Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žurnalo parengimas


Įvadas. Faktoringo finansinės apskaitos bendrosios nuostatos. Trumpalaikio atlygio darbuotojui pripažinimas ir pateikimas finansinėje apskaitoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Individuali praktinė užduotis. priedai Priedas. Individuali praktinė užduotis Nr. 2 variantas.


Darbo objektas - UAB „Sodas“ 20x9 m. rugsėjo mėnesio ūkinės operacijos.

Darbo tikslas - parengti UAB „Sodas“ 20x9 m. rugsėjo mėnesio didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žurnalą.

Darbo užmokestis už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis;

Nepiniginis atlygis (naudojimasis įmonės automobiliu asmeninėms reikmėms, nemokamos paslaugos ar prekės, sveikatos draudimas ir pan.).

Pavyzdiniame sąskaitų plane įmonės įsipareigojimams yra skirta 448 sąskaitų grupė Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Trumpalaikio atlygio sąnaudos gali būti registruojamos kaip:

62 Pardavimo sąnaudos- prekybos darbuotojų trumpalaikis atlygis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.

63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos- įmonės valdymo ir aptarnavimo personalo trumpalaikis atlygis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.

6003 Tiesioginės gamybos išlaidos- darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių produkcijos gamyboje, trumpalaikis atlygis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.

6004 Netiesioginės gamybos išlaidos- tiesiogiai su produkcijos gamyba nesusijusių darbuotojų trumpalaikis atlygis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.

Trumpalaikis atlygis už nedarbo laiką (liga, atostogos ir pan.) skirstomas į dvi kategorijas:

Kaupiamąjį. Jį galima perkelti ir išnaudoti būsimais laikotarpiais. Prievolė mokėti atsiranda tada, kai darbuotojai atlieka darbą, didinantį jų teisę į būsimą mokamą darbo laiką. Įmonė vertina numatomą kaupiamojo mokamo ne darbo laiko kainą, kaip papildomą sumą, kurią ji numato mokėti, sukauptą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pasitaiko atvejų, kai mokant atlygį, išmokėta suma viršija apskaičiuotą išmokėti sumą.

Jei įmonė tikisi permokėtą sumą susigrąžinti, tai ši suma turi būti pripažinta turtu:

Faktoringas pardavėjui suteikia galimybę gauti lėšų neįkeičiant turto, palengvina pinigų srautų planavimą, sudaro galimybę pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis, leidžia pasiūlyti klientams ilgesnį atsiskaitymo laikotarpį ir kt.

Faktoringas pirkėjui suteikia galimybę gauti ilgesnį atsiskaitymo laikotarpį, padidina perkamąją galią nenaudojant kitų finansavimo šaltinių ir pan.

Apskaitoje vadovaujamasi požiūriu, kad visokių formų atlygį už darbą darbuotojai užsidirba kasdien atlikdami savo pareigas, todėl ir sąnaudas bei įsipareigojimus įmonė turi apskaityti periodiškai, o ne tada, kai faktiškai išmoka darbuotojams pinigus.

Įmonėse darbo užmokesčio ir kitų papildomų naudų dydžiai nustatomi darbdavio ir darbuotojo susitarimu atsižvelgiant į įmonės būklę, rinkos padėtį ir kitus veiksnius.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2146 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žurnalo parengimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žurnalo parengimas . (2017 m. Lapkričio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/didziosios-knygos-saskaitu-apyvartos-zurnalo-parengimas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 08:39
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo