Degalinės Lietuvoje


Ekonomikos kursinis darbas.

Įvadas. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas. Saurida Oil & Gas. Jozita. Lukoil. Orlen. Neste Oil. Statoil. Statistinė informacija. Tyrimo metodika. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai. Tyrimo metodas. Tyrimo instrumento pagrindimas. Atranka ir imties dydis. Duomenų rinkimo bei apdorojimo procedūros. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


aviacinis benzinas – benzinas aviaciniams kibirkštinio uždegimo (benzininiams) varikliams. Distiliuoti žemoje temperatūroje (nuo 30 °C iki 180 °C)

biodyzelinas – jo pagrindas būna aliejai ar jo dariniai.

Toliau darbe analizuosime degalines Lietuvoje. Pateiksime platesnius duomenis apie kiekviena pateikta kuro rūšį ir apžvelgsime gautus duomenis grafiškai. Taip pat pateiksime gautus duomenis po Focus apklausos ir paprastos apklausos ir juos palyginsime.

Sėkmingai vystydama verslą UAB „Saurida„  įkūrė naujus padalinius, kurie savarankiškai pradėjo vykdyti skirtingas veiklas:

Toliau pateiksime šiek tiek statistinės informacijos apie kuro ir energijos suvartojimą transporte. Duomenis surinkome 2008 – 2013 metų laikotarpiui. Per šį laikotarpį visais metais matomas tendencija dyzelino augime , buvo tik 2008 metais sumažėjimas , tai turbūt lėmė krizė. Tačiau vėliau matome, jog per 2009 – 2013 metus dyzelinas tik augo ir gan sparčiai ( 805,4 Tūkst. TNE iki 1039,2 Tūkst. TNE ). To paties mes negalime pasakyti apie benziną ir dujas. Kaip nuo 2008 metų pradėjo mažėti tiek dujos , tiek benzinas , taip iki 2013 metų ir mažėją , tai rodo , jog populiaresnis šiais laikais yra dyzelininis kuras už savo konkurentus Lietuvoje. Viską galite matyti 1 diagramoje.

Toliau pateiksime dar viena diagramą. Šį sykį parodysime kur daugiausiai pasiskirsto kuro sunaudojimas. Kaip pastebimas laikotarpis yra tas pats 2008 – 2013 metai ir net duomenys yra tokie patys , tačiau atsiradę kriterijai patikslina , jog net ir apėmus visą Lietuvoje kuro sunaudojimą pirmauja dyzelininis kuras transporte. Dar matome , jog naujas kriterijus, tai kuro sunaudojimas namų ūkiuose yra su augimo tendencija , tačiau nesparčia. Viską matote 2 diagramoje.

/2 diagrama. Kuro rūšių balansai.

Problemai išspręsti reikėjo atlikti keletą tyrimų. Taigi mes pasirinkome focus grupės organizavimą ir internetinę apklausą. Mes išsikėlėme tokią problemą :

Problema: Kodėl žmonės renkasi brangesnį kurą, negu pigesnį?

Savo darbe apibrėžus tyrimo problemą ir plačiau išanalizavus ją iškėlėme tokį tikslą:

Tikslas: išsiaiškinti, kokie pagrindiniai veiksniai lemia vartotojų pasirinkimą tarp pigesnio ir brangesnio kuro.

Tyrimo problemos tikslui įgyvendinti suformulavome tokius uždavinius:

Atsižvelgiant į tyrimo tikslą bei norimos gauti informacijos pobūdį, pasirinkome ir kokybinį ir kiekybinį tyrimą , kad geriau išanalizuoti veiksnius lemiančius gyventojų pasirinkimą tarp pigesnio ir brangesnio kuro. Šio darbo tyrimo tikslas yra paaiškinti kokie yra pagrindiniai veiksniai lemiantys vartotojų pasirinkimą kuro atžvilgiu ir įvertinti kas turi tam didžiausią įtaką.

Pirminių duomenų rinkimui pasirinkome šiuos metodus:

Šie metodai buvo pasirinkti dėl keletos priežasčių: Apklausa internete – taupant laiką ir vertinant patogumo faktorių bei siekiant išsiaiškinti nespecialiai pasirinktų respondentų nuomonę. Taip pat įvertinant tai, jog šioje apklausoje galima apklausti kur kas daugiau žmonių naudojant socialiniais tinklais ir kitomis interneto teikiamomis galimybės, nei fiziškai atliekant apklausas gatvėje ar kitais panašiais būdais.

Fokus grupės diskusija - pasirinkta apklausti būtent tuos žmones, kurie patys tikrai naudojasi degalinių paslaugomis, kad būtų galima:

Duomenys šiam tyrimui atlikti buvo renkami apklausos internete ir fokus diskusijos pagalba.

Fokus grupės diskusijos tema : Kuo skiriasi pigesnis kuras nuo brangesnio?

Prieš diskusijos pradžią auditorijos dalyviams buvo išdalintos trumpos anketos, kad būtų galima atrinkti vartotojus besinaudojančius degalinių paslaugomis.. Klausimai buvo šie:

Jei vairuojate ar patys pilatės kurą?

Žemiau pateikiame klausimų sąrašą, kurie buvo užduoti diskusijos dalyviams:

Kokius degalinių prekės ženklus esate girdėję?

Kokių prekės ženklų degalines rekomenduotumėte draugui, giminaičiui?

Išvardinkite kriterijus, kurie Jūsų nuomone yra svarbūs renkantis degalinę?

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Arturas
 • 24 puslapiai (4344 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 317 KB
 • Degalinės Lietuvoje
  10 - 9 balsai (-ų)
Degalinės Lietuvoje. (2016 m. Vasario 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/degalines-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 08:03