Dendrometrijos rašto darbas


Miškininkystės savarankiškas darbas.

Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Terminai ir apibrėžimai. Apvaliosios medienos matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvaliosios medienos matavimo vieta ir metodas. Medienos matavimo priemonės. Apvaliosios medienos tūrio nustatymas vienetiniu metodu. Apvaliosios medienos tūrio nustatymas grupiniu metodu. Kontrolinio bandinio parinkimas.


1.Paprastosios ir sudėtinės stiebo tūrio formulės Sudėtinė Huberio f Vst=l(g1l/2+g2l/2+g3l/2+.+gnl/2)+Vvirš Sudėtinė Smalijano f Vst=l((g0+gn)/2+(g1+g2+g3+.+gn-1))+Vvirš Sudėtinė Hosfeldo f Vst=l/4(g1+g2+g3+.gn+3(p1+p2+p3+.+pn))+ Vvirš Sudėtinė Rikės- Simpsono f Vst=l/6(g0+gn+2(g1+g2+g3+..+gn-1)+4(g1l/2+g2l/2+g3l/2+.+gnl/2))+Vvirš Formulių tikslumas stiebo tūrio nustatymio tikslumas priklauso nuo matuojamų skersmenų skaičiaus bei jų matavimo tikslumo iš paprastųjų formolių tiksliausia yra Huberio paklaida iki 20% o didžiausios paklaidos pagal paprastąją Smalijano f paklaida net iki 100% Sudėtinių tūrio formulių tikslumas yra labai panašus tūrio paklaidos ne didesnės kaip ±2% 2.MEDŽIŲ STIEBO NULAIBĖJIMAS,FORMOS KOEFICIANTAI. Norint nustatyti stiebo santykinį nulaibėjimą,stiebo skersmuo 0,1h

2.20. Kelmo antžeminė dalis – virš žemės likusi nupjauto medžio dalis.

2.23. Malkos – apvalioji mediena, skirta kurui. Matuojama su žieve.

3.3. Apvaliosios medienos, matuojamos vienetiniu metodu, tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ± 5%, kai matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 3%, kai matuojamos medienos kiekis nuo 10 iki 50 kietmetrių imtinai ir neturi būti didesnė už ± 2%, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

3.4. Apvaliosios medienos, matuojamos grupiniu metodu, tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ± 7%, kai matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 5%, kai matuojamos medienos kiekis nuo 10 iki 50 kietmetrių imtinai ir neturi būti didesnė už ± 3%, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

4.3.2. grupiniu matavimo metodu nustatomas popiermedžių, plokščių medienos, tarmedžių (tarinių trumpuolių) ir malkų tūris;

4.3.319 cm), karčių, kietųjų lapuočių trumpuolių tūriui nustatyti gali būti taikomi abu matavimo metodai.(. smulkių pjautinųjų rąstų (vidurio skersmuo be žievės

6.3.12. nenukirsto medžio aukštis matuojamas 0,5 m tikslumu, apvalinant pagal aritmetinio matavimo taisyklę.

Dendrometrijos rašto darbas. (2016 m. Balandžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/dendrometrijos-rasto-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:12