Diplominiai darbai (5)

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Turint pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

393 dokumentai
Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio (anglų) kalba. Įvadas. Personalo mokymo ir ugdymo teoriniai aspektai. Personalo ugdymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo ir ugdymo proceso etapai. Personalo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2016 05 17
Valdymo tobulinimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo samprata. Valdymo funkcijų teorinė analizė. Planavimo funkcijos teorinė analizė. Organizavimo funkcijos teorinė analizė. Vadovavimo funkcijos teorinė analizė. Kontrolės funkcijos teorinė ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 12 03
Bendruomenės slaugytojų patiriamas stresas, dirbant pirminės sveikatos priežiūros centre
Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Literatūros apžvalga. Streso samprata ir jį įtakojantys veiksniai. Streso pasekmės bendruomenės slaugytojų darbe. Streso valdymo metodai. Tyrimo metodai ir medžiaga. Tyrimo charakteristika. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2015 03 18
Įvadas. Ekstremalaus turizmo samprata. Turizmo plėtrą sąlygojantys veiksniai. Turizmo poveikis ekonomikai. Turizmo reguliavimo svertai. Turizmo sąlygas lemiantys veiksniai. Lietuvos turizmo rinkos įvertinimas. Situacijos šalies turizmo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2012 01 04
Intriguojančios reklamos panaudojimas kuriant prekės ženklo įvaizdį
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklo ir reklamos sąsaja. Prekės ženklas. Prekės ženklo apsauga. Prekės ženklo įvaizdis. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2014 04 16
Sandorių negaliojimas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavyzdžiu
Įvadas. Teisės studijų programos diplomanto profesinės kompetencijos sandorio teisinio reglamentavimo ypatumai sandorio samprata: šalys, turinys, forma. Sandorių sudarymo vieta, tvarka ir teisinė registracija. Sandorių rūšys. Sandorių ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 04 17
Svečių namų "Pas Stefą" marketingo komplekso tobulinimas
Įvadas. Marketingo komplekso tobulinimas teoriniu aspektu. Apgyvendinimo paslaugos samprata. Paslaugų marketingas ir jo komplekso sandara. Paslaugų marketingo veiklos planavimas ir įgyvendinimas. Svečių namų „Pas stefą“ marketingo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2016 11 06
Transporto sprendimai organizuojant išverčiamųjų konteinerių vežimo technologinį procesą uab „rbii“. Įvadas.Kompetencijų sąrašas.Tarptautinių krovinių gabenimo teoriniai aspektai.Krovinių klasifikacija transporte.Reikalavimai ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2013 04 20
Vainklių matinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra autoservise
Otto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra UAB Plungės lagūna automobilių remonto dirbtuvėse. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Oto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnozavimas ir ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 05 15
Kultūros tobulinimo galimybės
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai, lygiai ir funkcijos. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiprumas ir įtaka įstaigos veiklos efektyvumui. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 02 14
Onkologinė slauga
Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Onkologiniai susirgimai. Skausmas ir jo sistematika. Onkologinis skausmas. Skausmo įvertinimas. Skausmo malšinimas ir jį takojantys veiksniai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2015 03 25
Automobilių serviso Melga išplėtimas Naujamiesčio mikrorajone, Vilniuje
Užduotis. Žiniaraštis. Zona. Darbo anotacija lietuvių kalba. Darbo anotacija užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius. Informacijos šaltinių apžvalga ir darbo atlikimo metodika. UAB „Melga“ veiklos analizė. Aptarnaujamo rajono ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2017 01 02
Elektroninės prekybos raida Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2017 03 05
Kauno HE hidroelektrinės skirstyklos rekonstrukcija
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kauno he elektrinės dalies charakteristika. Kv įtampos esamos skirstyklos darbo analizė. Kv įtampos šiuolaikinių jungtuvų apžvalga. Kv įtampos jungtuvų keitimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2013 05 15
Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas
Įvadas. Techniniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 77 puslapiai
2011 12 27
Prekės ženklo analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Prekės ženklų analizė teoriniu aspektu. Prekės ženklo samprata. Prekės ženklo identifikavimo elementai, tipai. Marketingo veiksnių įtaka ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2013 06 11
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Summary. Literatūros apžvalga, patentinė medžiaga. Darbo temo pagrindimas. Projektuojamo objekto parinkimas ir jo charakteristika. Gaminio projektavimas ir dizainas. Gaminio projektavimas. Projektuojamo objekto ir jo gamybos proceso ...
Technologijų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 101 puslapis
2014 11 17
Apskaitos darbo organizavimas ir tobulinimas n įmonėje
Įvadas. Apskaitos darbo organizavimo metodai. Apskaitos samprata. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos darbo organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos darbo organizavimo ab “alita” įmonėje analizė. AB “Alita” veikla. Valdymo ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 26 puslapiai
2016 02 26
Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių analizė
Įvadas. Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių. Apžvalga. Turinio valdymo sistemų (TVS) paskirtis. Turinio valdymo sistemos procesai. Turinio kūrimas. Turinio redagavimas (valdymas. Turinio publikavimas. Turinio ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2016 04 18
Darbuotojų motyvavimas ir motyvavimo sistemų palyginimas
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvavimo sampratos apibūdinimas. Pagrindinės motyvavimo teorijos apibūdinimas. Motyvavimo sistemos struktūra. Darbuotojų motyvacijos viešajame sektoriuje. Darbuotojų motyvavimo palyginimų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 69 puslapiai
2014 07 11
Detalių rūšiavimo sistemos projektavimas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Automatinių valdymo sistemų analizė. Rūšiavimo sistemos. Festo MPS rūšiavimo sistema. Programinės ir techninės įrangos analizė. Valdikliai. Vykdikliai. Jutikliai. Valdyklių programinė įranga. ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2014 05 28
Linijos Raseiniai - Ariogala rekonstrukcija. Pilnas išbaigtas diplominis su brėžinais, skaidrių pristatymu. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Objekto charakteristika. Elektros tinklo modeliavimas skaičiavimuose.Kv ol ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 100 puslapių
2013 05 15
Elektrotechnikos praktika
Elektros tinklų įmonės valdymo struktūra, elektros pirkimo bei pardavimo ir finansinio atsiskaitymo už elektros energiją organizavimas bei esama tvarka. Et įmonės ekonominės veiklos pagrindiniai rodikliai. Elektros nuostolių dalis, ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2012 01 17
Kelio techninis projektas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Pralaidų konstrukcijų palyginimas ir parinkimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai ir esama kelio ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 76 puslapiai
2013 06 10
Kineziterapijos poveikis sergantiems depresija
Įvadas. Kineziterapijos poveikis gyvenimo kokybei sergantiems depresija teorinis aspektas. Depresijos samprata. Depresijos priežastys. Depresijos simptomai. Depresijos rūšys. Endogeninė depresija. Egzogeninė depresija. Užmaskuotos depresijos. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2015 01 05
Lietuvos valstybės skolos valdymas
Įvadas. Lietuvos valstybės skolos teoriniai aspektai. Valstybės skolos apibrėžčių analizė. Valstybės skolos sudėtis ir klasifikavimas. Valstybės skolos mažinimo būdai ir metodai. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos skolos poveikis ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 12 28
N maitinimo įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių plėtros politika. Žmogiškųjų išteklių valdymas, tikslai ir principai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2016 11 01
Prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos reklamos kampanijos analizė
Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklas, reklamos kampanija ir jų poveikis vartotojui. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibriežimai ir reikšmė. Prekės ženklo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2017 06 08
Rėmimo komplekso elementų vertinimo ekonominiai ir socialiniai aspektai uab “Philip Morris Lietuva”
Įvadas. Rėmimo komplekso elementų teorinis paaiškinimas. Rėmimo komplekso sampratos teoriniai aspektai. Pardavimo skatinimo organizavimas tabaku prekiaujančiose įmonėse. Pardavimo skatinimo priemonės kaip labiausiai įtakojančio tabako. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2012 02 25
Socialinės pagalbos poreikis autizmu sergančių vaikų šeimoms
Įvadas. Teoriniai autizmo aspektai. Autizmo samprata, paplitimas ir priežastys. Autistinių sutrikimų atpažinimas ir gydymas. Vaiko, sergančio autizmu socialinės sąveikos ir elgesio ypatumai. Šeimų, auginančių vaikus sergančius autizmu ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2012 12 05
×