Darbuotojų materialinio ir nematerialinio skatinimo sistemos analizė


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Teorinė darbuotojų materialinio ir nematerialinio skatinimo sistemų analizė. Darbo motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos taikymas. Uab „Xxx“ ir Uab „Vvv“ darbuotojų motyvacinė skatinimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedas. Testas. Darbuotojų motyvacija pagal F. Herzberg dviejų veiksnių teoriją. Priedas. Darbuotojų motyvavimo apklausa.


Ar ši dalis yra sukurta apibendrinus svarbiausius empirinio tyrimo rezultatus?

Darbe yra suformuluota dviejų įmonių darbuotojų materialinis ir nematerialinis skatinimo priemonės, jų daromas poveikis ir vadovų daromos esminės klaidos naudojant ar nenaudojant skatinimo priemonių. Buvo iškeltas tikslas atkleisti kokias skatinimo priemones naudoja šios dvi analizuojamosios įmonės, kurios užsiimanti skirtinga veiklą. Tikslui pasiekti buvo reikalinga išanalizuoti lietuvių autorių pateikiama teorine medžiaga ir atlikti stebėjimus bei apklausas reikalingus analizuojamiems faktams patvirtinti arba paneigti.

Išnagrinėjus teorinę ir praktine dalis matomi, kaip autoriai pateikdami savo nuomones, neatsižvelgiant į leidimo metus, išlieka panašios. Iš praktinės dalies akivaizdu, kad svarbiausi darbuotojų materialinio ir nematerialinio skatinimo aspektai yra požiūris į darbuotojus. Teorinė dalis nurodo pagrindines skatinimo teorijas, kuriomis patartina vadovautis, skatinant darbuotojus, norint pasiekti konkrečių rezultatų. Apibendrinant pati tyrimą, galima teigti, kad nors įmonės užsiima skirtinga veikla jos turi panašumu skatindami savo įmonės darbuotojus ir vienu, ir kitu atveju daro darbuotojų skatinimo klaidų.

Darbo pabaigoje pateikiamos išvados kuriomis siūloma atsižvelgti į darbuotojus, kaip į asmenybes, įsigilinti į jų poreikius, prieš bandant skatinimo priemonėmis paveikti jų polėkį dirbti ir norą būti įmonės dalimi. Vadovams siūloma susipažinti su darbuotojo psichologiniais aspektais kurie padėtų tinkamai motyvuoti organizacijos darbuotoją. Kadangi savo vardą sauganti organizacija, norėdama turėti gerus darbo rezultatus turi išlaikyti gerus darbuotojus, skatinti juos dirbti jų naudai, o neieškoti palankesnių ir labiau viliojančių perspektyvų. Darbuotojų išlaikymas, skatinant juos pripažintomis priemonėmis yra teisinga ypač XXI a. sunku būtų įsivaizduoti darbuotojus vergaujančius vadovui despotui, kuris gailėtų darbuotojui pasakyti geresnį žodį ar kitais būdais juos skatintų našiai ir patikimai dirbti įmonės labui. Pavaldinys visų pirma yra asmenybė su kuria reikia elgtis atitinkamai norint, kad jis elgtųsi pagal nustatytas taisykles, atsakingai žiūrėdamas į jam pavestas užduotis.

Temos aktualumas. Šiais laikais aktualus materialinis ir nematerialinis darbuotojų skatinimas, tam kad darbuotojai įmonėje dirbtų našiai ir neieškotų darbo vietų su geresnėmis darbo sąlygomis ir karjeros galimybėmis. Įmonių vadovų bei savininkų tikslas – pasiekti, kad kiekvienas dirbantysis žmogus sąmoningai siektų savo ir savo organizacijos tikslų, kad šie tikslai sutaptų ir kad darbuotojas jaustų moralinį – dvasinį pasitenkinimą savo veikla organizacijoje bei tikėtų, kad patenkins proto ribose savo poreikius. (Žaptorius J. 2007, 105 p.). Visa tai negalima nežinant kas motyvuoja (skatina) darbuotojus.

Materialinis skatinimas – darbuotojų skatinimas piniginę išraiška.

Nematerialinis skatinimas – darbuotojų laiko užimtumu ir saviraiška.

Apimant visas šias sąvokas analizuosime, kaip skatinami darbuotojai UAB „XXX“ – prekybos įmonėje ir UAB „VVV“ – gamybinėje įmonėje.

Problematika. Yra žmonių kurie dirba įmonėje, bet neturi didelės motyvacijos dirbti našiai, nes nesijaučia esantis tinkamai įvertinti už atlikta darbą, todėl nesistengia dirbti įmonės vardan. Kiti keičia darbo vietas, nes jiems trūksta skatinimo būti įmonės dalimi, taip pat nematoma karjeros galimybių, dėl darbuotojų kaitos, įmonėje ne visada darbas atliekamas profesionaliai ir tinkamai, dėl to kenčia įmonės įvaizdis. Įmonės vadovams nevertinant darbuotojų, nesigilinant į jų skatinimą ir supratimo kaip tinkamai motyvuoti juos nebus pasiekiama tinkamo darbo ir įmonės įvaizdžio, kas svarbu verslo pasaulyje kaip patikimumas.

Darbo objektas. UAB „XXX“ ir UAB „VVV“ nematerialinio ir materialinio skatinimo sistemų analizė.

Darbo tikslas – išanalizavus darbuotojų nematerialinio ir materialinio skatinimo sistemą teoriniu aspektu, įvertinti įmonės darbuotojų materialinį ir nematerialinį skatinimo sistemų svarbą.

Darbo uždaviniai:

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 129 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (8772 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vilma
  • Darbuotojų materialinio ir nematerialinio skatinimo sistemos analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Darbuotojų materialinio ir nematerialinio skatinimo sistemos analizė. (2016 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-materialinio-ir-nematerialinio-skatinimo-sistemos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 21:51
×