Diplominių darbų pavyzdžiai

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda peržiūrėtas diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Peržiūrėjus pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

409 dokumentai
AB „Orlen Lietuva” įmonės kompiuterių tinklo modernizavimas
AB „Orlen Lietuva” įmonės kompiuterių tinklo modernizavimas.
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2017 01 12
Konkurencinė aplinka analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Konkurencinės aplinkos teoriniai aspektai. Konkurencijos sąvokos samprata paslaugų rinkoje. Paslaugos konkurencingumo samprata. Konkurencinės ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2018 03 31
Lengvųjų automobilių dyzelinių variklių techninės priežiūros ir remonto baro technologinis projektavimas
Įvadas. Temos pavadinimas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Analitinė dalis. Įmonės charakteristika. Pradiniai įmonės duomenys. ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2016 03 08
Vėdinimo projektavimas
Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga.Skaičiavimai. Pastato vėdinimo sistema. Oro kiekių nustatymas. Vėdinimo sistemų aerodinaminiai skaičiavimai. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 35 puslapiai
2012 05 16
Asortimento formavimas
Įvadas. Prekių asortimento formavimo teoriniai aspektai. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimo principai. Prekių asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai. Prekių asortimento valdymas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2014 11 07
Forminės duonos kepimo cecho modernizavimas
Bd žiniaraštis. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Projektinė baigiamojo darbo dalis Techninis ekonominis pagrindimas. Produkcijos asortimento parinkimas. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų ...
Maisto technologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 03 18
Krovininių transporto priemonių techninė apžiūra
Įvadas. Krovininių transporto priemonių techninės apžiūros bei einamojo remonto technologijų teorinis pagrindimas. Krovininių transporto priemonių techninės priežiūros ir einamojo remonto technologinė analizė. Krovininių transporto ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2016 12 10
Prekių asortimentas ir jo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Pasaulio ir lietuvos pieno produktų rinkos būklė. Pasaulio pieno produktų rinka. Lietuvos pieno produktų rinka. L. Pagrindinės ab „šilutės rambynas“ veiklos charakteristikos. Ab „šilutės rambynas“ ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2013 05 20
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2012 06 08
Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektas
Įvadas. Projektuojamo objekto analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai elektros tinklų projektavimui. Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektavimas. Apšvietimo elektros aprovų skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 27
Motyvacinė sistema
Motyvacinės sistemos diegimo galimybės uždarojoje akcinėje bendrovėje. Įvadas. Motyvacijos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo modeliai ir teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 22
Naujo gaminio įvedimas į rinką
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Naujo produkto įvedimo į rinką etapai. Idėjų paieškos ir atrankos būdai. Naujo gaminio įvedimo į rinką stadijos ir ciklo analizė. Naujo gaminio rinkodaros komplekso sprendimai produktas, kaina, paskirstymas, rėmimas. Naujo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 06 18
Paliatyvi onkologinių ligonių slauga
Baigiamojo darbo autorius. Darbo įteikimo data. Katedros vedėja. Lentelių paveikslų sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Paliatyvios pagalbos apibrėžimas. Paliatyvi pagalba užsienyje. Paliatyvi pagalba Lietuvoje. Paliatyvių ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 82 puslapiai
2015 03 25
Pardavimo strategija X įmonėje
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pardavimo strategija teoriniu aspektu. Pardavimo tikslai, strategija ir taktika. Pardavimo strategijos variantai. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo analizės etapai. Uab “Oyster” ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2015 03 31
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos. Įvadas. Reklamos apibrėžimas. Reklamos atsiradimas. Reklamos priemonės. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2015 03 10
Gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas
„uab“fauga“plastikinių langų gamybos cecho elektrinės dalies projektavimas ir ekonominė analizė. Įvadas. Studijų programos veiklos sritys, profesinės kompetencijos. Profesinių kompetencijų kurias siekiama pademonstruoti šiuo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2013 04 25
Pervežimo paslaugų vertinimas
Darbo objektas: Individualios A. Žuko įmonės teikiamos pervežimo paslaugos.Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti individualios A. Žuko įmonės teikiamas pervežimo paslaugas.Darbo uždaviniai:Išnagrinėti ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 05 26
Turizmo plėtros galimybės
Turizmo plėtros teoriniai aspektai. Turizmo esmė ir rūšys. Turizmo struktūra ir sistema. Turizmo plėtra ir jos pagrindiniai aspektai. Tolydi turizmo plėtra ir jos pagrindiniai principai. Turizmo plėtros kliūtys ir perspektyvos Lietuvoje. ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 111 puslapių
2014 04 16
Ūkio įkūrimas verslo planas
9( 4 atsiliepimai )
Santrauka. Informacija apie pradinę ūkio padėtį. Pasirengimas ūkininkauti. Valdomi žemės plotai. Ūkio pradžios balanso analizė. Planuojamo projekto tikslai ir uždaviniai. Produkcijos gamybos ir pardavimų prognozė. Technologija ir ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2014 10 03
Žūk finansinės atskaitomybės rodiklių vertinimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės ir jos rodiklių vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir reikšmė. Finansinės atskaitomybės rodiklių analizės tikslai bei uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansinės ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2014 02 06
Programų sąmatų sudarymas
Įvadas. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų samprata ir sudarymas. Programų sąmatų sudarymas pagal ekonominę klasifikaciją. Programų sąmatų sudarymas pagal funkcijų klasifikaciją. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2015 01 13
Intermodalinių maršrutų kroviniams vežti sudarymo analizė
Intermodalinių maršrutų kroviniams vežti sudarymo analizė. Įvadas. Keltas „REGINA SEAWAYS“ aptarnauja keltų liniją Klaipėda — Kylis 3 kartus per savaitę iš kiekvieno uosto. Pagal „DFDS Seaways“ įmonės pardavimų vadybininkės ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2015 05 04
Strateginis planavimas Įmonės modernizavimas ir inovacijų diegimas
UAB „Plungės jonis“ gamybos priemonių modernizavimas ir inovacijų diegimas. Santrauka. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Įmonės plėtros strategija. Rinkos analizė. Rinkos strategija. Inovacijų diegimas. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2012 01 12
Kelio rekonstrukcija. Žvyrkelio asfaltavimas
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai. Kelio padėtis, trasa ir planas. Žemės sankasos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 87 puslapiai
2012 02 20
N maitinimo įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių plėtros politika. Žmogiškųjų išteklių valdymas, tikslai ir principai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2016 11 01
Sodybos apželdinimas
Įvadas. Profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacinių šaltinių apžvalga. Bendroji objekto charakteristika. Darbo uždaviniai, metodai ir darbo priemonės. Esamos padėties analizė. Esami želdiniai ir jų būklė. Esamų želdynų ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2015 04 14
Sporto klubų konkurencingumą didinantys veiksniai
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo sąvokos apibrėžimai bei analizės lygmenys. Sporto klubų konkurencingumo aplinka. Konkurencingumo didinimo veiksniai. Konkurencingumą lemiantys vidiniai veiksniai. Konkurencingumą ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2014 02 03
Veiksniai padedantys ir trukdantys slaugytojos ir paciento bendravimui
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendravimo gyvybinė veikla. Žmonių bendravimą įtakojantys veiksniai. Bendravimas- slaugos elementas. Slaugytojų ir pacientų asmenybės savybių įtaka bendravimui. Paciento asmenybės ypatumai. Pagrindiniai ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2012 02 21
Darbas su 3 autocad brėžiniais. Įvadas. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos. Statybos teisinis reglamentas. Norminiai statybos techniniai dokumentai. Statytojo teisės ir pareigos. Esminiai statinio reikalavimai. Statybos leidimas. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2011 03 17
Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo samprata. Personalo motyvavimas:. Personalo motyvavimo samprata. Personalo motyvavimo teorijos. Personalo motyvavimo priemonės. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 12 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo