Demografiniai pokyčiai


Viešojo administravimo referatas.

Esė Demografiniai pokyčiai ir kaimo vystymosi tendencijos. Imigracija ir emigracija. Metai Imigracija Emigracija.


Demografiniai pokyčiai yra vienas pagrindinių gyventojų gyvenimą formuojančių veiksnių. Gyventojų struktūra ir profilis pasikeitė iš dalies dėl mažo gimstamumo, didelio masto migracijos, pasikeitusių šeimos struktūros modelių, vyro ir moters vaidmens pokyčių. Todėl šiandieninis gyvenimas labai skiriasi nuo gyvenimo, tarkim, prieš 50 metų ir tikėtina, kad per ateinančius dešimt metų esminiai pokyčiai tęsis vien dėl to, kad visuomenė palaipsniui senėja, o migracijos mastai vis dar labai dideli, ypač kaimiškose vietovėse. Lietuva – emigracijos valstybė. Šalies emigracijos rodikliai tūkstančiui gyventojų yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Per nepriklausomybės metus iš šalies išvyko apie 825 tūkst. asmenų arba beveik trečdalis Lietuvos gyventojų. Nors emigracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau Lietuvos atveju dideli emigracijos mastai kelia šaliai nemažai iššūkių: kinta šalies demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima trūkti darbo jėgos, nuteka protai. Individo lygmenyje galima įžvelgti tiek teigiamų, tiek ir neigiamų emigracijos pasekmių. Emigrantai uždirba daugiau, tačiau ne visada išnaudoja savo potencialą, įgyja naujos patirties, turi gyventi toli nuo namų, svetimoje aplinkoje. Lietuvos statistikos departamento migracijos srautų dešimties metų laikotarpiu susisteminti duomenys (1 priedas), liudija, kad migracijos srautas vis dar labai intensyvus. Dideli emigracijos mastai blogina šalies demografinę padėtį, ypač kaimo vystymosi tendencijas. Būtina nuolatos analizuoti šių veiksnių įtaką kaimo vystymuisi, kad šie rodikliai būtų teigiami, nes šiuo metu ateities kaimo laukia nykuma, jeigu nebus imtasi priemonių šių rodiklių gerinimui.

XXI a. pradžioje iš demografiškai jauniausių ES šalių grupės Lietuva priartėjo prie pačių seniausių. Labiausiai nerimą keliantys demografiniai pokyčiai yra spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas. Kaip teigia istoriniai šaltiniai, pagrindinė emigracijos priežastis – geresnio gyvenimo paieška (ekonominė migracija). Socialinio tyrimo centro Sociologijos instituto Visuomenės geografijos skyriaus vedėjas Donatas Burneika teigia, kad kaimo gyventojų mažėjimas yra natūralus procesas, stipriai lemiamas urbanizacijos (miestų augimas, ekonominių zon

formavimasis). Kaimo gyventojų skaičiaus ženklus mažėjimas yra ryškus pastarojo dešimtmečio reiškinys, būdingas ne tik Lietuvai, bet ir daugumai Europos šalių. D. Ambrozaitienės teigimu, dėl pasikeitusios kaimo gyvenviečių ekonominės situacijos ir aukštesnio pragyvenimo lygio, ekonominio stabilumo, užimtumo, taip pat geresnės (ar lengviau prieinamos) sveikatos apsaugos sistemos didžiųjų miestų įtakos zonos atrodo žymiai labiau patrauklesnės Lietuvos gyventojams nei kaimo gyvenvietės.

Demografiniai pokyčiai. (2016 m. Balandžio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/demografiniai-pokyciai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:18