Darbuotojų sauga ir sveikata paskaitų konspektas


Darbuotojų sauga ir sveikata paskaitų konspektas.


• formuoti rengiamų specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos motyvaciją, kaip vidinį poreikį saugiai dirbti ir organizuoti darbus, prisitaikant prie sparčių darbo, profesijų, pasaulio ir norminės bazės pokyčių, įvertinant Tarptautinės darbo organizacijos ir EB direktyvas.

• suvokti, kad produkcija turi būti gaminama ir paslaugos teikiamos saugiais būdais ir metodais;

• analizuoti darbo situaciją, priimti efektyvius sprendimus, kad būtų garantuota darbo ir priešgaisrinė sauga;

• sugebėti vertinti darbo padalinio sąlygas pagal pavojingus ir kenksmingus veiksnius ir numatyti dirbančiųjų apsaugos priemones nuo jų poveikio;

• išmanyti asmeninių saugos priemonių naudojimo sritis ir efektyvumą;

• mokėti tvarkyti padalinio (įmonės) darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentaciją (parengti instrukcijas, pareigybinius nuostatus, pildyti aktus ir pan.).

17. Privalomojo higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo laikinoji tvarka.

18. Priemokų už kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis dydžių nustatymo tvarka.

19. Leidimų įmonėms įvesti suminę darbo laiko apskaitą išdavimo tvarka.

3. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą arba iš darbo akto N-2 forma. 1994 11 22, Nr. 35

19. Darbuotojų saugos darbe žinių įvertinimo (atestavimo) protokolo forma. Patvirtinta Valstybinės darbo inspekcijos 1997 1031 įsakymu Nr. 265. Galioja nuo 1997 1201.

21. Dujų ūkio saugumo laikinosios taisyklės. Patvirtinta Energetikos ministerijos 1995 05 10 įsakymu Nr. 70.

1. Mokėti nusakyti sąvokų - darbuotojas, darbdavys, padalinio vadovas, darbo vieta, darbo aplinka, darbo sąlygos, kenksmingas veiksnys, pavojingas veiksnys, profesinė liga, nelaimingas atsitikimas - reikšmes.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politiką formuoja LRV. Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybinio valdymo funkciją vykdo socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi LR Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Valstybinės visuomenės sveikatos centras (VV8C) prie sveikatos apsaugos ministerijos. Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų departamentas prie vidaus reikalų ministerijos.

Lietuvos respublikos saugos darbe komisija (trišalė) Savivaldybės inspekcija saugos darbe klausimais.

Darbo inspekcija - valstybinė kontrolės įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Ji yra juridinis asmuo.

Įstatymas nustato LR darbo inspekcijos uždavinius, funkcijas, struktūrą, darbo inspektorių teises, pareigas, atsakomybę, tikrinimo tvarką ir darbo organizavimą.

Technikos priežiūros tarnyba (TPT) vadovaujasi socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, patvirtintais nuostatais. Kontroliuoja Respublikos technikos ūkį, tikrina technikos būklę, kontroliuoja ar laikomasi eksploatacijos taisyklių.

Teritoriniai valstybinės priešgaisrinės priežiūros organai yra miesto, rajonų, gyvenviečių ir objektų priešgaisrinės apsaugos daliniai, dalys ir tarnybos, pavaldžios priešgaisrinės apsaugos departamentui.

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai turi teisę bet kuriuo paros metu (pateikę tarnybos pažymėjimą) tikrinti objektų ir teritorijų priešgaisrinę būklę, duoti raštiškus nurodymus, kuriuos privalu vykdyti, uždrausti įmonei eksploatuoti atskiras patalpas, naudoti pastatus, jeigu dėl priešgaisrinio saugumo, norminių aktų pažeidimų kyla gaisro pavojus, skirti baudas pareigūnams, piliečiams, pažeidusiems priešgaisrinio saugumo taisykles, perduoti tardymo organams medžiagą apie pareigūnų, pažeidusių priešgaisrinio saugumo taisykles, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos sudarymo tvarką ir funkcijas bei komisijos nuostatus tvirtina LRV.

Vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 14 str., darbdavys saugos darbe priežiūrai, traumatizavimo ir sergamumo profilaktikai, kontrolei bei konsultavimui privalo įsteigti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą ar pasamdyti šioms funkcijoms vykdyti kitos įmonės asmenis turinčius dokumentus, patvirtinančius jų teisę vykdyti šias funkcijas.

Darbdavys, nustatęs reikiamą darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos sudėtį, turi parengti įsakymą, kuriame nurodomi pagrindiniai tarnybos steigimo etapai:

•darbuotojų sugos ir sveikatos specialisto skyrimas arba tarnybos struktūra;

•darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto ar tarnybos nuostatų parengimas;

  • Sauga Konspektas
  • Microsoft Word 116 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 72 puslapiai (19315 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Solveiga
  • Darbuotojų sauga ir sveikata paskaitų konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų sauga ir sveikata paskaitų konspektas. (2016 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-sauga-ir-sveikata-paskaitu-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 11:14
×