Darželio SWOT (ssgg) Analizė


Raseinių vaiku lopšelio – darželio “Liepaitė”. ssgg (swot) analizė. Raseinių lopšelis – darželis “Liepaitė” yra biudžetinė įstaiga. Bendra įstaigos apžvalga. Raseinių rajono savivaldybės lopšelio – darželio “Liepaitė” duomenys. Užtikrintas ikimokyklinis ir. Stiprybės. Sukaupta nemaža sveikatos ugdymo patirtis. Lopšelis-darželis toli nuo miesto centro. Silpnybės. Gerinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei tėvais (globėjais). Galimybės. Mažėja vaikų gimstamumas. Mažėja vaikų skaičius dėl emigracijos ir papildomų grupių formavimo. Grėsmės. Atsižvelgianti į išorės ir vidaus veiksnius. Strateginės išvados. Vaiko psichinės ir fizinės sveikatos sergėjimas.

Užtikrintas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Saugi ir didelė įstaigos teritorija aprūpinta saugiais įrengimais ir įrenginiais. Sukurta estetiška aplinka ir sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai. Renovavus darželio pastatus, pagerėjo sąlygos, padedančios tinkamai organizuoti ugdomąjį procesą. Žymiai pagerėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo materialinė bazė.

Lopšelis-darželis toli nuo miesto centro. Nepakankamas bendradarbiavimas su rajono bendruomenėmis, socialiniais partneriais ir tėvais (globėjais). Neaktyviai dalyvaujama rajono ir respublikos mastu skelbiamuose finansuojamose projektuose. Specialistų stoka ( psichologo, specialiojo pedagogo).

Atsižvelgianti į išorės ir vidaus veiksnius, stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, keliami tokie prioritetai: Saugios, kokybiškos ugdymo(si) aplinkos lopšelyje – darželyje “Liepaitė” kūrimas. Ugdymo kokybės tobulinimas: labiau individualizuojant mokymą, didinant ugdymo turinio integraciją, siekiant sąmoningo mokymosi per aktyvią mokinių veiklą pamokoje, mokomąją medžiagą siejant su pritaikymu praktikoje.

  • MS PowerPoint 68 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (324 žodžiai)
  • Universitetas
  • Deimantė
  • Darželio SWOT (ssgg) Analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Darželio SWOT (ssgg) Analizė. (2016 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/darzelio-swot-ssgg-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 19:05
×