Diplominiai darbai (3)

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Turint pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

401 dokumentas
Programų sąmatų sudarymas
Įvadas. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų samprata ir sudarymas. Programų sąmatų sudarymas pagal ekonominę klasifikaciją. Programų sąmatų sudarymas pagal funkcijų klasifikaciją. ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2015 01 13
Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų globos namų šeimynoje
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių sąvokos samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Vaikai, gyvenantys globos namų šeimynoje. Globos namų šeimynose gyvenančių vaikų ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2016 11 01
AB „Orlen Lietuva” įmonės kompiuterių tinklo modernizavimas
AB „Orlen Lietuva” įmonės kompiuterių tinklo modernizavimas.
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2017 01 12
Ikimokyklinė įstaigos ugdymosi aplinka bei jos reikšmė vaikui
Įvadas. 21. Aplinkos poveikio vaikui šiuolaikinės interpretacijos. Aplinka ir vaiko raida psichologiniai sąveikos aspektai. Ikimokyklinio ugdymo institucijos aplinkos pedagoginės funkcijos. Aplinka įvairiose ugdymo(si) programose bei jos ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2016 05 03
Transporto Įmonės konkurencingumo didinimas
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalgos dalis. Konkurencijos samprata. Konkurencinė aplinka. Konkurencingumą ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2016 06 07
5-6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas dailė ikimokyklinėje įstaigoje ir šeimoje
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įžanga. 6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas(is) daile. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo dalyviai. Šeima – pradinė ugdymo institucija. Pedagogo vaidmuo vaiko ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2014 06 08
Atsargų valdymo sistema
Įvadas. Atsargų valdymo tyrimas. Atsargų kaupimo priežastys. Atsargų kaupimo formos. Atsargų valdymo funkcijos. Atsargų kaupimo ir valdymo problemos. Atsargų valdymo sistemų tyrimas. Pagrindinės atsargų valdymo sistemos. Fiksuoto ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2017 05 10
Konkurencinė aplinka analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Konkurencinės aplinkos teoriniai aspektai. Konkurencijos sąvokos samprata paslaugų rinkoje. Paslaugos konkurencingumo samprata. Konkurencinės ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2018 03 31
Pardavimo strategija X įmonėje
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pardavimo strategija teoriniu aspektu. Pardavimo tikslai, strategija ir taktika. Pardavimo strategijos variantai. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo analizės etapai. Uab “Oyster” ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2015 03 31
Pervežimo paslaugų vertinimas
Darbo objektas: Individualios A. Žuko įmonės teikiamos pervežimo paslaugos.Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti individualios A. Žuko įmonės teikiamas pervežimo paslaugas.Darbo uždaviniai:Išnagrinėti ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 05 26
Prekių asortimentas ir jo tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Pasaulio ir lietuvos pieno produktų rinkos būklė. Pasaulio pieno produktų rinka. Lietuvos pieno produktų rinka. L. Pagrindinės ab „šilutės rambynas“ veiklos charakteristikos. Ab „šilutės rambynas“ ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2013 05 20
Įmonės veiklos finansinis įvertinimas x įmonės pavyzdžiu
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir jos teoriniai sprendimai. Finansinė analizė. Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinių analizių rūšių ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2017 03 22
Motyvacinė sistema
Motyvacinės sistemos diegimo galimybės uždarojoje akcinėje bendrovėje. Įvadas. Motyvacijos samprata ir darbuotojų motyvavimo priemonės. Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo modeliai ir teorijos. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 22
Darbas su 3 autocad brėžiniais. Įvadas. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos. Statybos teisinis reglamentas. Norminiai statybos techniniai dokumentai. Statytojo teisės ir pareigos. Esminiai statinio reikalavimai. Statybos leidimas. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2011 03 17
Paliatyvi onkologinių ligonių slauga
Baigiamojo darbo autorius. Darbo įteikimo data. Katedros vedėja. Lentelių paveikslų sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Paliatyvios pagalbos apibrėžimas. Paliatyvi pagalba užsienyje. Paliatyvi pagalba Lietuvoje. Paliatyvių ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 82 puslapiai
2015 03 25
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos. Įvadas. Reklamos apibrėžimas. Reklamos atsiradimas. Reklamos priemonės. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2015 03 10
Sodybos apželdinimas
Įvadas. Profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacinių šaltinių apžvalga. Bendroji objekto charakteristika. Darbo uždaviniai, metodai ir darbo priemonės. Esamos padėties analizė. Esami želdiniai ir jų būklė. Esamų želdynų ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2015 04 14
Strateginis planavimas Įmonės modernizavimas ir inovacijų diegimas
UAB „Plungės jonis“ gamybos priemonių modernizavimas ir inovacijų diegimas. Santrauka. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Įmonės plėtros strategija. Rinkos analizė. Rinkos strategija. Inovacijų diegimas. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2012 01 12
Konkurencinio pranašumo strategijos parinkimas
Įvadas. Konkurencingumas ir jo vaidmuo organizacijos veiklai. Konkurencingumo sampratos teoriniai aspektai. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų veiklos rodiklių, tikslų ir strategijos analizė. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2014 03 20
Naujo gaminio įvedimas į rinką
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Naujo produkto įvedimo į rinką etapai. Idėjų paieškos ir atrankos būdai. Naujo gaminio įvedimo į rinką stadijos ir ciklo analizė. Naujo gaminio rinkodaros komplekso sprendimai produktas, kaina, paskirstymas, rėmimas. Naujo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 06 18
Topografiniu nuotraukų ypatumai sąvartyno teritorije
Baigiamojo darbo užduotis. Anotacija. Annotation. Įvadas. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Paveikslų sąrašas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Teisiniai dokumentai ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2015 03 12
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonės IĮ „A.dilbos“ įmonės išplėtimas Naujininkų mikrorajone, Vilniuje
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonės IĮ „A.dilbos“ įmonės išplėtimas Naujininkų mikrorajone, Vilniuje.
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2017 01 02
Sporto klubų konkurencingumą didinantys veiksniai
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo sąvokos apibrėžimai bei analizės lygmenys. Sporto klubų konkurencingumo aplinka. Konkurencingumo didinimo veiksniai. Konkurencingumą lemiantys vidiniai veiksniai. Konkurencingumą ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2014 02 03
Krovininių transporto priemonių techninė apžiūra
Įvadas. Krovininių transporto priemonių techninės apžiūros bei einamojo remonto technologijų teorinis pagrindimas. Krovininių transporto priemonių techninės priežiūros ir einamojo remonto technologinė analizė. Krovininių transporto ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2016 12 10
Ūkio įkūrimas verslo planas
8,7( 3 atsiliepimai )
Santrauka. Informacija apie pradinę ūkio padėtį. Pasirengimas ūkininkauti. Valdomi žemės plotai. Ūkio pradžios balanso analizė. Planuojamo projekto tikslai ir uždaviniai. Produkcijos gamybos ir pardavimų prognozė. Technologija ir ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2014 10 03
Kelio rekonstrukcija. Žvyrkelio asfaltavimas
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai. Kelio padėtis, trasa ir planas. Žemės sankasos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 87 puslapiai
2012 02 20
Motyvavimo veiksnių įtaka darbuotojų pasitenkinimui
Įvadas. Motyvavimo veiksnių įtakos darbuotojų pasitenkinimui teorinė analizė. Darbuotojų motyvacijos samprata ir esmė. Darbuotojų motyvacijos ypatumai. Motyvaciją sąlygojančių veiksnių tipologija. Darbuotojų pasitenkinimą darbu ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2015 03 18
RIMI pokyčių planavimo ir įgyvendinimo veiklos tobulinimas
Anotacija. Anotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pokyčio samprata ir esmė. Pokyčio planavimo veikla. Pokyčio įgyvendinimo procesas. Pokyčio įgyvendinimo sėkmės veiksniai. Vadovo veikla valdant pokyčius. Darbo metodai ir ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2012 02 20
Saules kolektoriai diplominis darbas
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Saulės kolektoriai. Saulės energija. Fotoelektriniai moduliai. Saulės jėgainių gaminamos energijos apskaita. Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas namų ūkiui. Darbo metodikos ir priemonių ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2016 04 26
Žūk finansinės atskaitomybės rodiklių vertinimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės ir jos rodiklių vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir reikšmė. Finansinės atskaitomybės rodiklių analizės tikslai bei uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansinės ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2014 02 06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema