žmogiškųjų išteklių valdymo charakteristikomis kaip motyvacija ir pasitenkinimu darbu, organizaciniu klimatu, kartų konfliktu, darbiniu stresu, profesine kompetencija, atvirumu inovacijoms ir kaitai, lyderystės orientacijomis, organizacijos įvaizdžiu ir kita. Pagrindinės priemonės komandinio darbo tikslams pasiekti yra personalo kompetencija, konkurencinių rinkos principų įgyvendinimas, platesnės darbuotojų saviraiškos galimybės. Kitaip tariant, visos šios priemonės turi atspindėti kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumą, jo indėlį į organizacijos veiklos rezultatus ir kartu naujas įmonės konkuravimo galimybes. Darbuotojas turi būti pripažintas svarbiu siekiant įmonės verslo strategijos sėkmės ir kuriant jos konkurencinį pranašumą, nes tik kiekvienos organizacijos vidiniai ištekliai ir kartu jos darbuotojų ypatumai – kompetencija, atskiri darbo įgūdžiai, sugebėjimai – gali būti konkurencinio pranašumo šaltinis.

Kursinio darbo tikslas – kompetencijų kaitos organizacijose analizė.

Darbo uždaviniai:

apžvelgti darbuotojo kompetencijų vaidmens sampratą ir galimybes šiuolaikinėje organizacijoje;

įvertinti veiksnius, įtakojančius kompetencijų svarbą personalo vadyboje;

aptarti darbuotojų kaitos ir kompetencijų sąsajas;

išanalizuoti darbuotojų kompetencijų vertinimo aspektus.

Reikėtų pabrėžti, kad motyvacija daro neginčytiną įtaką darbuotojui, kai jis atlieka jam skirtas užduotis. Atsakomybę, atsakingumą, manau, galima priskirti prie vertybių, kurių kartais pasigendama komandiniame darbe.

Tačiau būtina išskirti ir emocinio intelekto sąvoką, čia pagrindinis dėmesys tenka moralei, atsakomybei ir pilietiškumui.

Apibendrinant galima teigti, kad nėra vienodo kompetencijos apibrėžimo, sąvoka plati, todėl požiūrių įvairovė suponuoja galimybę esminę sąvoką interpretuoti savaip. Kompetencija – tai gebėjimas sėkmingai įveikti iššūkius ir įgyvendinti užsibrėžtas užduotis. Kompetencijų suskirstymas leidžia pažinti darbuotoją.

Kompetencija turėtų apimti: žinias, patirtį, požiūrius ir reikalingas asmenines savybes. Nuspręsti, ar žmogus yra kompetentingas, yra labai sudėtinga, kadangi kompetencija labai priklauso ir nuo socialinės aplinkos lūkesčių. Tačiau kompetenciją reikėtų vertinti priklausomai nuo konteksto. Pavyzdžiui, organizacijos kultūra, kurią sudaro tam tikros nusistovėjusios normos, vertybės, santykiai ir kita, yra pagrindas organizacijos darbuotojų gebėjimams efektyviai taikyti turimą kompetenciją. Kitaip tariant, organizacijos kultūra leidžia efektyviai taikyti turimas kompetencijas, jeigu darbuotojų asmeninės vertybės, nuostatos, normos sutampa su organizacijos vertybių skale. Kompetencija apima ne tik žinias ir sugebėjimus, bet ir požiūrius bei asmenines savybes. Siekiant tiksliau apibrėžti kompetenciją būtina atsižvelgti ir į išorės lūkesčius. Tačiau būtina pastebėti, kad vystantis visuomenei išorės lūkesčiai nuolatos keitėsi, todėl ir kompetencijos suvokimas kito kartu su jais.

Yra išskiriami keturi pagrindiniai kompetencijos modeliai: profesinė, socialinė, asmeninė, vadybinė. Kompetencija gali būti nagrinėjama trimis lygiais:

2. Antras susijęs su darbo patirtimi (stažu) įmonėje, skyriuje ar grupėje, nepriklausomai nuo užimamų pareigų. Toks darbo stažas labai svarbus įmonėje su dideliu darbuotojų kaitos laipsniu.

Vertinant darbuotojo amžių kvalifikacijos požiūriu, jis siejamas su darbo patirtimi, ir, nors laikui bėgant žmogaus fizinės galimybės mažėja – tai kompensuoja didesnė profesinė patirtis. Tačiau ekonomikos vystymasis, konkurencijos aštrėjimas, darbo humanizavimas, naujų vadybos koncepcijų atsiradimas ir taikymas – visa tai kelia naujus reikalavimus tiek darbuotojui, tiek pačiam darbui.

Vadovo sugebėjimas pažinti kitus žmones ir sugebėti užmegzti su jais ilgalaikius santykius, mokėjimas išgirsti, išklausyti pavaldinį, žodžio laikymasis, pasitikėjimo ir atvirumo ugdymas – tai ne tik fundamentalios vertybės, bet ir emocinės kompetencijos aspektas (Stankevičienė A. ir Lobanova L. „Personalo vadyba organizacijoje“/Mokomoji knyga. – Vilnius, Gedimino technikos universitetas, 2006, p. 138). Žinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, suvokiant, kad esi pernelyg nuolaidus arba priešingai – labai griežtas, mokymasis tai koreguoti, padeda vadovui išlikti objektyvesniam. Užimantiems aukštas pareigas, ypač anksčiau, būdavo suteikiama gana didelė veiksmų laisvė, o nuotaikų, sprendimų nenuoseklumai – besąlygiškai atleidžiami. Laisvosios rinkos ir konkurencijos sąlygomis, kai visuomenė tapo demokratiškesnė, žmonės dažniau drįsta sakyti tai, ką iš tikrųjų mano. Todėl kinta ir bendrosios elgesio normos.

  • Vadyba Kursiniai darbai
  • 2015 m.
  • Elena
  • 24 puslapiai (6430 žodžių)
  • Universitetas
  • Vadybos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 64 KB
  • Darbuotojų kompetencijų vaidmuo ir galimybės šiuolaikinėje organizacijoje
    10 - 9 balsai (-ų)
Darbuotojų kompetencijų vaidmuo ir galimybės šiuolaikinėje organizacijoje. (2015 m. Kovo 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-kompetenciju-vaidmuo-ir-galimybes-siuolaikineje-organizacijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:45