Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas kursinis darbas


Įvadas. Duomenys. Užduotys. Aprašomoji statistika. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Prognozė ir prognozės pasikliautinasis intervalas. Kontroliniai klausimai. Išvados.

Ekonometrija apjungia teorinius rezultatus, metodus, modelius skirtus suteikti konkrečias skaitines reikšmes ekonominiams reiškiniams naudojantis: ekonomikos teorija, ekonometrine statistika, matematiniais statistiniais metodais. Regresinėje analizėje priklausomas kintamasis būna tas, kurio elgesį norime išsiaiškinti, o nepriklausomas – kuriuo bandome aiškinti priklausomo dydžio kitimą.

Šiame kursiniame darbe tirsiu duotų knygų duomenis, apskaičiuosių įvairių parametrų įtaką knygų kainai, įvertinsiu tiesinį regresijos modelį. Taip pat prognozuosiu kainą keičiantis parametrams.

Darbo objektas: Duoti 99-ių knygų duomenys, kur nurodyta puslapių skaičius, iliustracijų skaičius, formatas bei tiražas.

Darbo tikslas: įvertinti tiesinį regresijos modelį tarp duotų kintamųjų, prognozuoti knygų kainą keičiantis tam tikriems parametrams, grafiškai panagrinėti naudojamus duomenis, atlikti regresinę analizę, nustatyti determinacijos koeficientą; ištirti nuo kokių veiksnių priklauso knygų kaina.

Darbo uždaviniai:

atlikti regresinę analizę;

patikrinti hipotezes;

įvertinti determinacijos koeficientą;

užrašyti tiesinės regresijos modelio išraišką (lygtį);

prognozuoti kainą keičiantis kuriam nors parametrui.

Uždaviniai atliekami naudojant R paketą.

Nurodytu adresu sudėti duomenys, kuriuos naudosiu skaičiavimuose. Duotos 99 knygos ir nurodytos kiekvienos jų kaina, puslapių skaičius, iliustracijų skaičius, formatas bei tiražas.

> names(duomenys)<-c("kaina1", "puslapiai1", "iliustracijos1", "formatas1", "tirazas1")

Komanda “> summary(duomenys)“ iš visų 99 knygų išrinko didžiausią bei mažiausią duotų knygų kainą, puslapių skaičių ir t.t. Taip pat apskaičiavo kiekvieno parametro vidurkį bei nurodė medianą (viduriniąją reikšmę iš 99 sąrašo perrašyto kainos didėjimo tvarka, t.y. 50-tos knygos parametrus).

Kainos mažiausia reikšmė – 5.83, didžiausia – 124.52, vidurkis – 53.81, mediana – 54.74

Puslapių mažiausia reikšmė – 100, didžiausia – 560, vidurkis – 276.9, mediana – 280

Iliustracijų mažiausia reikšmė – 1, didžiausia – 23, vidurkis – 9.293, mediana – 8

Formato mažiausia reikšmė – 208, didžiausia – 672, vidurkis – 331, mediana – 315

Tiražo mažiausia reikšmė – 500, didžiausia – 3500, vidurkis – 1817, mediana – 2000

Apskaičiuoti kintamųjų Y, X1-X4 sklaidos charakteristikas: imties plotį, dispersiją arba standartinį nuokrypį:

Imties plotis yra intervalo ilgis, kuriame išsibarstę duomenys. Šiuo atveju visi skaitiniai duomenys yra intervale nuo 1 iki 3500 (1 yra mažiausias iliustracijų sk. knygoje, 3500 – didžiausias tiražas).

Dispersija atspindi labiausiai tikėtiną eilinio matavimo vertės nukrypimą nuo aritmetinio vidurkio.

Koreliacija parodo kiek kiekvienas dydis priklauso vienas nuo kito. Kuo koreliacijos koeficientas arčiau vieno, tuo priklausomybė didesnė, kuo arčiau -1, tuo atvirkštinė priklausomybė didesnė. Čia matome, kad didžiausia koreliacija yra tarp puslapių ir iliustracijos skaičiaus, t.y. kai puslapių sk. didėja vienu vienetu, iliustracijų sk. didėja 0.67176761. Taip pat matome ir kai kurių parametrų atvirkštinę priklausomybę: kainai didėjant tiražas mažėja.

Nubrėžtos sklaidos diagramos. Taškų sklaidos diagrama parodo ryšio tarp dviejų kintamųjų pobūdį. Iš šių diagramų aiškiai matoma tiesinė priklausomybė tarp iliustracijų ir puslapių skaičiaus, taip pat silpnesnė priklausomybė tarp kainos ir formato. Be to, matoma atvirkštinė priklausomybė tarp kainos ir tiražo. Šie grafikai patvirtina duomenis, kuriuos gavau koreliacijų matricoje.

  • Microsoft Word 383 KB
  • 2015 m.
  • 21 puslapis (2683 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ema
  • Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas kursinis darbas. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/daugialype-tiesine-regresija-ir-prognozavimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 03:45
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo