Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje


Įvadas. Pareigūnų sauga ir sveikata. Pareigūnų saugos ir sveikatos garantijos. Darbo ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Pareigūnų, darbuotojų funkijos. Darbuotojų teisės ir pareigos. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus ir pasirengimą gelbėjimo darbams. Atskyrų pareigūnų grupių sauga ir sveikata. Asmenys atstovaujantys darbuotojų interesus saugos ir sveikatos srityje. Nelaimingi atsitikimai darbe. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbdavys rūpinasi, kad  pačios darbo vietos, darbo priemonės, atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Norėdamas kuo labiau apsaugoti darbuotojus nuo rizikos darbe darbdavys darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis, organizuoja tokių priemonių patikrinimus, aprūpina darbuotojus saugiomis darbo priemonėmis, įrengia buities, sanitarines ir asmens higienos patalpas. Dar privalo pranešti apie nelaimingus atsitikimus darbe atitinkamoms institucijoms, sudaryti visas sąlygas tirti tuos nelaimingus atsitikimus darbe.

Svarbiausias tikslas atliekant gelbėjimo darbus, tai pareigūno saugumo užtikrinimas, kuris tuo metu atlieka gelbėjimo darbus. Svarbu visus darbus organizuoti atsižvelgiant į dirbančių pareigūnų saugą ir sveikatos būklę. Žmonių, turto gelbėjimo rizika neturi viršyti pareigūno atliekančio gelbėjimo darbus sveikatai ar gyvybei gresiančio pavojaus.

Pareigūnai turi teisę į įstatymų nustatytą sveikatos priežiūrą. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

Pareigūnų sveikatos priežiūra, apimanti specializuotąją medicininę ekspertizę, prevencinę medicinos pagalbą, numatytą asmens sveikatos priežiūrą, , taip pat apmokamą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ministerija.

Pareigūnai atliekantis gelbėjimo darbus privalo būti parūpinti visa reikalinga įranga, o kad pareigūnai galėtų saugiai naudotis ta įranga ji periodiškai turi būti tikrinama. Taip pat, kad pareigūnai visuomet būtų pasiruošę atlikti savo darbą jiems yra nustatomas poilsio ir darbo režimas.

KOAP ir papildomos įrangos priežiūra PAGD pavaldžiose įstaigose organizuoja PGT viršininkas. Jis privalo darbuotojus aprūpinti KOAP bei papildoma įranga ir užtikrinti tinkamą eksplotaciją, turi prižiūreti, kad visa KOAP įranga būtų laikoma tam skirtose patalpose, privalo organizuoti periodinius įrangos patikrinimus.

Darbuotojai, kurių bet kokia veikla (darbas) susijusi su pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei preparatais, privalo būti instruktuoti ir apmokyti saugiai dirbti su konkrečiomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei preparatais, todėl darbdavys negali reikalauti darbuotojo dirbti, kol jis nėra apmokytas ir instruktuotas.

Komandos viršininkas privalo:

Darbuotojai turi teisę reikalauti, kad jiems būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, kad jie būtų aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų. Drabuotojai privalo darbo priemones naudoti pagal nurodytus saugaus naudojimo reikalavimus, kad nesukeltu pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai, taip pat tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones, nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, laikytis darbo grafiko, vykdyti aukštesnių pareigūnų nurodymus.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (2812 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marius
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. (2015 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-uztikrinimas-valstybineje-priesgaisrineje-gelbejimo-tarnyboje.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 23 d. 16:36
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!