Diplominiai darbai (13)

Diplominiai darbai. Bakalauro darbai. Magistro darbai. Baigiamieji darbai ir diplominių darbų pavyzdžiai. Tik kokybiški darbai Jūsų studijų baigimui.
381 dokumentas
Jonizuojanti spinduliuotė diplominis darbas
Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Literatūros apžvalga. Radionuklidų patekimo į organizmą keliai ir trumpa jų charakteristika. Radionuklidų migracija dirvoje. Radioaktyviųjų medžiagų migracija vandens telkiniuose. Radionuklidų ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2014 11 25
Kardiologinių rodiklių priklausomybös nuo žmogaus amžiaus ir apkrovos tyrimas
Įvadas. Kardiologinių rodiklių tyrimo darbų ir įvertinimo techninių priemonių apžvalga, tyrimo uždavinių pagrindimas. Techninių priemonių apžvalga kardiologiniams rodikliams tirti. Kardiologinių rodiklių tyrimo darbų apžvalga. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2011 05 11
Kauno prekybos centrų mėsos ph leistino rodiklio nustatymas ir vertinimas
Santrauka. Kauno miesto parduotuvių maltos mėsos ph nustatymas ir įvertinimas. Literatūros apžvalga. Mėsa. Statistika. Veiksnių, įtakojančių mėsos ir jos gaminių pH analizė. Faktoriai įtakojantys mėsos ph kaitai. Laikas. Lytis. ...
Maisto technologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 24 puslapiai
2016 12 12
Miežių auginimo technologijos
Turinys. Įvadas. Reikšminiai žodžiai ir sąvokos. Aprašymas. Miežių auginimo technologija. Žieminių miežių auginimo technologija ūkininko. Konkretūs ūkininkų ūkio pavyzdžiai. Analizė. Žieminių miežių auginimo technologijos ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2018 01 17
Nevyriausybinių organizacijų teisinis reguliavimas Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Nevyriausybinių organizacijų samprata ir paskirtis. Nevyriausybinių organizacijų teisinio reguliavimo raida Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų rūšys ir jų veiklos teisinis ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2014 12 02
Oro taršos dinamika panevėžio mieste
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Projektiniai sprendimai. Panevėžio miesto oro taršos dinamika. Bendros žinios apie stacionarius ir mobilius oro taršus šaltinius. Aplinkos oro užterštumo dinamikos analizavimo principai. Oro taršos ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2016 05 17
Pastato inžinerinės įrangos fragmento modelį
Baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška. Grafinis vaizdas. Įgyvendinimo etapai. Medžiagų pasirinkimas produktui. Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. Technologiniai rezultatai. ...
Technologijų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 12 puslapių
2015 01 16
Pasukamas kranas su viršutine ir apatine atramomis
Įvadas. Krano charakteristika ir eskizinės schemos. Pakabos mazgas. Patikrinamasis kablio skaičiavimas. Įtempimai kablio kote. Atsparumo atsargos koeficientas. Atstumas nuo masės centro iki labiausiai tempiamų sluoksnių. Atstumas nuo masės ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2015 05 13
Patikrinamųjų klausimų komunikacinių porūšių intonacijos eksperimentinis tyrimas
Įvadas. Teoriniai klausimai. Intonacijos apibūdinimas. Lietuvių kalbos intonacijos tyrimai. Naujausios intonacijos tyrimo tendencijos ir metodai. Eksperimentinis patikrinamųjų klausimų komunikacinių porūšių intonacijos tyrimas. Tyrimo ...
Lietuvių diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2015 11 11
Pramoginių paslaugų organizavimas kaimo turizmo sodyboje
Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Kaimo turizmo pramoginių paslaugų organizavimo teorinė analizė. Kaimo turizmo sodybų samprata ir raida Lietuvoje. Kaimo turizmo pramoginės ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2016 02 13
Relacje bank a przedsiebiorstwo
Podstawowe przesłanki relacji bank-przedsiębiorstwo. Rachunek bankowy podmiotu gospodarczego. Rodzaje rachunków bankowych. Ogólne zasady otwierania i prowadzenia rachunku. Kredyt w rachunku bieżącym. Sposoby rozliczeń pieniężnych. ...
Lenkų kalbos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2014 12 06
Rizikos grupės paauglių vertybinė orientacija mokymosi atžvilgiu
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Socialinio pedagogo darbas su paaugliais turinčiais žemą vertybinę orientaciją mokymosi atžvilgiu teoriniai tyrimo pagrindai. Individualus socialinio pedagogo darbas. Rizikos grupės paauglių elgesio ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 32 puslapiai
2015 04 20
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo ...
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2017 02 04
Slaugos kokybės vertinimas chirurginiuose skyriuose
ĮVADAS Temos aktualumas. \užtikrinimo ciklas..Aktualumas. Tikslas. Uždaviniai. Pacientų nuomonė apie palatoje palaikomą ramybę.\ kartu su pacientu. Slaugos plano aptarimas ir jo koregavimas kartu su pacientu. Šeimos narių įtraukimas į ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2017 11 25
Slaugytojos vaidmuo siekiant racionalaus antibiotikų naudojimo bendruomenėje
Santrauka. Summary. Paveikslų sąrašas ir lentelių sąrašas. Sutrumpintų ir raktinių žodžių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Istoriniai faktai apie antibiotikus. Antibakterinių preparatų klasifikacija. Antibakteriniai preparatai pagal ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2014 09 30
Teatro rinkodaros komplekso sprendimų modeliavimas skatinant turizmą
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teatro raidos sąsajos su kultūrinio turizmo plėtra. Prekės ar paslaugos atsiradimas ir jos gyvavimas rinkoje. Kainos reikšmė įmonei bei produkto vartotojams. Rėmimo galimybė ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2013 04 17
Teikiamų paslaugų kokybės tyrimas UAB „Alsuva“
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Paslaugų bei paslaugų kokybės esmė. Paslaugų teorijos raida ir plėtros etapai. Paslaugos samprata. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų kokybės esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. ES paslaugų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 69 puslapiai
2018 02 08
Teisėjų administracinės veiklos kontrolė
Anotacija. ANOTATION (anglų k. ). Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Adminsitracinės veiklos ir kontrolės samprata. Teisėjų administracinės veiklos kontrolę reglamentuojantys teisės aktai. Teismų įstatymo pakeitimai, susiję su ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2013 12 03
Trakų savivaldybės švietimo įstaigų darbų saugos problemos
Anotacija. Įvadas. Analitinė dalis. Darbų saugos reikalavimai švietimo įstaigose. Žmonių sauga darbe. Įstaigos darbo saugos schema. Galimybė susirgti profesinėmis ligomis. Įstaigos saugos darbe dokumentai. Reikalavimai švietimo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 33 puslapiai
2016 11 01
Ungurių veisimas RAS sistemoje
Abstract. ЗАДАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ. Обзор литературы. Систематическое положение объекта исследования. Географическое распространение объекта ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 33 puslapiai
2016 03 05
Тепловой расчет автомобильного двигателя
Тепловой расчет автомобильного двигателя Введение. Задание на тепловой расчет. Тепловой расчет рабочего цикла. Рабочее тело и его ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2016 12 04
×