Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas sveikatingumo verslo įmonėje


Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Motyvavimo samprata ir esminiai jo bruožai. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Įmonės motyvavimo sistemos modeliavimas. Darbuotojų motyvavimo modeliai ir jų taikymas įmonėje. Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje. Tyrimo dizainas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Sveikatingumo verslo įmonės „SAULĖ“ veiklos bei jos darbuotojų charakteristika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Sveikatingumo verslo įmonės „SAULĖ“ darbuotojų nuomonės apie taikomas motyvavimo priemones įmonėje vertinimas. Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir diegimas sveikatingumo verslo įmonėje „SAULĖ“. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Empirinio tyrimo metu naudotas kiekybinis metodas (anketinė apklausa), apklausi 178 sveikatingumo verslo įmonės „SAULĖ“ darbuotojai. Tyrimo rezultatai parodė, jog darbuotojai nėra patenkinti esama motyvavimo sistema įmonėje. Formuojant motyvavimo sistemą, įmonė turėtų atlikti darbuotojų poreikių ir jų veiklos rezultatų vertinimą, peržiūrėti darbo užmokesčio ir premijavimo sistemas, tobulinti karjeros vystymo ir darbuotojų mokymo programas bei stiprinti darbuotojų ir vadovybės tarpusavio komunikaciją, įtraukiant darbuotojus į sprendimo priėmimo procesą.

The final goal of the thesis – to assess the motivation system establishment options in wellness business enterprise “SAULĖ”. To achieve the goal the following objectives have been set: 1) analyze the concept of employee motivation and its essential features; 2) examine the measures of employee motivation and the characteristics of employee motivational system establishment; 3) examine the wellness business enterprise “SAULĖ” employee opinions on the company’s employee motivation measures; 4) determine the employee motivation features in wellness business “SAULĖ” and identify options of a motivation system establishment in the company. The object of the research – employee motivation system in wellness business enterprise “SAULĖ”.

The empirical study was carried out using a quantitative method (survey), which lead to a survey of 178 employees of wellness business enterprise “SAULĖ”. The research results showed that the employees are not satisfied with the motivation measures used in the company. The company should conduct a detailed analysis of the needs and work results of their employees, as well as reviewing the pay and bonus system, improving the career development and training programs and strengthening communication between employees and management, involving more employees in the decision-making process.

Temos aktualumas. Kiekvienos organizacijos veiklos efektyvumas, konkurencinis pranašumas rinkoje bei tikslų įgyvendinimo procesas yra tiesiogiai priklausomas nuo ilgalaikio organizacijos narių (darbuotojų) lojalumo. Tuo pačiu, organizacijos turi siekti pritraukti atitinkamos kvalifikacijos, našiai dirbančius bei lojalius darbuotojus, kurie ir yra įmonės sėkmės garantu. Tai rodo, jog būtinas išskirtinis dėmesys darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimui, reaguojant į šių poreikių bei darbo aplinkos (politinių, socialinių, ekonominių, kultūrinių veiksnių ir kt.) kintamumą (Juodaitytė, Jablonskienė, 2013). Šie faktoriai yra siejami su darbuotojų motyvavimu, kuris yra specifiška kiekvienos organizacijos personalo valdymo sritis.

Ne visi įmonių vadovai bei savininkai skiria pakankamai dėmesio darbuotojų motyvavimo funkcijai, ją vykdo periodiškai arba, dėl ribotos kompetencijos ir žinių, remiasi požiūriu, jog darbuotojų nereikia motyvuoti visiškai. Pasak S. Migonytės (2014), dauguma Lietuvos įmonių, motyvuodamos savo darbuotojus paprastai apsiriboja materialiniais paskatinimais, neformuojant vieningų ir efektyvių motyvavimo sistemų ar atliekant darbuotojų poreikių tyrimus. J. Žaptorius (2007) pažymi, jog egzistuoja daugybė motyvavimo priemonių bei skatinimo modelių, kurių taikymas nėra universalus kiekvienai organizacijai – jų pasirinkimas priklauso nuo įmonės darbo specifikos, vidaus taisyklių, darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo ir kitų veiksnių. Būtent šie faktoriai yra svarbūs sveikatingumo paslaugų įmonės darbuotojų motyvavimo procese, kadangi dauguma šioje srityje dirbančių asmenų – individualiai, pagal verslo liudijimą veiklą atliekantys specialistai, kurie įmonėse tik nuomoja darbo vietas (Minkevičius, 2013). Taigi, darbuotojų motyvavimo poreikių ir požiūrio į taikomas motyvavimo priemonės vertinimas yra aktualus sveikatingumo įmonėse, ne tik siekiant suformuoti veiksmingą motyvavimo sistemą, bet ir numatyti individualius poreikius turinčių darbuotojų motyvavimo tobulinimo perspektyvas.

  • Microsoft Word 266 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 57 puslapiai (14315 žodžiai)
  • Kolegija
  • Mile
  • Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas sveikatingumo verslo įmonėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas sveikatingumo verslo įmonėje. (2018 m. Lapkričio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-motyvavimo-sistemos-kurimas-sveikatingumo-verslo-imoneje.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 24 d. 23:57
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo