Darni energetika


Ekonomikos savarankiškas darbas.

Įvadas. Darnios energetikos samprata ir klasifikavimas. Biomasės energija. Saulės energija. Vėjo energija. Geoterminė energija. Darnios energetikos vystymasis Lietuvoje ir es. Išvados. Literatūros sąrašas. Paveikslėlis. Atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumas pasaulyje, EU-28, BRICS ir šešiose šalyse, 2013 m. Paveikslėlis. Pirminė gamyba iš kietojo biokuro (išskyrus anglis) 2006-2013 m. ES ir Euro zonos šalyse, tūkst. tonų. Paveikslėlis. Viso pasaulio vėjo energijos gamyba, 2000-2013 m. , gigavatais. Paveikslėlis. Europos šalys, kurios daugiausiai išgauna energijos iš hidroenergijos 2011 m. , Mtoe.


1 paveikslėlis.5

2 paveikslėlis. ES ir Euro zonos šalyse, tūkst. tonų.7

3 paveikslėlis., gigavatais.9

4 paveikslėlis., Mtoe.10

Darbo objektas – darni energetika.

Darbo tikslas - išanalizuoti ir ištirti darnios energetikos šaltinius ir jų panaudojimą, bei perspektyvas .

Keliami darbo uždaviniai:

Išanalizuoti darnios energetikos sampratą ir klasifikavimą;

Išanalizuoti darnios energetikos šaltinių rūšis;

Ištirti darnios energetikos vystymąsi Europos Sąjungoje;

Išanalizuoti alternatyvios energetikos panaudojimą Lietuvoje.

Darni energetika – tai energijos forma, kuri išgaunama iš neišsenkančių išteklių, kuri naudojama tenkinti žmonijos dabartinius poreikius ir nepakenkia būsimų kartų energijos vartojimo poreikiams, bei galimybėms. Darnioje energetikoje naudojamos technologijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip pavyzdžiui hidroenergijos, saulės, vėjo, bangų, potvynių, geoterminės energijos, bioenergijos ir taip pat technologijos skirtos pagerinti energijos vartojimo efektyvumą. Atsinaujinančių energijos šaltinių atsiradimą ir atsinaujinimą nulemia gamtos vyksmai, tokie kaip saulės šviesa, vėjų, upių tekėjimas, jūrų bangavimas, potvyniai ir atoslūgiai, biomasės augimas. Visų šių išteklių pradinis šaltinis yra saulės energija.

Atsinaujinančios energijos šaltinių sunaudojimas pasauliniu mastu sudaro 16% visos sunaudotos energijos kiekio. Didžiąją dalį sudaro kuras, kuriam naudojama biomasė, tokia kaip pvz. mediena, tačiau ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių rūšių naudojimas sparčiai auga. Elektros gamyboje naudojant atsinaujinančius energijos išteklius sudaro 19%, iš kurių 16% energijos išgaunama iš hidroelektrinių ir 3% iš kitų šaltinių.

Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI) sparčiai naudojami Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje. Daugiausiai plečiasi vėjo ir saulės energijos sektoriai. AEI pagal instaliuotą galią didžiausia naudotojai yra Kinija, JAV ir Vokietija, tačiau ir kitose šalyse yra pastebima sparti šios energetikos plėtra.

Matyti, kad šios srities energijai plėtotis yra dar daug galimybių ir variantų. Vėjo turbinos statomos ne tik, kad ant žemės, bet ir vandenynuose. 2009 m. Norvegijos bendrovė „StatoilHydro“ Šiaurės jūroje pastatė pirmąją pasaulyje plaukiojančią vėjo elektrinę. Taip pat jau yra sukurtos ir bandomos skraidančios vėjo jėgainės. Tokie vėjo jėgainių aitvarai galės pakilti net iki 10 kilometrų aukščio, kur vėjai yra gerokai stipresni nei arčiau žemės. Tokio tipo jėgainės galės pagaminti žymiai daugiau energijos nei dabartinės žemės vėjo jėgainės.

Lietuvai yra labai aktualu vystyti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, kadangi mūsų valstybė neturi jokių iškastinių naudmenų (naftos, anglies ir kt.) ir esam priklausomi nuo kitų valstybių, taip pat tai reikalinga mažinant šiltnamio efektą pasaulyje.

Pagal Europos Sąjungos planinius atsinaujinančių išteklių panaudojimo rodiklius 2020 m. (žr. 3 lent.) matyti, kad kai kuriose šalyse siekiama šios alternatyvios energetikos vartojimą stipriai padidinti. Maltoje 2005 m. matyti šios energetikos iš viso nebuvo naudojama, o 2020 planuojama, kad alternatyvios energetikos bendrame galutiniame energijos suvartojime bus panaudota 10%. Kaip matyti planai yra didžiuliai ir ateityje tikėtina tas skaičius bus vis didesnis, kai galiausiai alternatyvi atsinaujinanti energetika taps pagrindinė, taip sumažinant planetos užterštumą ir šiltnamio efektą.

Darni energetika. (2016 m. Vasario 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/darni-energetika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 08:06