Demokratiniai pertvarkymai


Kodėl Lietuvoje neįsitvirtino parlamentinė demokratija. 1926m. gruodžio 17d. perversmas. Pagrindinė nesutarimų Smetonos su Voldemaru priežastis – valdžios nepasidalijimas. Ministru pirmininku paskyrė savo svainį Juozą Tūbelį. Uždraudė nacistinių partijų veiklą. Vokietijos valdžia ėmėsi ekonominių sankcijų prieš Lietuvą. 1934m. vasario 8d. įsakymu , numatyta bausti visus , kurie įžeidinės ir niekins lietuvių tautą. 1934m. kovo mėn. paskelbė ekonominę blokadą – uždarė savo sieną Lietuvos žemės ūkio produktams. Vokietija buvo tuo pasipiktinusi , todėl nutraukė su Lietuva ekonominius santykius. 1939m. kovo 20d. Vokietijos užsienio reikalų ministras pateikė Lietuvos užsienio reikalų ministrui žodžiu ultimatumą – grąžinti Klaipėdos kraštą Vokietijai. Kovo 22d. pasirašius sutartį , Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie nacistinės Vokietijos. Klaipėdos krašto seimelis. Vilniaus vadovavimo sąjunga VVS. Santykiai su lenkija. Santykiai su ssrs. De facto – iš tikrųjų De jure – teisiškai. 1922m. Kaune įkurtas universitetas 1930m. pervadintas į Vytauto Didžiojo. – „ Mūsų sportas “ , „ Lietuvos sportas “, „ Fiziškas auklėjimas “. „ Lietuvos aidas “ , „ Lietuvos žinios “. 1938m. liepos 17 31d. Kaune ir Klaipėdoje vyko pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada. 1938m. iš Romos parsivežta vicečempionių marmurinė bronzinė Romos vilkės skulptūra. Dainų šventės vienijo tautą , skatino pasididžiavimą tradicijomis. Dariaus ir girėno skrydis per atlantą.


Kas lėmė kairiųjų partijų pergalę Seime? Nepasitikėjimas krikščionių demokratų valdymo metodais, taip pat reformų visose gyvenimo srityse būtinybė; demokratijos suvaržymai šalyje (cenzūra, karo padėtis), dvasininkų politikavimas, 1925m. nutraukti ryšiai su Šventuoju sostu.

Panaikinta karo padėtis, amnestuoti politiniai kaliniai, tarp kurių buvo ir pogrindinės komunistų partijos narių;

Krikščionių demokratų blokas buvo per daug stiprus, kad liktų opozicijoje. Buvo gąsdinama, jog kairieji panaikins privačią nuosavybę, Lietuvą okupuos Lenkija arba įvyks karinis perversmas, mažumos neleis plėtotis lietuvybei

1926m. gruodžio 17d. perversmas: (po jo įsigali tautininkai (Antano Smetonos diktatūra)) (Vadovavo Plechavičius)

Rėmė Katalikų bažnyčia, dauguma kariškių. Piliečių nesipriešinimas, visuomenės gąsdinimas bolševizmu ir Lenkijos okupacija

Po perversmo tautininkai, nustūmę KD į šalį, perėmė valdžią į savo rankas (A. Smetona ir jo bičiulis A. Voldemaras)

Jo valdymas išliko gana tolerantiškas Lietuvos tautinėms mažumoms (nebuvo nei vieno „antižydiško“ įstatymo, tautinės mažumo galėjo naudotis kultūrine autonomija).

Cenzūravo straipsnius rasistine tematika. Valdžia beveik nekontroliavo šalies kultūrinio gyvenimo.

Imta lietuvinti visuomenė, iš atsilikusio krašto sukurta moderni Europos valstybė.

Paryžiaus taikos konferencijoje 1919m. Versalio nutarimu Klaipėdos kraštas nuo Vokietijos buvo atskirtas ir perduotas Antantei. Jį. nuo 1920m. pradėjo administruoti prancūzai. 1923m. sausio 10-15d. Lietuviai sukilėliai (šaulių sąjungos nariai, karo mokyklos kariai, savanoriai ir t.t) užėmė Klaipėdos kraštą jėga (dėl jūrinio kelio į Europą) ir jis buvo prijungtas prie Lietuvos. Ambasadorių konferencija perdavė Klaipėdos kraštą Lietuvai. Suteikta plati autonomija. Vykdomoji valdžia atiteko savotiškai vyriausybei – direktorijai. Oficialiomis kalbomis pripažintos lietuvių ir vokiečių kalbos. Vokietija liko pasyvi, manė, jog iš Lietuvos jį bus galima lengviau atimti, negu iš Lenkijos.Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Lietuvos sprendimas užimti Klaipėdos kraštą neprieštarauja jos politikai. Lenkija taip pat neprieštaravo, nesiryžo pulti Lietuvos, nes Sovietų Sąjunga Lenkijos pasienyje pradėjo tekti Raudonąją Armiją.

1928m. pradžioje buvo pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos sienų sutartis, kurioje Berlynas pripažino Klaipėdos kraštą Lietuvai. Abi valstybės taip pat pasirašė svarbią prekybos sutartį: Lietuva palankiomis sąlygomis galėjo eksportuoti žemės ūkio produktų į Vokietiją.

  • Microsoft Word 24 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (1986 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Morta
  • Demokratiniai pertvarkymai
    10 - 1 balsai (-ų)
Demokratiniai pertvarkymai . (2017 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/demokratiniai-pertvarkymai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 22 d. 07:04
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo