Dendrometrija konspektas


Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų lauko dešifravimu. Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų kameriniu dešifravimu. Techninės priemonės. Objektų fotovaizdo forma. Aerofotonuotraukų afn panaudojimas statistinėje ir miškų inventorizacijoje. Fotostatistinis miškų inventorizacijos metodas. Aerofotografavimo esmė. Aerofotonuotraukos. Kosminės nuotraukos. Vertikalioji , pasviroji ir įstrižoji. Kadrine , maršrutinė ir daugiamaršrutė. Pagal tikslinę paskirtį. Kosminės fotonuotraukos. Aerofotonuotraukų informatyvumas. Fotometrinė aerovaizdo analizė. Stereoskopinis aerofotonuotraukų dešifravimas. Fotometrinė Aerofotovaizdo analizė. Stereoskopinis regėjimas. Tiesioginis , atvirkštinis ir nulinis. AFA kų dešifravimas - infonnacinis procesas. Ho = P yi lg2 P yi. Aerofotografavimo rūšys. Paviene kadrinJ , maršrutine plyšine , ištisine panoramine AFA. Α 30. L smulkaus. L satambaus. Stereofotogrametriniai fotometriniai metodai. Augalijos dešifravimas. AFA kontūriniu dešifravimu. AFA analizinis dešifravimas –. Optinis tankis. Vizualinis ar fiziologinis kontrastas. Fotografiniu kontrastu. Fotovaizdo skiriamoji geba. Objektų tonas arba spalva. Aerofototografavimo gamtinės sąlygos Žemės paviršiaus apšvieta , landšafto gamtinių komponentų optinės savybės. Žemės paviršiaus apšvieta. Medziu laju projekcijos dydzio desifravimas. Medyno laju dangos glaudumo desifravimas. Taksaciniu ir desifruojamuju rodikliu tarpusavio rysiai. Taksaciniu sklypu ribu desifravimo ypatumai. Taksacinio aerofotonuotrauku desifravimo ypatumai. Taksacinio aerofotonuotrauku desifravimo tikslumas. Aerofotonuotrauka - centrine projekcija. Aerofotonuotraukos ir vietoves tasku koordinaciu rysiai. Aerofotonuotraukos mastelis. Vietoves vaizdo iskraipymai aerofotonuotraukose. Aerofotonuotrauku stereoporos geometrines savybes.


Miškų inventorizacija, pagrista aerofotonuotrukų lauko dešifravimu. Tai tiksliausias, tačiau didžiausių darbo ir finansinių sąnaudų reikalaujantis metodas. Lietuvos sąlygomis jis turi buti naudojamas darant pakartotinius miškotvarkos darbus. Šiuo laiku formaliai miškotvarkos darbai atliekami per dvejus metus, nors pirmųjų metų, skirtų paruošiamiems darbams, reikšmė nedidelė – jiems skiriama 4-5 proc.visų miškotvarkos darbų sanaudų. Visiškai paruoštas AFN abrisas, kuris perduodamas taksatoriui, turi tokias atžymas: 1. Pirmoje AFN pusėje 1.1AFN darbo lauko ribos. 1.2 Kvartalinės, aplinkinės ribos ir kitos išmatuotos linijos su pažymėtais piketais. 1.3 Atpažinti orientyrai, pažymėti trikampiu (kraštinė-3mm). 1.4 Kvartalų numeriai, gretimų žemės valdų savininkai. 1.5 Grioviai, upės, upeliai, jų tėkmės kryptys. 1.6 Keliai, pažymėti sutartiniais ženklais. 2. Kitoje AFN pusėje 2.1 Kvartalinės ir kitos išmatuotos linijos, jų ilgiai ir matavimo kryptys. 2.2 Atpažintų orientyrų atžymos dūriais, apibrėžtos apskritimais ir matavimo duomenys nuo linijos pradžios. Taškų skirtų AFN transformavimui, aprašymai ir jų vaizdo vietovėje piešinys. 2.3 Patikslintų sklypų ribų matavimo duomenys nuo linijos pradžios. 2.4 Masteliai ir jų nustatymo duomenys. 2.5 Urėdijos, dirininkijos pavadinimas, kvartalo numeris, data, vykdytojo pavardė ir parašas. Taksuojant medynus, yra analizuojami dešifravimo metodais nustatyti taksaciniai rodykliai ir reikalui esant jie koregojami. Miškų inventorizacija, pagrista aerofotonuotrukų kameriniu dešifravimu. Šiuo metodu gali būti inventorizojami menkaverčiai, užpelkėjusių miškų masyvai, kur nevykdoma ir neprojektojama miško ūkinė veikla bei jo naudojimas. Dešifrojamoji teritorija skaidoma į sąlyginius kvartalus kurių ribos dažniausiai sutapdinamos su gamtinių komponentų arba jų kompleksų skiriamosiomis ir AFN pastebimomis linijomis. AFN dešifrojamos analiziniu ir matuojamuoju metodu. Kartogrfinė medžiaga sudaroma topografinių žemėlapių pagrindu, visa dešifrvimo metu išbraižyta situacija perkeliama į planšetes. Aerofotografavimas – yra viena svarbiausių ir pagrindinių informacijos apie Žemės paviršių ir jame esančių objektų rinkimo priemonių. Be AFN neįmanoma padaryti topografinę Žemės paviršiaus nuotrauką, sudaryti topogrfinius bei teminius žemėlapius, atlikti miškotvarkos darbus. AFN savybes lemia aerofotoaparato optinės ašies padėtis fotografavimo metu ji eina statmenai žemės paviršiui, bet dėl įvairių priežasčių galimi nuokrypiai. Todėl pagal fotoaparato optinės ašies padėtį skiriama vertikalioji, pasviroji ir įstrižoji aerorotonuotrauka. Dažniausiai naudojama pasvirioji AFN: topogrfijoje, miškų, žemės ūkyje, geologijoje ir kt. Jos pagrindu sudaromi topografiniai bei kitos paskirties planai ir žemėlapiai. Techninės priemonės. Svarbiausios yra šios aerofotografavimo techninės priemonės: 1.Skaraidymo aparatai 2. Aerofotoaparatai 3. Fotografiniai filmai (fotografinės medžiagos). 1. Čia skiriamos dvi fotogrfijos rūšys: aerofotonuotruka ir kosminė fotonuotruka. Fotogrfojant iš žemės atmosferos ir iš dalies stratosferos sluoksnių gaunama žemės paviršiaus AFN, o fotografuojant iš kosminės erdvės – kosminė fotonuotrauka. Siekiant gauti aukštos kokybės nuotrukas skraidymo aparatams yra keliami tam tikri bendrieji reikalavimai. 2. AFA žemės paviršiui fotografuoti patalpinamas į specialų skraidymo aparatą, kuris grindyse arba šone priklausomai nuo fotografavimo paskirties turi išpjautą specialią angą – fotoliuką. Visi šiuolaikiniai AFA turi daug bendrų konstrukcijos elementų bei dalių. Bendrieji konstrukcijos elementai: Kasetė, aerokamera, elektroenergijos šaltiniai, aeroįranga kuri skrydžio metu atlieka aerokameros stabilizavimo funkcijas, valdymo ir aerokameros darbo kontrolės prietaisai, pagalbinės AFA dalys – šviesos filtrai, elektros laidai, transformatoriai ir kt.Objektų fotovaizdo forma- yra labai svarbus dešifrvimo požymis. Skiriama šios formos rūšys: taškinė, linijinė, sklypinė. Taškiniai arba taško formos objektai fotovaizde yra nustatomi pagal toną arba spalvą, bet dėl mažo dydžio priklausomai nuo aerofotonuotrukos mastelio jie nevisuomet gali būti įvertinti ir išmatuoti. Linijiniai objektai aerofotonuotraukose pagal toną arba spalvą, plotį, ilgį, vingiuotumą. Sklypiniai objektai turi vienodo tono, spalvos arba tonų spalvų vienodo derinio ribomis apibrėžtą plotą, kuri visuomet galima išmatuoti. Geometriškai apibrėžta forma yra būdinga sodyboms, tiltams, žemės ūkio naudmenoms iškirstoms biržėmsir t.t. neaiški forma būdinga pelkėms, pievoms, miško aikštėms. Fotovaizdui svarbią reikšmę turi šešėliai, kurie yra skirstomi į savus, pridengiančius nuo Saulės spindulių paties objekto paviršiaus dalį, ir ant žemės paviršiaus krintančius objektų erdvinį vaizdą. Vietovės objektams su apibrėžtomis erdvinėmis formomis būdingi ryškūs, geometrinių formų savieji šešėliai. Apvalinių objektų fotovaizdo savieji šešėliai būna neryškūs arba nepastebimi. Krintantys objektų šešėliai dažnai naudojami kaip požymiai dešifrojant įvairius pastatus, bokštus, kaminus ir kitus objektus, esančius atviruose vietose. Objektų dydis taip pat naudojamas kaip dešifravimo požymis.

  • Miškininkystė Konspektas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (7226 žodžiai)
  • Aivaras
  • Dendrometrija konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Dendrometrija konspektas. (2016 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/dendrometrija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 15:51
×