Darbuotojų mokymosi motyvacija


Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Darbuotojų mokymosi motyvacijos skatinimas. Teorinė samprata. Pagrindinės sąvokos. Teorinių tyrimų apžvalga. Darbuotojų mokymosi motyvacijos raiškos būdai. Darbuotojų mokymosi motyvacijos skatinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šio referato objektas formuojamas – darbuotojų mokymosi motyvacija ir jos skatinimas.

Tikslas – apibrėžti darbuotojų mokymosi motyvacijos skatinimą organizacijoje.

Šiam tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai:.

•aptarti pagrindinių su tema susijusių sąvokų teorinius aspektus;

•trumpai pristatyti svarbiausius mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus;

•išnagrinėti pagrindinius darbuotojų mokymosi motyvacijos raiškos būdus;

•identifikuoti svarbiausias darbuotojų mokymąsi skatinančias priemones;

Darbe naudotas metodas: teoriniai darbuotojų mokymosi motyvacijos skatinimo aspektai nagrinėti atliekant su tema susijusių antrinių šaltinių duomenų (mokslinės literatūros, straipsnių ir tyrimų) analizę.

Darbuotojų mokymosi motyvacija. (2013 m. Balandžio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-mokymosi-motyvacija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:04