Darbuotojų motyvavimo tyrimas


Psichologijos kursinis darbas. Darbo pasiskirstymo lentelė. Įvadas. Darbo motyvacija. Mitai apie motyvaciją darbe. Motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. F. Herzberg motyvacijos teorija. Pritaikant F. Herzberg motyvacijos teoriją. Lūkesč ių teorija. Teisingumo teorija. Teorinės dalies apibendrinimas. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra ir prieigos per internetą.


Tyrimų objektas - UAB „MAXIMA,LT „ dirbančiųjų motyvacija.

Darbo tikslas – naudojantis įvairias mokslinės literatūros šaltiniais ir atliekant jų analizę, išnagrinėti motyvavimo sistemos kriterijus bei esmę ir atlikti tyrimą, kad išsiaiškinti motyvavimo sistemos efektyvumą ir pateikti pasiūlymus organizacijos motyvavimo sistemai tobulinti.

Uždaviniai:

1.Išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateiktus galimus veiklos ir elgesio motyvavimo veiksnius, bei metodus.

2.Atlikti anketinę UAB „MAXIMA,LT „ darbuotojų apklausą. Ištirti įmonėje egzistuojančią darbuotojų motyvavimo sistemą bei darbuotojų motyvavimo metodus ir jos problemines vietas.

3.Pateikti siūlymus įmonės motyvavimo sistemai tobulinti.

Tyrimų metodai:

1.Literatūros analizė, tiriant darbo ir elgesio motyvavimo esmę, skirtingų motyvavimo krypčių autorių darbuose, atsižvelgiant į atliktus tyrimus ir naudojamus motyvavimo metodus.

2.Anketinė apklausa, tiriant – UAB „MAXIMA,LT „ darbuotojų motyvaciją.

Darbuotojų motyvavimo tyrimas. (2014 m. Sausio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-motyvavimo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 19:59