Datos kurių prireiks 12 klasėje


1009. – vokiečių Kvedlinburgo analuose pirmą kartą paminimas Lietuvos vardas , pasakojama apie misionieriaus Šv. Brunono Bonifacijaus nužudymą kovo.


77 m. – Plinijus Vyresnysis veikale „Gamtos istorija“ pateikė žinių apie pargabentą gintarą iš Baltijos pajūrio.

98 m. – Tacitas savo kūrinyje „Germanija“ pirmą kartą mini aisčių gentis (Aestorium gentes), gevenančias Svebų (Baltijos) jūros pakraštyje, bei gintarą.

II a. vidurys – geografas iš Aleksandrijos Klaudijus Ptolemėjas savo veikale „Geografija“ mini atskiras baltų gentis – galindus ir sūduvius.

I-II a. – sparčiai plėtėsi dirbamos žemės plotai, daugėjo gyventojų, plėtėsi prekyba, žemdirbystė tapo pagrindiniu baltų verslu.

IV-VII a. – Lietuvos teritorijoje susiformavo genčių sąjungos: lietuviai, aukštaičiai, žemaičiai, jotvingiai, sėliai, žiemgaliai, kuršiai, skalviai.

IX a. – Karolio Didžiojo biografas Einhardas paminėjo aisčius.

IX a. – Šlezviko pirklys Vulfstanas aprašė aisčius ir jų papročius.

IX. – suintensyvėjo prekybiniai santykiai. IX-X a. iš arabų kraštų pas baltus buvo gabenamos varinės ir sidabrinės monetos, kitos prekės, aktyviai prekiauta su skandinavais ir Vakarų Europos kraštais, pradėta pereiti iš dvilaukių į trilaukių laukų dirbimo sistemą, intensyviai plito mirusiųjų deginimas.

853 m. – vokiečių hagiografas Rimbertas atpasakojo švedų žygį į Apuolės pilį ir paminėjo kuršius.

1000 m. – apie šį laikotarpį Lietuvoje pasirodė pirmieji pinigai – sidabriniai kalti lydiniai.

XI a. – aktyviai prekiauta su skandinavais, Vakarų Europa, Bizantija.

1009 m. – vokiečių Kvedlinburgo analuose pirmą kartą paminimas Lietuvos vardas, pasakojama apie misionieriaus Šv. Brunono Bonifacijaus nužudymą kovo 9 d.

1180 m. – į Padauguvį atvyko misionierius vienuolis Meinhardas.

1199 m. – popiežius Inocentas III paskelbė kryžiaus žygį prieš Padauguvio pagonis. Nuo to momento prasidėjo sisteminga karinė vokiečių ekspansija į Pabaltijį.

1201 m. – vyskupas Albertas pastatė Rygos pilį, aplink kurią netrukus išaugo Rygos miestas. Čia buvo perkelta vyskupo rezidencija.

1202 m. – vyskupas Albertas Palestinoje veikiančių karinių ordinų pavyzdžiu įsteigė Kristaus riterių brolijos (Kalavijuočių) ordiną.

1207 m. – vyskupas Albertas Livoniją įformino kaip Vokietijos imperijos leną.

1210 m. spalio 20 d. – popiežius Inocentas III patvirtino Livonijos pasidalijimą tarp Rygos vyskupo ir Kalavijuočių ordino. Du trečdaliai teritorijos atiteko vyskupui Albertui.

1219 m. – sudaryta taikos sutartis tarp Lietuvos žemių konfederacijos ir Voluinės kunigaikštijos. Lietuvai atstovavo 21 kunigaikštis, tarp kurių penki vyresni – Živinbudas, Daujotas su broliu Viligaila ir Dausprungas su broliu Mindaugu. Pirmą kartą sutartyje paminėta moteris Plikienė.

1229 m. – Kalavijuočių ordinas pirmą kartą didesnėmis pajėgomis puolė Lietuvos teritoriją.

1230 m. – Prūsijai kaimyninėje Kulmo žemėje įsikūrė Mozūrijos kunigaikščio Kondrato pakviesti kovai su pagonimis Vokiečių ordino riteriai (kryžiuočiai).

1231 m. – Kryžiuočių ordinas pradėjo puldinėti baltų gentis.

1234 m. – popiežius Grigalius IX leido Kryžiuočių ordinui kurti savo valstybę.

1235 m. – rusų Hipatijaus metraštyje minima Mindaugo Lietuva.

1237 m. gegužės 27 d. – Kalavijuočių ordinas nustojo gyvavęs. Jis tapo Kryžiuočių ordino šaka.

1240 m. – Lietuvoje iškilo Mindaugas – pirmasis valdovas.

1249 m. – susidarė prieš Mindaugą koalicija, į kurią įėjo Haličas ir Voluinė, Livonijos ordinas, žemaičiai (išskyrus pietų žemaičius), Tautvilas ir Gedvydas.

1250 m. – Livonijos ordino žygis į Mindaugo domeną. Mindaugas užsidarė Vorutos pilyje.

1250 m. – įvyko Mindaugo ir Livonijos ordino magistro Andriaus Štirlando derybos, kurių metu Mindaugas sutiko perleisti Livonijos ordinui didelę dalį Žemaitijos ir apsikrikštyti.

1251 m. – Tautvilas su haličėnais, žemaičiais, jotvingiais apgulė Vorutos pilį, priklaususią Mindaugui. Šį kartą Mindaugui talkino Livonijos ordino būrys. Tautvilas turėjo pasitraukti. Tai buvo persilaužimas vidaus kare.

1251 m. – Mindaugas nesėkmingai apgulė Vykinto Tverų pilį, bet susidorojo su Buliniais: Vismantas, Gedvilas, Sprudeikis žuvo. Maždaug tuo pačiu metu mirė ir Vykintas.

  • Istorija Analizė
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (6255 žodžiai)
  • Simonas
  • Datos kurių prireiks 12 klasėje
    10 - 9 balsai (-ų)
Datos kurių prireiks 12 klasėje. (2016 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/datos-kuriu-prireiks-12-klaseje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:21
×