Diplominių darbų pavyzdžiai

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda peržiūrėtas diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Peržiūrėjus pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

410 dokumentų
Elektroninės prekybos raida Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2017 03 05
Grožio salono UAB Jordunė teikiamų paslaugų kokybės analizė
Serqual kokybės kriterijai. Uab "Jordųnė" lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Uab "Jordunė" teikiamų paslaugų kainos. Vartotojų lūkesčių įvertinimas pagal Serqual metodiką. Patirtos kokybės įvertinimas pagal Serqual metodiką. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2016 05 09
Krovinių ekspedijavimo teisinės normos pagrindai
Įvadas. Ekspeditoriaus veikla ir jo vieta krovinių gabenime. Ekspeditoriaus veiklos sritys. Ekspeditorius- transportavimo grandinės organizatorius. Ekspeditorius- logistinių paslaugų teikėjas. Ekspedijavimo paslaugos. Ekspedicijos ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2018 01 04
Personalo motyvacija statybos įmonėje
Įvadas.Teoriniai darbuotojų motyvacijos aspektai.Motyvacijos koncepcijos analizė.Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos.Darbo motyvacijos vertinimo būdai.Darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Motyvaciją sąlygojančių ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2012 06 28
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas
Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo projektas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso automatizavimo sistemos analizė. Mėsos produktų karšto apdirbimo proceso sistemos ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 27
Detaliojo plano rengimas
Geodezijos diplominis bakalauras. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo ypatumai. Baigiamasis darbas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 05 22
Įmonės darbuotojų paieškos ir atrankos grupės veiklos analizė
Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo paieška ir atranka šių procesų samprata bei esmė. Personalo (žmogiškųjų išteklių) vadybos samprata ir esmė. Personalo paieškos procesas. Personalo paieškos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 72 puslapiai
2018 12 14
Moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo reikšmė Asmenybės ugdymui ir sveikatai. Fizinio aktyvumo raida. Fizinis aktyvumo ugdymas. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje. Moksleivių veiklos motyvacija. ...
Kūno kultūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 30 puslapių
2014 09 22
Socialinio darbo specialistų patirtis teikiant socialines paslaugas namuose pagyvenusiems ir seniems asmenims
Įžanga. Sąvokos ir terminai. Pagyvenusių ir senų žmonių socialiniai poreikiai. Senatvės samprata ir seno žmogaus raida. Senėjimo teorijos. Socialinio darbo gerontologijos srityje specifika. Socialinių paslaugų teikiamas namuose ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2017 11 20
Suaugusių žmonių mitybos įpročių analizė
Įvadas. Suaugusių žmonių mitybos įpročiai , sveikos gyvensenos teorinis aspektas. Mitybos svarba ir tendencijos. Sveikos gyvensenos samprata. Mitybos įtaka sveikatai. Sveikos mitybos taisyklės ir principai. Žmogaus amžiaus tarpsnių ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2017 04 08
Transporto sprendimai organizuojant išverčiamųjų konteinerių vežimo technologinį procesą uab „rbii“. Įvadas.Kompetencijų sąrašas.Tarptautinių krovinių gabenimo teoriniai aspektai.Krovinių klasifikacija transporte.Reikalavimai ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2013 04 20
Vainklių matinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra autoservise
Otto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra UAB Plungės lagūna automobilių remonto dirbtuvėse. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Oto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnozavimas ir ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 05 15
Valdymo tobulinimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo samprata. Valdymo funkcijų teorinė analizė. Planavimo funkcijos teorinė analizė. Organizavimo funkcijos teorinė analizė. Vadovavimo funkcijos teorinė analizė. Kontrolės funkcijos teorinė ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 12 03
Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto sp - 49 relinės apsaugos ir automatikos rekonstravimas
Aiškinamojo rašto turinys. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Darbo anotacijos lietuvių kalba. Darbo anotacijos užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius.Pagrindiniai skirstyklos elementai.Valdomos pastotė aprašymas. Projektavimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2017 05 11
Mechano terapijos taikymas kineziterapijoje po kelio sąnario endoprotezavimo i laikotarpyje
Įvadas. Mechano terapijos taikymas kineziterapijoje po kelio sąnario endoprotezavimo i laikotarpyje. Kelio sąnario anatomija ir biomechanika. Kontraindikacijos ir indikacijos kelio sąnario endoprotezavimui. Kelio sąnario endoprotezavimas. Kelio ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2014 05 27
Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdomos programos, išlaidų planavimas, finansavimas ir apskaita
Santrumpų sąrašas. Pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų samprata. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikšmė. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos charakteristika, funkcijos ir ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2014 10 16
Prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos reklamos kampanijos analizė
Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklas, reklamos kampanija ir jų poveikis vartotojui. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibriežimai ir reikšmė. Prekės ženklo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2017 06 08
Žaidimų taikymas pedagogikoje
Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2014 05 09
5-6 klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamokų prasmingumą
Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamokas. Veiksniai, įtakojantys mokinių požiūrį į kūno kultūrą. Mokymosi motyvacija. Mokytojo įtaka mokinių požiūriui į kūno kultūros pamokas. ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2012 07 26
Būsto kreditavimo sistema
Įvadas. Kreditų rinką įtakojančių veiksnių analizė. Kreditų rinkos analizė. Socialiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Kreditavimo samprata. Kredito sąvoka. Kreditų rūšys. Būsto kreditų teikimo reikšmė ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2014 06 12
Kineziterapijos poveikis sergantiems depresija
Įvadas. Kineziterapijos poveikis gyvenimo kokybei sergantiems depresija teorinis aspektas. Depresijos samprata. Depresijos priežastys. Depresijos simptomai. Depresijos rūšys. Endogeninė depresija. Egzogeninė depresija. Užmaskuotos depresijos. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2015 01 05
Plikytos tešlos gaminių įdiegimas
Įvadas. Profesinės kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga. Techninis ekonominis pagrindimas. Technologinė dalis. Produkcijos asortimento parinkimas. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų charakteristikos. Būsimų gaminių receptūros. ...
Technologijų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2015 08 28
Pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos tobulinimas
Įvadas. Dokumentų valdymo sistemos teoriniu aspektu. Dokumentų valdymo sistemos samprata ir funkcijos. Tradiciniai dokumentų valdymo procesai. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dienynų diegimų ir taikymo Lietuvos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2016 06 07
Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių analizė
Įvadas. Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių. Apžvalga. Turinio valdymo sistemų (TVS) paskirtis. Turinio valdymo sistemos procesai. Turinio kūrimas. Turinio redagavimas (valdymas. Turinio publikavimas. Turinio ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2016 04 18
Dirbtuvių elektros įrenginiai
Įvadas. Skaičiuojamoji - techninė dalis. Elektros energijos vartotojų charakteristika. Energijos tiekimo kategorija. Patalpų charakteristika. Apšvietimo projektavimas. Šviestuvų parinkimas ir apsauga. Apšvietimo tinklo skaičiavimas, jo ...
Elektronikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 22
Kelionių agentūros įvaizdžio gerinimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir jo tipai. Reputacijos įtaka organizacijos įvaizdžiui. Įvaizdį formuojantys veiksniai. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas. ...
Viešojo administravimo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 13
Lietuvos automobilių kelių tinklas, jo plėtros tendencijos ir ypatybės
Įvadas. Lietuvos automobilių kelių tinklo apžvalga. Lietuvos respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi. Jais teisiniai pagrindai. Lietuvos automobilių kelių tinklas ir jo svarba valstybės ūkiui. Tarptautinių ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2013 04 05
Proto negalią turinčių asmenų sveikatos problemos ir jų sprendimas
Santrauka. Summary. Reikšminiai žodžiai. Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Negalios fenomenas istoriniu ir tarpdisciplininiu požiūriu. Raidos sutrikimų turinčių asmenų dalinės saviraiškos ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2012 06 03
Socialinės pagalbos poreikis autizmu sergančių vaikų šeimoms
Įvadas. Teoriniai autizmo aspektai. Autizmo samprata, paplitimas ir priežastys. Autistinių sutrikimų atpažinimas ir gydymas. Vaiko, sergančio autizmu socialinės sąveikos ir elgesio ypatumai. Šeimų, auginančių vaikus sergančius autizmu ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2012 12 05
Turinio valdymo sistemos su žiniatinklio dizaino koregavimo galimybe kūrimas
Įvadas. Analitinė dalis. Internetinių svetainių kūrimo būdai. HTML redaktoriai. Turinio valdymo sistemos. Turinio valdymo sistemų tipai. Turinio valdymo sistemų privalumai ir trūkumai. Turinio valdymo sistemų palyginimas. Projektinė ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2017 05 21
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo