Diplomatinės privilegijos ir imunitetai


Santrumpos. Įvadas. Diplomatinių imunitetų ir privilegijų samprata ir suteikimas. Diplomatinės atstovybės darbuotojų asmeniniai imunitetai ir privilegijos. Bendrosios nuostatos. Diplomatinių agentų privilegijos ir imunitetai. Asmens neliečiamybė. Patalpų ir turto neliečiamybės imunitetas. Protokolų, dokumentų, korespondencijos ir archyvų neliečiamumas. Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos. Imunitetas nuo civilinės ir administracinės jurisdikcijos. Sužinojimo laisvė. Atleidimas nuo pareigos liudyti. Kiti imunitetai ir privilegijos. Dalinės privilegijos ir imunitetai. Išvados. Bibliografinių šaltinių sąrašas. Įstatymai, teisės aktai.

Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos yra viena pagarbos užsienio valstybės suverenitetui išraiškos formų, kuri rodo abipusį abiejų valstybių siekį palaikyti ir skatinti gerus bendrus tarptautinius santykius. Galima teigti, jog diplomatinius imunitetus ir privilegijas nusakančių teisės normų visuma sudaro taip vadinamą teisės institutą. Todėl tai pagrįstai galima laikyti diplomatinės teisės , kaip vienos iš šiuolaikinės tarptautinės teisės šakų , pagrindu. Istoriškai šis institutas formavosi ankščiau už visus kitus, ir būtent užsienio valstybės pasiuntinio statuso kitoje valstybėje klausimas iki pat XX a.vidurio kėlė daugiausiai diskusijų teorijoje ir praktikoje tarp valstybių. Todėl nuo senų senovės diplomatai laikomi tais visuomenės nariais, kurie turi daugiausiai privilegijų. Tačiau būtina paminėti, kad ne dėl savo tradicijos privilegijos iki šiol yra suteikiamos; be šių privilegijų, diplomatai negalėtų produktyviai dirbti ir atlikti savo funkcijų. Kiekvienai valstybei atstovaujantys asmenys savo pareigas gerai atlikti gali tik tada, kai nepatiria jokio teisinio, savo valstybės, bei kokio nors kito spaudimo, ne išimtis yra ir diplomatai. 1961-ųjų metų balandžio mėnesį Jungtinės Tautos Vienoje suorganizuotoje konferencijoje, sprendė diplomatinių santykių ir imunitetų klausimus .Būtent jos metu ir buvo priimta Konvencija dėl diplomatinių santykių.

Ši konvencija yra sudaryta iš 53 straipsnių , iš kurių beveik pusė yra susiję su diplomatinių imunitetų ir privilegijų klausimu. Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos ankščiau egzistavę tik papročių forma ir dažnai būdami ginčų objektu dėl turinio ir privalomumo valstybėms, šiandien yra tarptautiniu mastu įtvirtinti ir apibrėžti 1961m. Konvencijoje. Tačiau nuolat vis labiau įtempti tarpvalstybiniai santykiai ir valstybių diplomatinė bei politinė veikla, sukelia nesibaigiančius konfliktus politiniu ar religiniu pagrindu, kurie netik vyksta beveik kiekvienos valstybės viduje, tačiau ir tarptautiniu mastu , nuo kurių dažnai nuostolių patiria užsienio diplomatinės atstovybės bei jų darbuotojai, taip pat, tai iškelia vis daugiau naujų klausimų, kurie yra susiję su diplomatiniais imunitetais ir privilegijomis, bei jų užtikrinimu. Be to, būtina paminėti, kad šiandien tikrai aktyviai diskutuojama ir kalbama dėl dar vieno aktualaus reiškinio diplomatiniu privilegijų ir imunitetų, tai piktnaudžiavimas diplomatiniais imunitetais ir privilegijomis, apie ka vis dažniau girdime.

Šio kursinio darbo tikslas - pademonstruoti diplomatinių atstovybių darbuotojų imunitetus ir privilegijas, kaip jos taikomos ir užtikrinamos valstybių praktikoje, bei jų problemas.

Tikslą siekdami, įvykdysime tokius uždavinius: pateiksime diplomatinių imunitetų ir privilegijų sampratą; išdėstysime pagrindinius diplomatinėje praktikoje sutinkamus diplomatų imunitetus bei privilegijas, bei jų taikymą valstybių bei Lietuvos Respublikos praktikoje, esmę.

Darbe išanalizuosiu tokius diplomatiniu imunitetus ir privilegijas- asmens neliečiamybė ir apsauga, patalpų ir turto neliečiamybė ir imunitetas, bei protokolų, dokumentų, korespondencijos ir archyvų neliečiamas. Kitus pristatysiu ir aptarsiu konkrečiau.

Darbo tyrimo objektas – tai dėl diplomatinių atstovybių ir jų darbuotojų gautų imunitetų ir privilegijų taikymo atsirandantys teisiniai santykiai bei piktnaudžiavimas jais.

Diplomatiniai imunitetai yra sudedamoji dalis valstybės imunitetų nuo kitos valstybės jurisdikcijos dalis. Šiuo metu diplomatiniai imunitetai yra viena iš labiausiai kodifikuotų ne tik diplomatinio instituto, bet ir visų tarptautinės teisės institutų. Diplomatinis imunitetas suprantamas kaip: „ypatingų teisių suteikimas valstybės atstovams, oficialiai įgaliotiems vykdyti jos atstovavimo funkcijas valstybėje, specialaus režimo taikymas diplomatinėms atstovybėms ir jų nariams“. Įsigaliojus 1961 m. Vienos konvencijai dėl diplomatinių santykių, diplomatinius imunitetus reguliuojančios paprotinės tarptautinės teisės normos, atspindinčios ilgametę valstybių praktiką, buvo įtvirtintos universalioje sutartyje. Diplomatiniai imunitetai ir privilegijos suteikiami diplomatinėms atstovybėms nuo tos akimirkos kai jos yra įsteigiamos, o atstovybių nariams- nuo jų atvykimo į juos priimančią valstybę. VKDS 39 str. 1 dalis numato, kad : „Kiekvienas asmuo, turintis teisę į privilegijas ir imunitetus, naudojasi jais nuo to momento, kai atvyksta į priimančiosios valstybės teritoriją, vykdamas į atstovybę, į kurią yra paskirtas, arba, jeigu jis jau yra toje teritorijoje, nuo pranešimo apie jo paskyrimą užsienio reikalų ministerijai arba kitai ministerijai, dėl kurios buvo susitarta“. Todėl diplomatines privilegijas ir imunitetus galima skirti į dvi grupes:

Diplomatinės privilegijos suprantamos kaip tam tikros teikiamos pirmenybės užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir jų nariams. Diplomatines privilegijas galima suprasti kaip tam tikras lengvatas, kurias valstybė gali suteikti atstovybėms ir jų darbuotojams, kad palengvintų jų funkcijų vykdymą. Atskirai apie šias dvi sąvokas nėra prasmės, nes jos šiuo atveju yra neatskiriamos viena nuo kitos, jos viena kita papildo, nes yra tarpusavyje susijusios, todėl jeigu jas nagrinėsime kartu, pilnai atskleisime tą statusą, kuriuo naudojasi diplomatai pasaulyje bei kiti asmenys.

  • Filosofija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 58 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5921 žodžiai)
  • Universitetas
  • Malefisenta
  • Diplomatinės privilegijos ir imunitetai
    10 - 5 balsai (-ų)
Diplomatinės privilegijos ir imunitetai. (2015 m. Rugsėjo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/diplomatines-privilegijos-ir-imunitetai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 18:06
×