Diplominiai darbai (3)

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Turint pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

394 dokumentai
Įmonės apskaitos organizavimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Nuosavas kapitalas ir jo apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Finansinė atskaitomybė. Įmonės bendra charakteristika. ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 04 08
Pardavimo strategija X įmonėje
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pardavimo strategija teoriniu aspektu. Pardavimo tikslai, strategija ir taktika. Pardavimo strategijos variantai. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo analizės etapai. Uab “Oyster” ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2015 03 31
Prekių asortimentas ir jo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Pasaulio ir lietuvos pieno produktų rinkos būklė. Pasaulio pieno produktų rinka. Lietuvos pieno produktų rinka. L. Pagrindinės ab „šilutės rambynas“ veiklos charakteristikos. Ab „šilutės rambynas“ ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2013 05 20
Vidinė komunikacija UAB „Elga“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Komunikacijos sampratos teoriniai aspektai. Komunikacijos samprata. Organizacijos komunikacijos ir vidinės komunikacijos sąvokos bei reikšmingumas. Vidinės komunikacijos procesas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2017 01 05
Ikimokyklinė įstaigos ugdymosi aplinka bei jos reikšmė vaikui
Įvadas. 21. Aplinkos poveikio vaikui šiuolaikinės interpretacijos. Aplinka ir vaiko raida psichologiniai sąveikos aspektai. Ikimokyklinio ugdymo institucijos aplinkos pedagoginės funkcijos. Aplinka įvairiose ugdymo(si) programose bei jos ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2016 05 03
Motyvacinė sistema
Motyvacinės sistemos diegimo galimybės uždarojoje akcinėje bendrovėje. Įvadas. Motyvacijos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo modeliai ir teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 22
Pokyčių valdymo analizė
Įvadas. Pokyčių valdymo sampratos analizė teoriniu aspektu. Pokyčių samprata. Pokyčių proceso modelis. Pokyčių tipai. Pokyčių valdymas organizcijoje. Pokyčių valdymas organizacijoje. Pokyčių valdymo organizacijoje kliūtys ir jų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2017 04 01
Programų sąmatų sudarymas
Įvadas. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų samprata ir sudarymas. Programų sąmatų sudarymas pagal ekonominę klasifikaciją. Programų sąmatų sudarymas pagal funkcijų klasifikaciją. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2015 01 13
Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų globos namų šeimynoje
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių sąvokos samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Vaikai, gyvenantys globos namų šeimynoje. Globos namų šeimynose gyvenančių vaikų ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2016 11 01
Pervežimo paslaugų vertinimas
Darbo objektas: Individualios A. Žuko įmonės teikiamos pervežimo paslaugos.Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti individualios A. Žuko įmonės teikiamas pervežimo paslaugas.Darbo uždaviniai:Išnagrinėti ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 05 26
Strateginis planavimas Įmonės modernizavimas ir inovacijų diegimas
UAB „Plungės jonis“ gamybos priemonių modernizavimas ir inovacijų diegimas. Santrauka. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Įmonės plėtros strategija. Rinkos analizė. Rinkos strategija. Inovacijų diegimas. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2012 01 12
Atsargų valdymo sistema
Įvadas. Atsargų valdymo tyrimas. Atsargų kaupimo priežastys. Atsargų kaupimo formos. Atsargų valdymo funkcijos. Atsargų kaupimo ir valdymo problemos. Atsargų valdymo sistemų tyrimas. Pagrindinės atsargų valdymo sistemos. Fiksuoto ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2017 05 10
Įmonės veiklos finansinis įvertinimas x įmonės pavyzdžiu
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir jos teoriniai sprendimai. Finansinė analizė. Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinių analizių rūšių ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2017 03 22
Sodybos apželdinimas
Įvadas. Profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacinių šaltinių apžvalga. Bendroji objekto charakteristika. Darbo uždaviniai, metodai ir darbo priemonės. Esamos padėties analizė. Esami želdiniai ir jų būklė. Esamų želdynų ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2015 04 14
Sporto klubų konkurencingumą didinantys veiksniai
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo sąvokos apibrėžimai bei analizės lygmenys. Sporto klubų konkurencingumo aplinka. Konkurencingumo didinimo veiksniai. Konkurencingumą lemiantys vidiniai veiksniai. Konkurencingumą ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2014 02 03
5-6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas dailė ikimokyklinėje įstaigoje ir šeimoje
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įžanga. 6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas(is) daile. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo dalyviai. Šeima – pradinė ugdymo institucija. Pedagogo vaidmuo vaiko ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2014 06 08
AB „Orlen Lietuva” įmonės kompiuterių tinklo modernizavimas
AB „Orlen Lietuva” įmonės kompiuterių tinklo modernizavimas.
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2017 01 12
Naujo gaminio įvedimas į rinką
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Naujo produkto įvedimo į rinką etapai. Idėjų paieškos ir atrankos būdai. Naujo gaminio įvedimo į rinką stadijos ir ciklo analizė. Naujo gaminio rinkodaros komplekso sprendimai produktas, kaina, paskirstymas, rėmimas. Naujo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 06 18
Krovininių transporto priemonių techninė apžiūra
Įvadas. Krovininių transporto priemonių techninės apžiūros bei einamojo remonto technologijų teorinis pagrindimas. Krovininių transporto priemonių techninės priežiūros ir einamojo remonto technologinė analizė. Krovininių transporto ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2016 12 10
MAXIMA pozicionavimas Lietuvos rinkoje
Įvadas. Pozicionavimas teorinių aspektų. Pozicionavimo įdėja šiolaikineje rinkoje. Pozicionavimo strategijos. Segmentavimas, tikslinės rinkos pasirinkimas. Pozicionavimo būdai. Prekių pozicionavimas. Vartotojų skatinimo priemonės. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2011 12 29
Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui
Įvadas. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos samprata ir esmė. Darbuotojų motyvacijos ypatumai. Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija. Darbuotojų pasitenkinimą darbu ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2015 03 18
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos. Įvadas. Reklamos apibrėžimas. Reklamos atsiradimas. Reklamos priemonės. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2015 03 10
Topografiniu nuotraukų ypatumai sąvartyno teritorije
Baigiamojo darbo užduotis. Anotacija. Annotation. Įvadas. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Paveikslų sąrašas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Teisiniai dokumentai ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2015 03 12
Žūk finansinės atskaitomybės rodiklių vertinimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės ir jos rodiklių vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir reikšmė. Finansinės atskaitomybės rodiklių analizės tikslai bei uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansinės ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2014 02 06
Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo samprata. Personalo motyvavimas:. Personalo motyvavimo samprata. Personalo motyvavimo teorijos. Personalo motyvavimo priemonės. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 12 03
Kelio rekonstrukcija. Žvyrkelio asfaltavimas
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai. Kelio padėtis, trasa ir planas. Žemės sankasos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 87 puslapiai
2012 02 20
Paliatyvi onkologinių ligonių slauga
Baigiamojo darbo autorius. Darbo įteikimo data. Katedros vedėja. Lentelių paveikslų sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Paliatyvios pagalbos apibrėžimas. Paliatyvi pagalba užsienyje. Paliatyvi pagalba Lietuvoje. Paliatyvių ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 82 puslapiai
2015 03 25
Saules kolektoriai diplominis darbas
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Saulės kolektoriai. Saulės energija. Fotoelektriniai moduliai. Saulės jėgainių gaminamos energijos apskaita. Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas namų ūkiui. Darbo metodikos ir priemonių ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2016 04 26
Konkurencinio pranašumo strategijos parinkimas
Įvadas. Konkurencingumas ir jo vaidmuo organizacijos veiklai. Konkurencingumo sampratos teoriniai aspektai. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų veiklos rodiklių, tikslų ir strategijos analizė. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2014 03 20
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonės IĮ „A.dilbos“ įmonės išplėtimas Naujininkų mikrorajone, Vilniuje
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonės IĮ „A.dilbos“ įmonės išplėtimas Naujininkų mikrorajone, Vilniuje.
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2017 01 02
×