Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo įtaka karjerai teoriniu aspektu


Įvadas. Darbuotojų mokymo įtaka karjerai. Besimokančios organizacijos samprata ir svarba. Tobulinimo programos įgyvendinimas. Organizaciniai karjeros aspektai. Karjeros reikšmė organizacijai ir darbuotojui. Viešbučio “Europa royal” darbuotojų mokymo ir tobulinimo įtaka karjerai. Metodikos aprašymas. Viešbučio pristatymas. Viešbučio darbuotojų apklausos tyrimas. Išvados. Summary. Literatūra. Priedai.

Darbo problema – nepakankama mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtaka viešbučio darbuotojų karjerai. Mokslinėje literatūroje nėra daug medžiagos, kurioje būtų analizuojama mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtaka karjerai. O analizuojant praktines situacijas taip pat tenka pastebėti, kad sunku yra nustatyti tiesioginį ryšį tarp karjeros ir mokymų.

Darbo tikslas - ištirti viešbučio “Europa Royale” darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtaką jų karjerai.

Prieduose pateikiau: anketos pavyzdį, viešbučio organizacinę struktūrą, darbuotojų sąrašą..

Galima išskirti šiuos besimokančios įmonės kūrimo etapus:

6. Sukuriama kontrolės sistema. Darbuotojas turi būti suinteresuotas rezultatais, kadangi įmonė įdeda nemažai lėšų į jį, jo mokymus. Todėl turi būti formuojamas ne tik noras mokytis, bet ir siekiama konkrečių rezultatų, kurie suformuojami antrajame etape. Galutiniame etape kontroliuojami pasiekiami rezultatai. Kontrolės formos gali būti labai įvairios.

Žinodama besimokančios organizacijos kūrimo sistemą, toliau savo darbe apžvelgsiu skirtingą autorių požiūrį į mokymosi svarbą.

Viešbučio paslaugų sferoje turi būti rūpinamasi personalo kompetencijos ugdymu, mokymu ir specialiai tam skirtu laiku, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir pan. Bet įgyvendinant šias užduotis, susiduriama su personalo ugdymo problemomis. Kurios yra sekančios:

6. Neigiamas arba abejingas aukščiausių vadovų požiūris į mokymą;

7. Nepakankama vadovų kompetencija ugdymo srityje [5, p.114].

Be to egzistuoja nerašyta taisyklė, jog žmogaus išmokyti iš esmės negalima, jis gali tik pats išmokti. Žmogus išmoksta tik tokių dalykų, kurie jo asmeniniu (ir labai subjektyviu) požiūriu yra jam naudingi. Tad darbuotojo nuomonė ir požiūris į būsimus mokymus yra labai svarbūs [15, p.23] Ar galima mokymų metu formuoti nuostatas? Taip , galima, nors tai ir nelengva. Vienas svarbiausių dalykų, lemiančių pozityvių nuostatų brandinimą - ilgalaikė ir kriptingai organizuota mokymosi sistema organizacijoje. Be jos (mokymosi sistemos), be nuolatinių diskusijų apie tai, kas mums svarbu įmonėje, kokiais principais mes galime geriau organizuoti savo veiklą, tikėtis ilgalaikės sėkmės ir sykiu žmonių pasitenkinimo bendra veikla - yra sunku.

Apie žinių, įgūdžių, sugebėjimų stygių sprendžia pats darbuotojas ir jo tiesioginis vadovas. Jie kartu su kitais kolegomis dalyvauja procese, kuriame apibrėžia organizacijos veiklos ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, konkretaus padalinio uždavinius ir reikalavimus, keliamus konkrečias funkcijas vykdančiam darbuotojui.

Pagrindiniai veiksniai skatinantys įmonėse mokymą bei motyvuojantys darbuotojus nuolatos mokytis:

Jaunas įmonės amžius;

puiku jei tai vyksta greitai, tuomet mokymas yra efektyvesnis.

Pagal daugumos autorių (G. Dessler, I. Bakanauskiene ir kt.) pabrėžiamą mokymo procesą pateikiamą mokymo turinį galima pavaizduoti taip (žr. autorės sudarytą paveikslą):

Iš šio paveikslėlio matome, kad darbuotojų mokymas yra neatsiejamas nuo darbuotojų mokymo poreikio nustatymo. Būtent personalo kiekybinis ir kokybinis neatitikimas sukelia mokymo poreikį ir kartu įrodo tam tikrų darbuotojų mokymo veiklų (kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo) reikalingumą.

9.2.2 Karjeros pokalbio rezultatai

Išnagrinėjus besimokančios organizacijos sampratą, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą organizacijoje, jos reikšmę darbuotojų karjeros valdymui bei individualios karjeros reikšmę organizacijai ir pačiam darbuotojui , nustatę ryšį tarp mokymosi ir karjeros planavimo teoriniu aspektu antroje darbo dalyje praktiškai įvertinsiu kokia viešbučio „Europa Royale“ darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtaka jų karjerai.

Tyrimo metu norėjau gauti kuo įmanoma tikslius duomenis, kurie atitiktų realią situaciją viešbutyje, todėl buvo pasirinkti apklausti 55 darbuotojai. Tai viešbučio:

Planuodama klausimyną stengiausi sumažinti respondentų nuovargį bei nuobodulį, susijusį su atsakymais į klausimus. Pirmieji klausimai, pateikti anketoje, skirti išsiaiškinti respondentų , išsilavinimo lygį, lytį, amžių ir užimamas pareigas viešbutyje.

Klausimynus sudariau vertinant darbuotojų laiką, sugaištamą pildant anketas, todėl jie yra išdėstyti labai aiškiai, pateikiami ant vieno lapo, sunumeruoti, kad respondentui būtų lengviau orientuotis klausimyne.

Anketoje pateikiami 25 uždaro tipo klausimai. Kiekvienam klausimui pasiūlomi alternatyvūs atsakymai bei atsakymo forma. Stengiausi vengti sudėtingų, erzinančių klausimų, klausimų stumenčių į vieną atsakymą.

Palyginti su kitais pirminės informacijos gavimo metodais, apklausa turi bent penkis privalumus:

Administravimo paprastumas. Respondentas pats pažįmi vieną ar kitą jam tikusį atsakymą.

Galimybė surasti skirtumus tarp įvairių grupių. Gaunama informacija apie respondentą leidžia respondentus jungti į grupes bei vertinti skirtumus tarp grupių [10, p.77-78].

  • Microsoft Word 174 KB
  • 2015 m.
  • 47 puslapiai (9301 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo įtaka karjerai teoriniu aspektu
    10 - 10 balsai (-ų)
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo įtaka karjerai teoriniu aspektu. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-mokymo-ir-kvalifikacijos-kelimo-itaka-karjerai-teoriniu-aspektu.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 20 d. 00:29
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo