Dekoratyvinių augalų auginimo technologijų palyginimas


Įvadas. Literatūros apžvalga. Dekoratyviniai augalai. Medelynai – paskirtis, funkcijos. Darbo objektas ir metodai. Dekoratyvinių sumedėjusių augalų auginimo technologijos. Medelynai. Darbo rezultatai. Analizavimas iš gautų tyrimo duomenų. Tręšimo, laistymo, sodinimo technologijų palyginimas. Augalų priežiūros analizė. Savikainos analizę. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Summary. Literatūra. Priedai.


Dekoratyvinių augalų augintojai siekdami sumažinti auginamos produkcijos savikainą turi investuoti į modernių šiltnamių statybą, atnaujinti šiltnamių įrangą, įrengti šiuolaikiškas laistymo, šildymo sistemas, įdiegti modernią augalų auginimo įrangą.

Temos pasirinkimas buvo pagrįstas tuo, kad mokantis pagal savo studijų programą ir pradėjus mokytis apie augalų auginimą ir jų auginimo technologijas, buvo svarbu sužinoti apie augalų auginimo technologijų alternatyvas. Ištirti ekonomiškiausią ir strategiškiausią auginimo technologiją, kurios pagalba augalų augintojai gautų didžiausią pelną.

Pastaruoju metu labai padidėjo dekoratyvinių medžių ir krūmų paklausa. Ypač populiarūs įvairūs kultivarai: žemaūgiai, koloniški, rutuliški, margalapiai, geltonlapiai, raudonlapiai, melsvaspygliai, geltonspygliai ir kt. Dėja, Lietuvos miškų urėdijų ir privačių medelynų, gerokai išaugusios šių augalų paklausos kol kas nepatenkina. Pagrindinė to priežastis – egzotinių augalų dauginamosios medžiagos (sėklų, ūglių) trūkumas. Daug retųjų introducentų, ankščiau augusių senuose parkuose, dėl įvairių priežasčių žuvo, o pokario metų želdynai šiuo atžvilgiu labai skurdūs. Didesnė dalis pačių dekoratyvinių didelę paklausą, turinčių sumedėjusių augalų, kol kas auginama tik botanikos soduose, arboretumuose ir pavienėse sodininkų mėgejų sodybose. Tad apie platesnį gamybinį šių augalų dauginimą kalbėti sunku.

Yra žinotina, kad prie miškų urėdijų ir privačių medelynų būtina kuo skubiau kurti retų sumedėjusių dekoratyvinių augalų rūšių ir dekoratyviųjų formų motinines plantacijas. Pagrindinė jų paskirtis – želdynuose kol kas retai auginamų, bet labai paklausių dekoratyvinių medžių ir krūmų dauginamosios medžiagos išauginimas platesniam šių augalų gamybiniam dauginimui. Antras, mūsų nuomone, labai svarbus motininėms plantacijoms keliamas uždavinys – medelynuose auginamos produkcijos reklama.

Darbo tikslas - Išnagrinėti augalų auginimo būdus, išanalizuoti auginimo technologijas. Ištirti konkrečių dekoratyvinių augalų auginimo technologijas.

Darbo uždaviniai:

2. Išmanyti dekoratyvinių ir jų bendrijų augalų savybes, bei jų auginimo sąlygas.

Dekoratyviniai augalai – tai augalų rūšys, išvestos namų, aplinkos puošimui, bei dekoravimui. Dekoratyviniai augalai (iš lotynų „decoro“ -. papuoškite), tai didelė grupė, auginamų ir laukinių augalų, priskiriamų botanikos šeimoms.

Pagal biologines savybes sumedėję dekoratyviniai augalai skirstomi į dvi grupes: medžiai, krūmai. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai tai lapuočių ir spygliuočių, visžalių augalų visuma. Daugelis dekoratyvinių medžių ir krūmų, neatlieka jokios praktinės funkcijos, tačiau jų pagrindinis uždavinys - puošti.

Želdynai gražina aplinką, palengvina sąlygas gyvenimui ir gamybinei veiklai. Želdinių svarba žmogui ir jo aplinkai įvairiapusė: sodybų apsauga nuo gamtos stichijų, užterštumo, mikroklimato reguliavimas. Želdiniai sugeria anglies dvideginį ir išskiria deguonį, pagerina oro jonizacijos santykį, sulaiko dulkes ir slopina triukšmą. (Charles et all., 1998).

Medelynas – tai žemės plotas, kuriame dauginami, auginami medžių ir krūmų sodmenys miškams, parkams, sodams, gyvenvietėms ir kt. želdinti. Medelynu dar vadinamas medelių ir krūmų sodmenų auginimo įmonė arba jos padalinys. Miško daigynus įveisdavo arti sodinimui skirtų plotų ir jie buvo beveik kiekvienoje girininkijoje, o medelynai kaip aukštesnės kategorijos sodmenų auginimo vieta buvo įrengiami urėdijose. Pirmasis valstybinis dekoratyvinių augalų medelynas įkurtas 1922 m. Dotnuvoje. Vėliau įkurti medelynai kitose vietovėse. Praeito amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje miškų medelyno plotas viršijo tūkstentį hektarų. Didžiausi medelynai buvo Rokiškio, Dubravos, Alytaus, Kretingos, Vilniaus urėdijose. Šiuo metu medelynų plotai kasmet didėja. Dekoratyvinių dugalų sodmenys auginami ir realizuojami kartu su miško sumedėjusių augalų sodmenimis daugelyje miškų urėdijų medelynų.

Dekoratyvinės sodininkystės medelynų paskirtis yra išauginti taisyklingai suformuotus, su tinkamai išsivysčiusiomis šaknimis medžius ir krūmus. Čia auginami puošnūs vietiniai, kuo įvairesni svetimžemiai medžiai, krūmai ir vertingesnės jų sodinės formos. Dekoratyvinių augalų medelynai yra laikini ir pastovūs. Laikini dažniausiai kuriami prie naujai užsodinamų didelių parkų ir statomų gyvenviečių. Šiuose medelynuose auginami reikalingi parkams įveisti ar gyvenvietei apželdinti augalai. Paprastai laikinuose medelynuose baigiami auginti ir formuoti iš kitų medelynų. Atvežti iš miško iškasti medeliai bei krūmai. Įveisus parką, ir apželdinus gyvenvietę, laikinas medelynas likviduojamas arba dar paliekamas želdinių papildymui. Pastovūs dekoratyvinės sodininkystės medelynai steigiami prie didelių miestų, rajonų centrų ir ruošia sodinamąją tų miestų ar rajonų apželdinimui.

  • Aplinka Diplominis darbas
  • Microsoft Word 2168 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (7001 žodžiai)
  • Kolegija
  • Polina
  • Dekoratyvinių augalų auginimo technologijų palyginimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Dekoratyvinių augalų auginimo technologijų palyginimas. (2016 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/dekoratyviniu-augalu-auginimo-technologiju-palyginimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 17:55
×