Darnumo strategijos įvertinimas VŠĮ „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“


Įvadas. Všį „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“ darnumo strategijos nuostatų įvertinimas. Všį „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“ darnumo strategijos įvertinimas praktiniu požiūriu. Išvados. Literatūra.


Pasaulio turizmo organizacijos (2004) teigimu, darniai vystomas turizmas privalo pasižymėti optimaliu aplinkos išteklių panaudojimu, sociokultūrinio autentiškumo išlaikymu, gyvybingų ir ilgalaikių ekonominių veiklų plėtra. Šie strateginiai tikslai, kaip teigiama Keiptauno Atsakingo turizmo deklaracijoje (Cape Town Declaration, 2002), turi būti įgyvendinami planavimą vykdančių institucijų, turizmo verslo įstaigų. KRP atveju šias funkcijas įgyvendina Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (toliau – KRPD), kurios įgyvendinamos darnumo strategijos pagrindinis tikslas – įgyvendinti veiksmus, kuriais būtų pasiekta darnesnio turizmo šioje saugomoje teritorijoje, atliepiant darnaus vystymosi kriterijus.

Įvertinti VšĮ „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“ darnumo strategiją nacionaliniu lygmeniu atsižvelgiant į pagrindinius strategijos elementus;

Įvertinti VšĮ „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“ darnumo strategiją praktiniu aspektu apžvelgiant pagrindinius rodiklius, tobulintinas sritis bei pateikiant pagrindines tobulintinas sritis.

KRPD įgyvendinama darnaus vystymosi strategija apima visą KRP teritoriją, sutampančią su parko ribomis - viso 17.266 ha, iš kurių 80,4 proc. užima miškai. Svarbu paminėti, jog strategija nėra unikalus, savarankiškai funkcionuojantis normatyvinis dokumentas – tinkamam strategijos įgyvendinimui būtinas nuolatinis ryšys su ketvirtu didžiausiu šalies miestu Šiauliais ir kitomis tarptautinės ir nacionalinės reikšmės traukos vietovėmis (pvz. Kryžių kalnu, Kelme ir Tytuvėnais).

Verta paminėti, jog darnaus turizmo plėtrai reikalingas visų suinteresuotų grupių informuotumas ir dalyvavimas bei stipri politinė lyderystė. Todėl šios strategijos sėkmė priklauso nuo visų suinteresuotų grupių dalyvavimo ir bendradarbiavimo.

Atliepiant kitų strategijų kontekste kylančius reikalavimus, KRP darnumo strategijos keliami pagrindiniai strateginiai tikslai orientuojami į teritorijos poreikius:

Pajamų ir ekonominės gerovės šaltinių vietos gyventojams sukūrimas ir palaikymas prisidedant prie regiono ekonominės plėtros;

Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas siekiant naujų darbo vietų sukūrimo ir skurdo mažinimo;

Pasitenkinimo, ugdančių patirčių kūrimas ir prieigos išlaikymas visiems vietos bendruomenės nariams bei turistams.

Bendromis jėgomis siekiama, jog turizmas skatina gilesnį parko vertybių pažinimą, funkcionuoja kaip pragyvenimo šaltinis vietos bendruomenės nariams, prisideda prie sąmoningumo ir pasididžiavimo jausmų plėtotės.

Akivaizdu, jog KRPD turi imtis aktyvių veiksmų siekiant strategijos įgyvendinimo veiksmingumo. Rekomenduojama iškelti naujus, labiau į praktiką orientuotus operatyvinius tikslus su konkrečiomis funkcijomis, atsakomybėmis ir terminais.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 1102 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (1838 žodžiai)
  • Universitetas
  • Asta
  • Darnumo strategijos įvertinimas VŠĮ „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“
    10 - 2 balsai (-ų)
Darnumo strategijos įvertinimas VŠĮ „Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos“ . (2017 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/darnumo-strategijos-ivertinimas-vsi-kurtuvenu-regioninio-parko-direkcijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:25
×