Darbuotojų vertinimo sistemos analizė tarptautinėje įmonėje UAB Saurida


Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Darbuotojų vertinimo samprata. Darbuotojų vertinimo tikslas. Darbuotojų vertinimo būdai. Laipsnių grįžtamojo ryšio vertinimas. Darbuotojų vertinimo metodai. Darbuotojų vertinimo nauda, privalumai bei trūkumai. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Įmonės pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Uab ,,SAURIDA“ darbuotojų vertinimo rezultatai. Uab ,,SAURIDA” personalo direktorės įvertinimas pagal ,,360 laipsnių grįžtamąjį ryšį“. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Darbo tikslas- išanalizuoti tarptautinės įmonės UAB ,, SAURIDA“ darbuotojų vertinimo sistemą. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą bei iškeltus uždavinius yra plačiai išanalizuoti darbuotojų vertinimo būdai bei įvertinta personalo direktorė pagal parinktą vertinimo metodą.

Tyrimo metodas- kiekybinis. Apklausoje dalyvavo 54 UAB ,,SAURIDA“ respondentai, iš jų 42 darbuotojai ir 12 vadovų. Taikant apklausos metodą išsiaiškinta darbuotojų nuomonė apie personalo direktorės darbą taikant duomenų analizę, o rezultatams pasiekti buvo naudojamas duomenų palyginimas.

Atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad UAB ,,SAURIDA“ įmonės darbuotojai: kolegos, pavaldiniai, vadovai skirtingai įvertina personalo direktorės darbą. Todėl pagal baigiamajame darbe pateiktus tyrimo rezultatus galima teigti, kad problema gali būti su darbuotojais, kurie per griežtai įvertino personalo direktorę arba pati personalo direktorė įsivertino save per aukštais balais ir tai tik įrodo, kad reikia atlikti naują įsivertinimą bei atkreipti dėmesį ką mano kiti darbuotojai , kuriose srityse reikėtu labiau patobulėti.

Personalo direktorės įvertinimas bei jos pačios įsivertinimas tik įrodo, kad siekiant gauti aukštesnį darbuotojų įvertinimą reikia skirti dėmesio asmeniniams santykiams bei sukurti didesnį pasitikėjimą. Nes tik geras darbuotojų įvertinimas skatina toliau siekti užsibrėžtų tikslų, skatinti bendradarbiavimą bei pagalbą.

In this final coursework, ,,Analysis of employee evaluation system in International company UAB ,,SAURIDA”, are dealt with employee evaluation goals, approaches, methods, and what are the benefits, advantages and disadvantages of the company in order to evaluate employees.

Objective of this coursework- to analyze employee evaluation system in international company UAB ,,SAURIDA”. Technique to analyze the ways of evaluating employees and to analyze responsibilities of the Director of Human Resources have been carefully chosen following objective and targets of this coursework.

The research method-quantitative. The survey involved 54 UAB ,,SAURIDA” respondents, of which 42 employees and 12 managers. To clarify what workers are thinking about the work of the Human resource director, been used survey method, while achieving the results was used data comparison.

Survey results showed that UAB ,,SAURIDA” employees: assistants, managers evaluate different the work of Human Recourse Director. Therefore, according to the results of this final coursework survey, the results suggest that the problem may be with the employees who are within a strict stance personnel director or the director's own staff to evaluate themselves through the high points and it just shows that it is necessary to perform a self-assessment and pay attention to what other workers areas should be further improve.

Personnel Director rating and its own self-assessment proves that in order to get a higher employee assessment needs to focus on personal relationships and create greater confidence. Because only a good rating encourages employees to pursue their objectives, to promote co-operation and assistance.

Baigiamojo darbo aktualumas: Lietuvos organizacijos jau keletą metų vis didesnį dėmesį skiria darbuotojams bei jų vertinimui. Sistemingas darbuotojų vertinimas yra viena iš pagrindinių personalo valdymo priemonių šiuolaikinėje organizacijoje, kurios svarbą ir reikalingumą pabrėžia galimybė panaudoti įvertinimo rezultatus, priimant valdymo sprendimus, įtakojančius beveik visas žmogiškųjų išteklių vadybos proceso dalis. Aiškiai nustatyti veiklos standartai suvienodina darbuotojų ir darbdavių supratimą apie atliktą darbą, užtikrinamas organizacijos atlyginimų bei skatinimo sistemos efektyvus funkcionavimas, pagrindžiami darbuotojų vertinimo sprendimai pervedant darbuotojus į kitas pareigas, planuojant jų karjerą, tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikius. Tai skatina organizacijas daugiau lėšų skirti personalo valdymui: pasitelkiami specialūs darbuotojų paieškos ir atrankos metodai, organizuojami įvairių lygių darbuotojų mokymai, diegiamos modernios personalo vertinimo bei darbo apmokėjimo sistemos, rengiami individualūs darbuotojų veiklos, ugdymo ir karjeros planai (Underis, 2008, p.1).

Kiekviena organizaciją susiduria su pagrindinėmis darbuotojų vertinimo problemomis, kurios turi būti sprendžiamos. Viešųjų institucijų personalo sistemoje egzistuoja keletas esminių problemų: motyvacijos siekti rezultatyvumo stygius, galimybių tobulėti ir kelti kvalifikaciją stoka, netobulos darbuotojų skatinimo ir atlygio už darbą sistema (Norbert, Adrian, 2004, p. 229). Teisingas darbuotojų veiklos įvertinimas ir su juo susijusi tolesnė karjera motyvuoja žmones efektyviam darbui. Tuomet organizacijoje atsiranda konkurencija, didėja darbo našumas, taip pat geriau patenkinami klientų poreikiai. Tačiau, kad darbuotojų vertinimo sistema būtų efektyvi, ji turi būti tinkamai organizuojama.

  • Microsoft Word 3364 KB
  • 2015 m.
  • 47 puslapiai (8834 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tadas
  • Darbuotojų vertinimo sistemos analizė tarptautinėje įmonėje UAB Saurida
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų vertinimo sistemos analizė tarptautinėje įmonėje UAB Saurida. (2015 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-vertinimo-sistemos-analize-tarptautineje-imoneje-uab-saurida.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 23 d. 15:52
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!