Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija krano mašinistui


UAB „Autokausta". Instrukcijos paskirtis ir taikymas. Terminai ir apibrėžtys. Darbuotojų pareigos ir atsakomybės. Reikalavimai krano naudojimui. techninės būklės patikrinimas. Reikalavimai vykdant kėlimo darbus. Papildomi reikalavimai, kai kėlimo darbus vykdo rangovai su Bendrovei priklausančiais kranais. Kėlimo darbų vykdymas pagal darbų vykdymo projektą / technologinę kortelę. Krovinių sandėliavimas. Kranų nuolatinė priežiūra ir remontas. X. darbuotojų mokymai. Xi. baigiamosios nuostatos.


4.4. Informuoti Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių apie uždraustus naudoti kranus.

4.6. Kontroliuoti įgaliotos įstaigos eksperto, kitų kontroliuojančių institucijų pareigūnų nurodymų vykdymą.

4.7. Dalyvauti tiriant kranų avarijas, numatyti priemones joms išvengti ateityje.

4.8. Saugoti bei, esant poreikiui, teikti darbuotojams, atliekantiems kranų nuolatinę priežiūrą, su kranų naudojimu susijusią informaciją (gamintojo pateiktus dokumentus, pasus, naudojimo instrukcijas, techninės būklės patikrinimo rezultatus ir pan.).

4.10. Sudaryti Bendrovės kėlimo kranų sąrašą su nurodytais kiekvieno krano pagrindiniais parametrais, dalinio ir pilnutinio techninės būklės patikrinimų periodiškumas.

5.3. Kranų nuolatinei priežiūrai skirti / samdyti reikiamos kvalifikacijos ir specialiai tam išmokytus darbuotojus (šaltkalvius, elektromonterius) arba tokia veikla užsiimančią ir turinčią kvalifikuotą personalą įmonę.

5.4. Tvirtinti Bendrovės kranų priežiūros specialisto sudarytą Bendrovės kėlimo kranų sąrašą.

6.2. Kontroliuoti krano surinkimo, remonto eigą ir kokybę, užtikrinti krano keliamųjų įrenginių tvarkingumą, paruošti kraną techniniam patikrinimui, organizuoti krano nuolatinės priežiūros atlikimą, įvertinti krano bėgių kelio tinkamumą naudojimui.

6.3. Kontroliuoti, kad laiku būtų patikrinta kranų techninė būklė, dalyvauti atliekant patikrinimą.

6.4. Užtikrinti, kad krano nuolatinės priežiūros darbai būtų vykdomi saugiai.

6.6. Nustatyta tvarka vesti kėlimo reikmenų apskaitą, atlikti jų apžiūras, užtikrinti tinkamą saugojimą ir naudojimą, pildyti kėlimo reikmenų apskaitos ir apžiūrų registracijos žurnalą. Jeigu darbų atlikimui naudojami rangovo kėlimo reikmenys, tai už jų apskaitą, apžiūras, saugojimą ir naudojimą atsakingas rangovo atsakingas darbuotojas.

7.1. Prieš darbų pradžią įsitikinti, kad yra atlikti visi reikalingi krano techninės būklės patikrinimai ir kranas yra tinkamas eksploatuoti.

7.4. Nustatyti ir inicijuoti kėlimo darbams reikalingų dokumentų (darbų vykdymo projekto, krano pastatymo, krovinių stropavimo, kėlimo schemų ir pan.) parengimą.

7.9. Informuoti kranininką ir stropuotojus apie keliamų krovinių svorį ir gabaritus, sandėliavimo vietą ir tvarką.

7.10. Kontroliuoti, kad kranininkai ir stropuotojai vykdytų darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus ir prireikus (pvz., perstačius kraną į kitą darbo vietą, pasikeitus stropuotojams ar kranininkui, keliant krovinius pagal naujai paruoštas stropavimo schemas, vykdant kėlimo darbus pagal darbų vykdymo projektą ir kt.) instruktuoti juos darbo vietoje apie tai, kaip saugiai atlikti numatomus darbus.

7.12. Tiesiogiai vadovauti darbams vykdant pavojingus kėlimo darbus, taip pat vykdant kėlimo darbus pagal parengtą darbų vykdymo projektą / technologinę kortelę bei neturint parengtų kėlimo schemų.

Kablio žiotys nudilusios daugiau kaip 10 % pradinio skerspjūvio aukščio, sugedęs kablio žiočių uždarymo įrenginys, pažeistas kablio tvirtinimas apkaboje;

8.3. Apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus, nepradėdamas dirbti, pranešti krano priežiūros meistrui arba krano darbo vadovui.

8.4. Nepradėti kėlimo darbų nesant darbų vykdymo projekto arba krovinio kėlimo schemos. Kėlimo darbus vykdyti tik leidus krano darbo vadovui.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (4878 žodžiai)
  • Kolegija
  • Modestas
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija krano mašinistui
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija krano mašinistui. (2016 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-instrukcija-krano-masinistui.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 23 d. 17:58
×