Diplominiai darbai

Diplominiai darbai. Bakalauro darbai. Magistro darbai. Baigiamieji darbai ir diplominių darbų pavyzdžiai. Tik kokybiški darbai Jūsų studijų baigimui.
381 dokumentas
Sąnaudų apskaita įmonėje
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „X“ sąnaudų apskaita. Darbo metodika. Įmonės pristatymas. Uab „X“ sąnaudų pripažinimas ir apskaita. Uab „X“ sąnaudų registravimas apskaitoje. Uab „X“ ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 psl.
2014 10 25
Technologijų mokyklinis egzaminas baigiamasis darbas
Pomidorai, įdaryti prieskoninėmis daržovėmis. Techninė užduotis. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Produkto savikainos paskaičiavimas. Produkto grafinis vaizdas. Idėjos įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas baigiamojo darbo ...
Kulinarijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 17 psl.
2012 05 01
Klientų aptarnavimo tobulinimas
Įvadas. Klientų aptarnavimas teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikio nustatymas. Klientų aptarnavimo išlaidos. Klientų aptarnavimo rodikliai. Klientų aptarnavimo tobulinimo kryptys. Įmonės klientų aptarnavimo tobulinimas. Įmonės pristatymas. Įmonės klientų analizė. Įmonės klientų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 psl.
2013 12 13
Ekspedijavimo procesų analizė Uab „Arijus“
Uosto ir laivybos valdymas. Įvadas. Krovinių ekspedijavimo procesai. Ekspedijavimo procesų samprata. Multimodalinių krovinių gabenimo organizavimas. Ekspeditoriaus vieta gabenimo procese. Uab „arijus“ ekspedijavimo proceso vertinimas. UAB „Arijus“ veiklos apibūdinimas. UAB „Arijus” ekspedijavimo proceso analizė. UAB „Arijus“ ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 psl.
2014 10 19
Grožio salono teikiamų paslaugų kokybės analizė
Grožio salono uab ,,x“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo ypatumai. Paslaugų kokybės apibrėžtis. Vartotojų poreikių tenkinimas. Pasiūlos ir paklausos ryšys paslaugų įmonėje. Personalo įtaka teikiamų paslaugų kokybei. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės vertinimo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 psl.
2013 02 26
Darbuotojų motyvacija ir jos tobulinimas
Įvadas. Motyvacijos teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvacijos esmė. Veiklos motyvų rūšys. Motyvacijos teorijų analizė. Darbuotojų motyvacijos metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Modeliavimo principų taikymas motyvuojant darbuotojus. Darbuotojų motyvavimo modeliai. Darbuotojų motyvacijos reikšmė. Uab „monedula“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 psl.
2013 02 18
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Kretingos rajono salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Įvadas. Informacijos šaltinių, susijusių su trumpalaikiais ir ilgalaikiais įsipareigojimais, analizė. Skolų samprata, bei klasifikavimas. Debitorinių skolų apskaita. Kreditorinių skolų apskaita. Abejotinų ir beviltiškų skolų apskaita. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 psl.
2015 05 12
Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas
Ab „Variklių remontas“ finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas. Santrauka. Svarbiausių terminų žodynas. Įvadas. Įmonės finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas teoriniu aspektu. Finansų sistemos sandara ir funkcijos. Finansinės būklės vertinimo tikslas, svarba ir šaltiniai. Finansiniai būklės vertimo sistemos. ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2013 05 16
Komunikacija įmonėje
Įvadas. Integruotos marketingo komunikacijos organizacijose. Organizacijų komunikacija ir jos reikšmė. Komunikacinis procesas marketinge. Marketingo komunikacinio proceso planavimas. Integruotos komunikacijos planavimas. Vidinė ir išorinė komunikacija „argus“ įmonėje. Įmonės charakteristika. Įmonės teikiamos paslaugos. „argus“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 psl.
2011 03 09
Bendrovės transportavimo valdymo analizė
Profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų, įgyvendinamų baigiamajame darbe, sąrašas. Santrauka. Įvadas. Uab „X“ veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Transportavimo valdymo metodologinė analizė. Organizacijos sistemos ir valdymo proceso teorinė apžvalga. Transportavimo veiklos ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 psl.
2015 02 07
Kompiuterinių tinklų projektavimas ir diegimas
Kompiuterinių tinklų projektavimas ir diegimas. Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Kompiuterių tinklų technologijų apžvalga. Įmonės veiklos, organizacinės struktūros, padalinių geografinio išsidėstymo bei poreikių analizė. Reikalavimų projektuojamam kompiuterių tinklui bei informacinei sistemai ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 psl.
2010 03 03
Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės
Svarbiausių terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Įmonės pajamų ir sąnaudų analizės būtinumas. Pelningumo ir sąnaudų lygio rodikliai. Sąnaudų ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 psl.
2016 02 11
Darbuotojų motyvacija diplominis darbas
Santrauka. Įvadas. Įmonių darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Efektyvios darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab „Bikuvos“ prekyba darbuotojų motyvacijos modelis. Įmonės pristatymas. Uab „BIKUVOS“ PREKYBA taikomos personalo motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 psl.
2015 04 08
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje veikloje
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo samprata. Dramos meno poveikis visuminiam vaiko ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo drama ypatumai, pedagoginės sąlygos. Vaikų vaidybos mokėjimų formavimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Pagrindiniai dramos mokymo būdai ikimokykliniame amžiuje. Vaidybiniai žaidimai – ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 psl.
2012 07 14
Įmonės veiklos plėtra
Turinys. Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Lietuvos miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos gaminių įmonės ir jų rodikliai. Padėklai ir jų vaidmuo logistikoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius. Uab „smiltynės medis“ charakteristika. Įmonės gamybinės – ūkinės veiklos analizė. Įmonės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 psl.
2012 12 30
Įmonės veiklos vertinimas ir prognozė
Įvadas. Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir jo reikšmė verslui. Įmonės finansinių rezultatų analizės aspektai. Finansų analizės uždaviniai, tikslai ir informaciniai šaltiniai, analizės rūšys. Dinaminė ir struktūrinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos planavimas ir prognozavimas. Uab ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2015 02 03
Kadastriniai matavimai diplominis darbas
Įvadas. Anotacija. Annotation. Geodezijos ir kadastro inžinieriaus profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisės aktai. Pagrindiniai geodezijos sričiai aktualūs teisės aktai. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės. Lietuvos ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 108 psl.
2014 03 15
Variklio kapitalinio remonto technologinis procesas UAB „Rato centras”
Įvadas. Variklių gedimų priežastys ir remonto technologijos. Variklio kapitalinis remontas. Variklio galvutės remontas. Benzininio variklio kompresijos matavimas. Aušinimo sistema. Uždegimo sistemos gedimai. Variklio diržo, paskirstymo dirželių ir tarpinių keitimas. Vožtuvų reguliavimas. Variklių cilindrų blokų defektai ir ...
Mechanikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 psl.
2014 06 12
Odos bėrimai: naujausi priežiūros metodai jaunatviniai spuoguotai veido odai
Odos bėrimai: naujausi priežiūros metodai jaunatviniai spuoguotai veido odai. Turinys. Išvados. Kodėl ši tema aktuali? Darbo tikslas, uždaviniai. Praktinis pritaikomumas. Literatūros apžvalga. Užsienio literatūros apžvalga. Literatūros išleistos lietuvoje apžvalga. Literatūros apžvalgos lyginamoji analizė. Medicininė dalis. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 psl.
2010 03 03
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios demonstruojamos baigiamuoju darbu, sąrašas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimo teorinis pagrindas. Apskaitos politika ir reglamentas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita. Atsiskaitymo būdai su tiekėjais ir pirkėjais. Skolų ir įsipareigojimų apskaita. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 psl.
2015 06 05
Pelningumo veiksniai ir jų analizė
Summary. Įvadas. Pelningumo veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Veiklos rizika ir pelningumas. Apb „apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb ,,apranga“ veiklos apibūdinimas. Apb ,,apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb „apranga“ pelningumo didinimo galimybės. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2013 05 26
Diagnostikos posto modernizavimas
Įvadas. Projekte naudotų informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Uab „Dservis“ charakteristika. Įmonėje naudojama diagnostinė įranga. Siūloma nauja diagnostinė įranga serviso modernizavimui. Techninė apžiūra ir dažniausi gedimai. Projektinė dalis. Diagnostikos posto pajėgumo prognozavimas. TP ir ER metinė darbų ...
Mechanikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 psl.
2014 06 28
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant dabartinius. Reikalavimus. Atstatomieji darbai. Vidutinės įtampos elektros tinklų plėtros kryptys. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 psl.
2012 06 08
Utenos kolegijos studentų atstovybės internetinė svetainė
Santrauka. Summary. Įvadas. Analitinė dalis. Utenos kolegijos studentų atstovybės veiklos analizė. Utenos kolegijos studentų atstovybės poreikių interneto svetainei analizė. Funkciniai vartotojo reikalavimai. Nefunkciniai vartotojo reikalavimai. Reikalavimai internetinių svetainių išvaizdai. Baltas fonas mažiau vargina. Spalva turi ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 psl.
2013 10 10
Logistikos diplominis
Praktinės įmonės veiklos teisiniai pagrindai. Prektinės įmonės veiklos teisinis organizavimas. Praktinės įmonės atskirų organizacijos padalinių uždaviniai. Praktinės įmonės atskirų organizacijos padalinių tarpusavių sąveika. Praktinės įmonės įstatiniai dokumentai. Praktinės įmonės padalinių veiklos tvarkymo dokumentai. ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2013 11 09
AB Žemaitijos pienas veikla ir jos ekonominis vertinimas
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių veiklos analizės reikšmė, būtinumas ir rūšys. Darbo rodiklių analizė. Turto analizė. Finansinių rodiklių analizė. Darbo metodai ir priemonės. Dokumentų analizės metodas. Darbo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Ab ,,žemaitijos pienas“ ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 psl.
2013 01 11
Darbuotojų motyvacijos analizė UAB „General financing“
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbuotojų motyvavimas kaip tyrimo objektas. Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo samprata. Motyvavimo teorijų apžvalga. Motyvavimo sistemos struktūra ir metodai. Materialinės darbuotojų motyvavimo priemonės. Psichologinės darbuotojų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 psl.
2014 12 13
Parduotuves logistikos procesu tobulinimas
Parduotuves logistikos (vidaus) procesu tobulinimas. Įvadas. Parduotuvių logistikos teoriniai aspektai. Prekių priėmimo tvarka ir terminai. Prekių laikymas ir paruošimas pardavimui. Prekių pardavimas. Prekybos salės įrengimas. Prekybos salės ploto paskirstymas ir prekių pateikimas. Atsiskaitymo su pirkėjais organizavimas. Prekių ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 psl.
2013 01 22
Asortimento formavimas
Įvadas. Prekių asortimento formavimo teoriniai aspektai. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimo principai. Prekių asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai. Prekių asortimento valdymas. Asortimento analizė. Prekių asortimento valdymo strategijos. Uab „Lankava“ asortimento tobulinimo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 psl.
2014 11 06
Įmonės reklamos priemonų analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Reklamos analizė teoriniu aspektu. Reklamos esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos tikslų nustatymas. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos rūšys. Rinkos veiksnių vaidmuo įmonės reklamai. Reklaminės kampanijos organizavimas ir ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 psl.
2011 04 07