Demografinės problemos


Įvadas. Lietuvos demogracija. Lietuvos gyventojų skaičius ir duomenys. M. Lietuvos Respublikos visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Lietuvos demografinė situacija. Mirtingiausi’’ Europoje. Emigracija. Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozės. Lietuvos demografinės politikos būklė. Literatūros šaltiniai.


Demografija – tai mokslinis gyventojų tyrimas. Demografija yra glaudžiai susijusi su kitais socialiniais mokslais, kurie nagrinėja žmonių motyvaciją ir reakciją, nes jų tyrimo objektas bendras. Dalyko pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžių demos, kuris reiškia „liaudis“ (arba žmonės kaip visuma) ir grafija – „aprašymas“. Kaip mokslo sritis demografija buvo įvardyta 1855 m. prancūzų mokslininkui Ašilui Gijarui (Achil Giljard, 1799–1876) Paryžiuje išleidus knygą „Gyventojų statistikos elementai, arba palyginamoji demografija“. Joje demografija apibūdinta kaip mokslas apie žmonių prigimtinę ir socialinę istoriją arba kaip matematinės žinios apie gyventojus, jų pagrindinius pokyčius, taip pat apie jų fizines, politines, intelektines ir moralines sąlygas. Vieni gyventojus sieja su skaičių aibe surašymo ataskaitose. Anglakalbiai kalbantys žmonės gali jį sieti su statistine sąvoka (angl. population gali būti suprantama kaip generalinė statistinė visuma). Kiti gyventojus apibūdina kaip žmonių visumą tam tikroje apibrėžtoje erdvėje, dar kiti – kaip objektą, kuriam vyriausybė, verslo arba kitokios organizacijos teikia paslaugas, parduoda prekes, planuoja ateitį ir t. t. Visos šios sampratos gali atitikti terminą „gyventojai“, tačiau toks požiūris į gyventojus yra statiškas: žmonės tokiu būdu atvaizduojami tarsi momentinėje fotografijoje. Demografų požiūriu „gyventojų“ terminas iš tiesų simbolizuoja patį fenomeną, tačiau jis turi dinaminį aspektą. Tikrovėje gyventojai niekada nebūna tokie patys laiko atžvilgiu: gyventojų skaičius gali padidėti arba sumažėti, gyventojai gali pasenti arba atjaunėti, ilgainiui pakinta ir kitos gyventojų charakteristikos.

Demografija tiria tris pagrindinius demografinius procesus: gimstamumą, mirtingumą ir migraciją.

Pagal religiją 80 % gyventojų – katalikai, 4,07 % – stačiatikiai (pravoslavai), 14,86 % – netikintys.

Didelio masto darbo jėgos emigracija, protų nutekėjimas iš Lietuvos, sunkumai tinkamai vykdant migracijos apskaitą, tam tikros vyriausybės politikos įgyvendinimo būtinybė, – tai problemos, kurios dažnai minimos šiomis dienomis. Toliau bus siekiama atsakyti į klausimą, kur ir kodėl iš Lietuvos migravo žmonės .

Lietuvos gyventojų migracija pasireiškė tik XIX a. viduryje, suirus jungtinei Lietuvos ir Lenkijos valstybei. Nemažai lietuvių, ypač priklausiusių smulkiajai bajorijai ir dvasininkų luomui, emigravo iš Lietuvos po 1831 m. ir 1863 m. sukilimų prieš carinę Rusiją. 1867–1868 metų badas, privaloma 25 metų karinė tarnyba Rusijos armijoje, nacionalinė priespauda, silpnai išplėtota pramonė, lėtas ekonomikos augimas, santykinis gyventojų skaičiaus perteklius kaime – tai pagrindinės priežastys, privertusios darbingo amžiaus gyventojus masiškai emigruoti iš šalies. 1869–1899 metais vien tiktai į JAV iš Lietuvos emigravo apie 50 tūkst. žmonių. Tačiau šie duomenys nėra tikslūs, nes iki 1899 m. JAV migracinės tarnybos lietuvius dažniausiai registruodavo kaip lenkus arba rusus. Tik nuo 1899 m. duomenys apie lietuvių emigrantų skaičių tapo daug tikslesni. Oficialiosios JAV statistikos duomenimis, 1899–1914 m. į šią šalį emigravo 252 594 lietuvių. Didžiąją emigrantų dalį sudarė beturčiai valstiečiai (94,7%) ir vyrai (67,6%). 90,2% emigrantų buvo 14–45 metų amžiaus. Vyresni negu 60 metų žmonės į JAV nebuvo įleidžiami.

Lietuviai emigravo ir į kitas Vakarų šalis, tačiau daug mažesniais mastais: iki 1914 m. apie 14 tūkst. išvyko į Didžiąją Britaniją, apie 10 tūkst. – į Pietų Ameriką ir apie 5 tūkst. – į Kanadą. Emigracija vyko ir Rytų kryptimi. 1897–1914 metais apie 35 tūkst. žmonių išvyko nuolat gyventi į Rygą, apie 30 tūkst. – į Sankt Peterburgą, apie 15 tūkst. – į Liepoją, apie 7 tūkst. - į Odesą, apie 2 tūkst. – į Maskvą.

  • Microsoft Word 61 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3173 žodžiai)
  • Kolegija
  • Raminta
  • Demografinės problemos
    10 - 1 balsai (-ų)
Demografinės problemos. (2016 m. Gruodžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/demografines-problemos.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 03 d. 11:44
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo