Diplominių darbų pavyzdžiai

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda peržiūrėtas diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Peržiūrėjus pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

409 dokumentai
Įvadas. Paauglių statuso įtaka jų asmenybės formavimuisi. Paauglių statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai. Mokinio statusą klasėje lemiantys veiksniai. Žemo statuso mokinių charakteristika. Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2012 02 23
Pacientų žinių apie pooperacinį laikotarpį po kataraktos operacijos vertinimas
Svarbiausių sąvokų žodynėlis. Santrumpų paaiškinimai. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kataraktos apibrėžimas. Atsiradimo priežastys. Klasifikacija. Ligos apibūdinimas. Kataraktos atsiradimo ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2019 05 14
Profesinių sajungų teisinis statusas Lietuvoje
Įvadas. Prоfesinių sąjungų raida. Rusų okupacijos laikоtarpio prоfesinių sąjungų veikla. Vilniaus kraštо tarpukariо laikоtrapiо prоfsąjungų raida. Jungiamasis į prоfsąjungas lietuvоje. Profesinės sąjungоs veikla ir teisinis ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2016 07 27
AB „Montuotojas“ marketingo strategijos formavimas, remiantis rinkos situacijos analize
Santraukaiii. Abstractiv. Įvadasv. Pagrindinės baigiamojo darbo sąvokos ir terminaivii. Teoriniai paslaugų organizacijos marketingo strategijos formavimo ir įgyvendinimo aspektaiix. Marketingo strategijos vieta ir reikšmė įmonės ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2019 12 14
AB Mažeikių nafta fizinis darbo krūvis ir darbingumą lemiantys faktoriai
Įvadas. Darbo aplinkos klasifikacija. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Bendrosios apsauginės priemonės. Žmogus ir darbo aplinkos poveikis. Darbo fiziologija. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 36 puslapiai
2012 05 09
Asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, liemens kontrolės ir funkcinių rankos judesių priklausomybė po kineziterapijos
Įvadas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Kito poskyrio pavadinimas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas.
Raštvedybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 17 puslapių
2015 03 26
Daikto samprata Dž.Berklio Traktate apie žmogiškojo pažinimo principus
Įvadas. Daiktas kaip idėja. Daiktas kaip dvasia. Daiktų pažinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Matematinės - eksperimentinės gamtotyros atsiradimas sukėlė nemažą sumaištį žmonių protuose. Jos tyrimų rezultatai neretai būdavo ...
Filosofijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 26 puslapiai
2012 01 20
Kardiologinių rodiklių priklausomybös nuo žmogaus amžiaus ir apkrovos tyrimas
Įvadas. Kardiologinių rodiklių tyrimo darbų ir įvertinimo techninių priemonių apžvalga, tyrimo uždavinių pagrindimas. Techninių priemonių apžvalga kardiologiniams rodikliams tirti. Kardiologinių rodiklių tyrimo darbų apžvalga. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2012 02 13
Pasukamas kranas su viršutine ir apatine atramomis
Įvadas. Krano charakteristika ir eskizinės schemos. Pakabos mazgas. Patikrinamasis kablio skaičiavimas. Įtempimai kablio kote. Atsparumo atsargos koeficientas. Atstumas nuo masės centro iki labiausiai tempiamų sluoksnių. Atstumas nuo masės ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2015 05 14
Patikrinamųjų klausimų komunikacinių porūšių intonacijos eksperimentinis tyrimas
Įvadas. Teoriniai klausimai. Intonacijos apibūdinimas. Lietuvių kalbos intonacijos tyrimai. Naujausios intonacijos tyrimo tendencijos ir metodai. Eksperimentinis patikrinamųjų klausimų komunikacinių porūšių intonacijos tyrimas. Tyrimo ...
Lietuvių diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2015 11 13
Preparatų Bactocell ir Agrimos įtaka putpelių virškinamojo trakto pH pokyčiams bei kūno masės augimo dinamikai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Probiotikų naudojimo galimybės žmogaus ir gyvūnų mityboje. Prebiotikų naudojimo galimybės žmogaus ir gyvūnų mityboje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų metodika ir medžiaga. Tyrimų vieta, laikas ir ...
Biologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2018 03 26
Rekomendacinių sistemų optimizavimo metodai
Rekomendacinių sistemų RS įvadas. Temos aktualumas bei naujumas. Rekomendacijos proceso etapai. Informacijos rinkimo etapas. Rekomendacinių sistemų pavyzdžiai. Rekomendacijos teikėjo pasitenkinimas. Bendrosios RS problemos. „ Šalto ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2020 05 11
Relacje bank a przedsiebiorstwo
Podstawowe przesłanki relacji bank-przedsiębiorstwo. Rachunek bankowy podmiotu gospodarczego. Rodzaje rachunków bankowych. Ogólne zasady otwierania i prowadzenia rachunku. Kredyt w rachunku bieżącym. Sposoby rozliczeń pieniężnych. ...
Lenkų kalbos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2014 12 08
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo ...
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2017 02 06
Teatro rinkodaros komplekso sprendimų modeliavimas skatinant turizmą
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teatro raidos sąsajos su kultūrinio turizmo plėtra. Prekės ar paslaugos atsiradimas ir jos gyvavimas rinkoje. Kainos reikšmė įmonei bei produkto vartotojams. Rėmimo galimybė ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2013 04 20
Teisėjų administracinės veiklos kontrolė
Anotacija. ANOTATION (anglų k. ). Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Adminsitracinės veiklos ir kontrolės samprata. Teisėjų administracinės veiklos kontrolę reglamentuojantys teisės aktai. Teismų įstatymo pakeitimai, susiję su ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2013 12 08
Ungurių veisimas RAS sistemoje
Abstract. ЗАДАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ. Обзор литературы. Систематическое положение объекта исследования. Географическое распространение объекта ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 33 puslapiai
2016 03 08
Veiksniai, skatinantys CRM sistemos diegimą ir naudojimą organizacijose, inovacinio CRM taikymo organizacijose modelio kūrimas
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Santykių su klientais valdymo sistemos samprata. CRM sistemos raida. CRM sistemų tipai ir modeliai. CRM sistemos nauda. CRM sistemų diegimo tikslai. CRM sistemų diegimas. CRM sistemų ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2020 05 11
Тепловой расчет автомобильного двигателя
Тепловой расчет автомобильного двигателя Введение. Задание на тепловой расчет. Тепловой расчет рабочего цикла. Рабочее тело и его ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2016 12 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo