Darbuotojui, atliekančiam autošaltkalvio darbus, saugos ir sveikatos instrukcija


Darbuotojui , atliekančiam autošaltkalvio darbus , saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais ( ypatingais ) atvejais. Veiksmai baigus darbą.


1.1.Ši instrukcija yra įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminis dokumentas, joje išdėstyti esminiai saugos ir sveikatos reikalavimai, kurių vykdymas užtikrina saugų darbą. Instrukcija skirta autošaltkalviui.

1.4.Autošaltkalviu gali dirbti asmenys turintys atitinkamą atliekamam darbui išsilavinimą bei kvalifikaciją kaip tai nurodyta pareiginėse instrukcijose. Šaltkalvis turi būti:

1.4.2.pasitikrinęs sveikatą ir turintis medicinos pažymą, kad gali dirbti minėtus darbus;

1.4.3.išklausęs (pasirašytinai) įvadinį ir pirminį darbo vietoje darbų saugos, priešgaisrinės, civilinės saugos instruktavimus, išmokytas saugių darbo metodų.

1.5.Autošaltkalvio mokymo faktą ir įgytas specialias žinias liudija mokymo įstaigos išduotas diplomas, kvalifikacinis pažymėjimas arba mokymo programos baigimo pažymėjimas.

1.6.Autošaltkalvio žinios darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos klausimais instruktavimo darbo vietoje metu tikrinamos periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai.

1.7.3.pradėjus dirbti kitos rūšies įrengimais, įrankiais ar įtaisais ir tuo būdu pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos saugai ir sveikatai;

1.7.4.pareikalavus valstybiniam darbo inspektoriui, priešgaisrinės saugos inspektoriui, saugos darbe tarnybos specialistui arba tiesioginiam vadovui įsitikinus, kad šaltkalvio žinios yra nepakankamos;

1.8.2.laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, vadovautis pareigine, saugos ir sveikatos instrukcijomis;

1.8.3.žinoti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus ir savo veiksmus kilus gaisrui;

1.8.7.vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą, sprogimą arba užteršti aplinką; nesudaryti sąlygų ir imtis prevencijos priemonių;

1.8.10.žinoti telefonų numerius organizacijų ir asmenų, kuriems reikia pranešti įvykus avarijai, nelaimingam atsitikimui, gaisrui;

1.8.11.žinoti saugos (darbų, eismo, priešgaisrinių, ekologinių ir kitų) ženklų reikšmę ir laikytis jų nurodomų reikalavimų;

1.8.12.žinoti apie darbo vietoje (atliekant konkretų darbą) veikiančius rizikos veiksnius bei apsaugos nuo jų priemones;

1.8.13.mokėti suteikti pirmąją pagalbą; darbo vietoje turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė arba krepšelis.

1.9.Asmeninius daiktus, drabužius ir avalynę bei darbo drabužius, avalynę, galvos apdangalus autošaltkalvis turi laikyti atskirai padalinio buitinėse (poilsio) patalpose tam skirtoje spintoje. Valgoma šioje ar kitoje specialiai įrengtoje personalo patalpoje.

1.10.1.būti darbe neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, toksinių medžiagų, įnešti ir įvežti į įstaigą ar darbo vietą alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ir tai vartoti;

1.10.2.rūkyti darbo vietoje; rūkyti leidžiama tik tam skirtoje vietoje, kurią nurodo plakatas arba užrašas: “Rūkymo vieta” , kurioje yra pirminės gaisro gesinimo priemonės;

1.10.4.spintelėje kartu su ne darbo metu dėvimais drabužiais laikyti nešvarius darbo drabužius, darbo avalynę, skudurus, įvairius su vykdomu darbu nesusijusius daiktus;

1.11.1.reikalauti, kad padalinio vadovas užtikrintų saugų darbą, pravestų instruktavimus darbo vietoje ir informuotų apie joje galinčius veikti rizikos veiksnius;

1.12.2.prieš ir po darbo bei pertraukų, pasinaudojus tualetu, švariai nusiplauti rankas muilu;

2.1.Šaltkalvį gali veikti įvairūs rizikos veiksniai, kurių poveikis sveikatai priklauso nuo poveikio laiko, veiksnio dydžio ir kitų sąlygų. Dirbdamas šaltkalvystės darbus, jis dažniausiai gali susižeisti nuo besisukančios detalės (mazgo), išsprūdusio įrankio ir užkritusio ruošinio (detalės), atšokusios skeveldros, elektros srovės, taip pat pargriuvęs, nukritęs. Jį gali sužeisti nusprūdusi plaktuko galvutė ir kiti pavojingi veiksniai.

  • Microsoft Word 28 KB
  • 2021 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (3528 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Žygimantas
  • Darbuotojui, atliekančiam autošaltkalvio darbus, saugos ir sveikatos instrukcija
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbuotojui, atliekančiam autošaltkalvio darbus, saugos ir sveikatos instrukcija. (2021 m. Sausio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotojui-atliekanciam-autosaltkalvio-darbus-saugos-ir-sveikatos-instrukcija.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 03 d. 14:14
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo