Darbuotojų paskirstymas pagal darbuotojų darbo užmokestį


Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo užmokesčio dydį. Darbo uzmokescio pasiskirstymas. Darbo užmokesčio tyrimas. Darbuotoju paskirstymo tyrimas. Darbo uzmokescio paskirstymas. Darbų paskirstymas statybų darbuotojams. Darbuotuojų paskirstymas. Darbuotoju paskirstymo lygiai. Lietuvos darbo uzmokescio pasiskirstymas. Darbuotoju pakisrtymas.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo užmokesčio dydį 2004 m. Spalio mėn. Tyrimo metodika. Darbuotojų pasiskirstymo pagal bruto darbo užmokesčio dydį tyrimas atliekamas nuo 1994 metų (išskyrus 2000 m.). Statistinio tyrimo laikotarpis – spalio mėnuo. Tyrimo tikslas – statistiškai įvertinti samdomųjų darbuotojų pasiskirstymą pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes šalies ūkyje, ekonomikos sektoriuose ir ekonominės veiklos rūšyse. Individualios įmonės tyrime nedalyvauja. Ekonominės veiklos rūšių aprėptis. Tyrimas aprėpia A–O sekcijų ekonominės veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK).Įmonių aprėptis. Duomenys renkami iš visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų, turinčių juridinio asmens statusą, kurios reprezentuoja numatytas aprėpti ekonominės veiklos rūšis. Į aprėptį neįtraukiamos individualios įmonės. Geografinė aprėptis. Atrinktos įmonės, įstaigos ir organizacijos reprezentuoja numatytas aprėpti ekonominės veiklos rūšis ir atsitiktinai „išsibarsto“ geografiniu požiūriu. Atliekant tyrimą, nenumatyta gauti duomenų, kurie reprezentuotų regioninius vienetus. Tyrimo būdas. Tyrimas atliekamas imčių metodu. Imties dydis priklauso nuo rodikliams keliamų patikimumo ir tikslumo reikalavimų. Sudaryta 6295 vienetų imtis, reprezentuojanti šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšių sekcijas ir ekonomikos sektorius. Imties vienetas – įmonė, įstaiga ar organizacija, turinti juridinio asmens statusą.Statistinių įverčių skaičiavimas. Statistiniams įverčiams skaičiuoti taikomas sluoksninės imties sumos įvertis. Įmonėms, ignoravusioms statistinę atskaitomybę, priskirtos statistiškai stebimų įmonių atitinkamų veiklos rūšių ir atitinkamos įmonės dydžio grupės (sluoksnio) vidurkinės stebimo rodiklio reikšmės.

Darbuotojų pasiskirstymo pagal bruto darbo užmokesčio dydį tyrimas atliekamas nuo 1994 metų (išskyrus 2000 m. ). Tyrimo tikslas – statistiškai įvertinti samdomųjų darbuotojų pasiskirstymą pagal bruto darbo užmokesčio dydžio grupes šalies ūkyje, ekonomikos sektekonominės veiklos rūšių aprėptis. Tyrimas aprė­pia a–o sekcijų ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (evrk).

įmonių aprėptis. Duomenys renkami iš visų rūšių ir nuosavy­bės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų, turinčių juridinio asmens statusą, kurios reprezentuoja numatytas aprėpti ekonominės veiklos rūšis.

Geografinė aprėptis. Atrinktos įmonės, įstaigos ir or­ganizacijos reprezentuoja numatytas aprėpti ekonominės veiklos rūšis ir atsitiktinai išsibarsto geografiniu požiūriu. Atliekant tyrimą, nenumatyta gauti duomenų, kurie repre­zentuotų regioninius vienetus.

Darbuotojų aprėptis. Tyrimas aprėpia pagrindinėje darbovietėje visą mėnesį visą ir ne visą darbo dieną arba savaitę pagal darbo sutartis dirbančius ir joje gaunančius darbo užmokestį samdomuosius darbuotojus.

Prie samdomųjų darbuotojų sąlygiškai priskiriami valsty­bės politikai; statutiniai valstybės tarnautojai, kurių tarnybą reglamentuoja įstatymu patvirtintas statutas arba Lietuvos respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas (žin. , 1999, nr. 7-140); kiti valstybės tarnautojai, su kuriais darbo sutartys nesudaromos, remiantis lietu­vos respublikos valstybės tar­ny­bos įstatymu (žin. , 1999, nr. 66-2130; 2002, nr. 45-1708) ir pan.

į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms su­teiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; asmenys, sudarę civilines sutar­tis (iš jų autorines sutartis); įsigiję verslo liudijimą; mokiniai, su kuriais nesudaryta darbo sutartis. Be to, neįskaitomi vado­vai, apmokami tik iš pelno.

Tyrimo būdas. Tyrimas atliekamas imčių metodu. Im­ties dydis priklauso nuo rodikliams keliamų patikimumo ir tikslumo reikalavimų. Sudaryta 6295 vienetų imtis, repre­zentuojanti šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšių sek­cijas ir ekonomikos sektorius. Imties vienetas – įmonė, įstai­ga ar organizacija, turinti juridinio asmens statusą.

Statistinių įverčių skaičiavimas. Statistiniams įver­čiams skaičiuoti taikomas sluoksninės imties sumos įvertis.

  • Microsoft Word 47 KB
  • 2011 m.
  • 7 puslapiai (3561 žodžiai)
  • Danguolė
  • Darbuotojų paskirstymas pagal darbuotojų darbo užmokestį
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Darbuotojų paskirstymas pagal darbuotojų darbo užmokestį. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-paskirstymas-pagal-darbuotoju-darbo-uzmokesti.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 19 d. 18:55
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo