Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema rajono savivaldybėje


Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. Personalo mokymo modeliai.

Geriausiai parengtų kandidatų atrinkimas negarantuoja, kad jie bus efektyvūs valstybės tarnautojai ar viešojo sektoriaus darbuotojai. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas turi būti nuolatinis. Jis prasideda nuo darbuotojo priėmimo ir net anksčiau ir baigiasi su jo atleidimu. Lietuvos Respublika jau devynerius metus yra Europos Sąjungos narė, tačiau jos viešojo administravimo sistemą vis dar galima būtų priskirti prie transformacijas patiriančių šalių administracinių sistemų grupės. Viešojo sektoriaus personalo valdymo srityje vis dar vyrauja konservatyvi, vertikaliais ryšiais paremta aplinka. Kita vertus, dabartiniu laikotarpiu ir kitų Europos Sąjungos valstybių viešojo sektoriaus personalo valdymas taip pat yra reformuojamas.

Problema. Tauragės rajono savivaldybė yra įstaiga, kuri rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei valstybės deleguotas funkcijas, todėl personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra ypač aktualus. Šiame kontekste kyla klausimas, ar personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema savivaldybėje yra pakankamai efektyvi?

Darbo tikslas. Išanalizuoti Tauragės rajono savivaldybės darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos sistemą bei pateikti tobulinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti kvalifikacijos kėlimo galimybes ir jos sistemas teoriniu aspektu.

Ištirti personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Išanalizuoti Tauragės rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Pateikti pasiūlymus kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimui.

Lietuvos ir užsienio mokslininkai įvairiai apibūdina kvalifikacijos terminą. Įvairūs autoriai kvalifikaciją apibrėžia kaip žmogaus tinkamumo tam tikram darbui laipsnį, reikiamų žinių, įgūdžių, patirties turėjimą. Taip pat kvalifikacija apibūdinama kaip žinių, mokėjimų, sugebėjimų, įgūdžių ir patyrimo visuma, kurią įgijęs žmogus gali kokybiškai dirbti atitinkamos rūšies ir sudėtingumo darbą. Teigiama, kad kalbant apie profesinę kvalifikaciją, galvojama apie įgūdžius, mokėjimus ir žinias - išreikštas sugebėjimų, mokymosi, arba studijų pažymėjimų forma. Taip pat šis autorius sieja du šios sąvokos vartojimo aspektus – kad ji įgyjama mokymosi būdu, o pasireiškia ir yra plėtojama konkrečioje profesinėje veikloje.

Lietuvoje darbdaviai daugeliu atveju neinvestuoja į savo darbuotojus, todėl mokymui, kvalifikacijos kėlimui ar kitiems panašiems tikslams skiriamas minimumas lėšų, dažnai teisinantis jų trūkumu. Autorės nuomone, problema slypi tame, kad pagrindinis vadovų dėmesys yra skirtinas gamybos klausimams, naujų technologijų įsigijimui. Tad ten, pirmiausia ir yra nukreipiamos lėšos. Kita vertus, manoma, kad nepakankamo personalo mokymo priežastimi gali būti tarybinio laikotarpio metu susiformavęs neigiamas šios veiklos įvaizdis. Juk tada pagal planus visi organizacijos darbuotojai turėjo būti tam tikru periodiškumu apmokomi. Realiai keldavo kvalifikaciją ne tie darbuotojai, kuriems to reikėjo, bet tie, kurie būdavo mažiau užsiėmę. Taigi, praktiškai ši veikla buvo atliekama formaliai.

Personalo mokymą lietuviškos organizacijos lygmenyje įvardija kaip stichinį procesą. Pradėjus diegti kompiuterius, organizacijos darbuotojus imta mokyti su jais dirbti. Susidarė būtinybė užsienio kalbų mokėjimui – organizacijose pradėta ieškoti būdų, kaip greičiau jų išmokti. Taigi, galima teigti, jog šandien poreikį darbuotojų mokymui apsprendžia tik susidariusi situacija. Įsitikinta, kad daugelyje organizacijų vyrauja nuostata, kad kvalifikacijos kėlimas – paties žmogaus asmeninis reikalas.

1.3 Personalo mokymo modeliai

Sisteminis mokymo modelis, pirmiausiai identifikuoja mokymo reikšmę. Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų, numatoma, kad jos turi būti tik efektyvios. Tikslai nustatomi remiantis standartais, sudaromos ir įgyvendinamos mokymo programos, įvertinami gauti rezultatai ir palyginami su pasirinktais tikslais (Stancikas, 2001).

- tradicinius metodus. Tai būtų paskaita, kurios metu naudojama garsinės ir regimosios priemonės; paskaita su diskusijomis; paskaita kombinuota su programiniu mokymu ir probleminė paskaita. Šie metodai Lietuvoje taikomi plačiai, tačiau jie nėra efektyviausi. Mokymo personalas nepasirengęs dirbti naujais metodais, šis metodas yra pigus (vienu metu informaciją galima pateikti didelei grupei), taip pat yra brangios dauginimo medžiagos ir t.t.;

1.5 Kvalifikacijos kėlimo strategijos

1.6 Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema viešajame sektoriuje.

− Valstybinio administravimo subjektai (valstybės institucijos, įstaigos, tarnybos bei valstybės tarnautojai, kuriems įstatymai suteikia viešojo administravimo teises);

Organizuojant valstybės tarnautojų mokymą, vadovaujamasi Vidaus reikalų ministro patvirtintomis Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėmis (2005). Taisyklėse apibrėžiama valstybės tarnautojų mokymo programų tvirtinimo, valstybės tarnautojų mokymo programų užsakymo, mokymo planų sudarymo, valstybės tarnautojų mokymo priežiūros tvarka. Pažymima, kad ateinančių metų mokymo plano projektą rengia įstaigoje už personalo tvarkymą atsakingas padalinys arba valstybės tarnautojas. Planas sudaromas atsižvelgiant į valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų pasiūlymus bei valstybės tarnautojų vertinimo komisijų siūlymus dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo. Patvirtinus einamų metų asignavimus įstaigai, atsižvelgiant į 37 valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir valstybės tarnautojų vertinimo rezultatus bei istaigos finansines galimybes, įstaigos valstybės tarnautojų mokymo planas tikslinamas. Patikslintas einamųjų metų valstybės tarnautojų mokymo planas iki kovo 1 dienos pateikiamas valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai. Ši įstaiga tvirtina programas, kurios trukmė viršija 8 akademines valandas. Rengti metinius mokymo planus yra naudinga, nes tokiu būdu skyrių vadovai susipažįsta su personalo kvalifikacijos ir kompetencijos apžvalga, sužinoma, kas tobulintina organizacijoje, bei susipažįstama su svarbiausiu kiekvienai pareigybei skyriuje reikalingų įgūdžių sąrašais. Metinių planų sudarymas suvokiamas kaip „valstybės tarnautojo ir jo tiesioginio vadovo dialogas“ (Metiniai mokymo planai).

  • Microsoft Word 156 KB
  • 2015 m.
  • 30 puslapių (5364 žodžiai)
  • Universitetas
  • Loreta
  • Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema rajono savivaldybėje
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema rajono savivaldybėje. (2015 m. Balandžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-mokymu-ir-kvalifikacijos-kelimo-sistema-rajono-savivaldybeje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 18 d. 08:42
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo