Degių skysčių krovos technologinio proceso gaisrinio pavojingumo vertinimas


Įvadas. Literatūros apžvalga. Informacija apie objektą. Vertinimo tikslas. Įvertinimo metodika. Šilumos poveikio ribojimas. Sprogimo momentinio viršslėgio ribojimas. Skysčių pasklidimo skaičiavimas. Technologinio proceso aprašymas. Vagono užpylimas. Autotransporto operacija. Kordoninė ir perdavimo operacija. Laivo operacija. Krova į laivą. Zonų, kuriose gali įvykti gaisras, aprašymas. Gaisrinės saugos reikalavimai technologiniams įrenginiams ir procesui. Veiksmai kilus gaisrui. Gaisro ir sprogimo pavojingumo vertinimas. Nagrinėjami scenarijai. A scenarijus. Jungiamosios žarnos tarp laivo talpos ir kolektoriaus. Suirimas/nehermetiškumas produktų transportavimo metu. B scenarijus. Jungiamosios žarnos tarp autocisternos talpos ir kolektoriaus. Suirimas/nehermetiškumas produktų transportavimo metu. C scenarijus. Jungiamosios žarnos tarp geležinkelio cisternos talpos ir kolektoriaus. Suirimas/nehermetiškumas produktų transportavimo metu. D scenarijus. Kolektoriaus suirimas/ nehermetiškumas produktų transportavimo metu. E scenarijus. Autocisternos gaisras. F scenarijus. Geležinkelio cisternos gaisras. Gaisro scanarijų palyginimas ir tikimybinis vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Pavojingas technologinis procesas – procesas, pasižymintis didesne rizika, kuriai esant darbo avariniame rėžime ar nelaimingo atsitikimo atveju, tikimybė kilti incidentui, kuris kelia pavojų žmogui, jo turtui ar aplikai yra didesnė. Visi pavojingi technologiniai procesai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į jų pavojingumą ir pavojingos situacijos kilimo tikimybę.

Pagal statistiką Lietuvoje pramonės įmonėse ir gamyklose kasmet kylančių gaisrų skaičius nėra didelis. 2011 metais kilo 12306 gaisrai, iš kurių 111 kilo minėtose įmonėse ir gamyklose, o 2012 metais per pirmus 4 mėnesius kilo 5307 gaisrai - 31 gaisras kilo gamybos ir pramonės paskirties pastatuose. Gaisrai neretai atneša ypatingai didelius nuostolius ir pridaro labai daug žalos.

Žalos dydį įtakoja degių medžiagų kiekis, naudojama įranga ir incidento mastas. Tokiu atveju būtina įvertinti technologinio proceso pavojingumą ir numatyti priemones, kurios užtikrintų saugą.

Baigiamajame darbe buvo nagrinėjamas degių skysčių krovos procesas krantinėje.

Nagrinėjama tema yra aktuali, nes krantinėms nėra numatytos atskiros projektavimo taisyklės ir neaišku kaip iki galo užtikrinti saugą. Atsižvelgiant į statybos normose (Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 6 priedas) numatytas priemones, būtina įvertinti riziką.

Darbo tikslas – atlikti degių skysčių krovos technologinio proceso pavojingumo analizę.

Darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti krovos proceso pavojingumą teoriniu aspektu.

2. Numatyti galimus gaisro kilimo scenarijus ir jų tikimybę.

3. Atlikti scenarijų vertinimą ir numatyti saugos priemones.

Darbo objektas – degių skysčių transportavimo technologinis procesas.

Darbo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė;

2. Teoriniai skaičiavimai ir situacijų modeliavimas;

3. Rezultatų analizė.

Darbo teorinė reikšmė. Degių skysčių krovos vertinimo analizė gaisrinės saugos požiūriu.

Darbo praktinė reikšmė. Atlikto vertinimo analizė leidžia prognozuoti galimas

pavojingiausias situacijas ir įvertinti avarijos mastą bei priemones avarijai užkirsti ar sustabdyti.

Pagrindinė literatūra, kuria remtasi darbe yra mokslinė. Naudotasi moksline R. Mačiulaičio „Gaisro ir sprogimo pavojus gamybos procesuose“, „Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimo būdai“, E. Zaleckienės ,, Degimo ir gesinimo teorija” literatūra,

R.Mačiulaičio ir D.Lipinsko laboratorinių darbų metodikos nurodymais „Gaisro ir sprogimo pavojus modeliuotose gamybos procesuose, nuostatais ir taisyklėmis, Lietuvos bei užsienio šalių standartais.

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama rizikos vertinimo būtinumas ir metodika, technologinio proceso pavojingumo aspektai, pavojingos medžiagos ir jų savybės, analizuojama technologinės operacijos. Antrojoje dalyje yra modeliuojami scenarijai, pateikiami skaičiavimai pagal kiekvieną

numatytą įvykį, skaičiuojamas skysčių pasklidimas, šilumos spinduliuojamasis poveikis. Trečioje dalyje yra palyginami išnagrinėti scenarijai, apžvelgiama gaisrų scenarijų tikimybė ir likvidavimo galimybė. Ketvirtoje dalyje pateikiamos baigiamojo darbo išvados kuriose aptariama darbo metu pasiekti rezultatai ir pateikiamos priemonės užtikrinančios technologinio proceso saugą gaisro

požiūriu.

  • Adobe PDF 1572 KB
  • 2015 m.
  • 51 puslapis
  • Universitetas
  • Justinas
  • Degių skysčių krovos technologinio proceso gaisrinio pavojingumo vertinimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Degių skysčių krovos technologinio proceso gaisrinio pavojingumo vertinimas. (2015 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/degiu-skysciu-krovos-technologinio-proceso-gaisrinio-pavojingumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 05:44
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo