Diplominiai darbai (5)

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Turint pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

394 dokumentai
Svečių namų "Pas Stefą" marketingo komplekso tobulinimas
Įvadas. Marketingo komplekso tobulinimas teoriniu aspektu. Apgyvendinimo paslaugos samprata. Paslaugų marketingas ir jo komplekso sandara. Paslaugų marketingo veiklos planavimas ir įgyvendinimas. Svečių namų „Pas stefą“ marketingo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2016 11 06
Transporto sprendimai organizuojant išverčiamųjų konteinerių vežimo technologinį procesą uab „rbii“. Įvadas.Kompetencijų sąrašas.Tarptautinių krovinių gabenimo teoriniai aspektai.Krovinių klasifikacija transporte.Reikalavimai ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2013 04 20
Vainklių matinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra autoservise
Otto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra UAB Plungės lagūna automobilių remonto dirbtuvėse. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Oto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnozavimas ir ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 05 15
Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių reglamentavimas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys civilinėje teisėje. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių principai. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2015 03 18
Duomenų bazių taikymas
Įvadas. Problemos aktualumas, keliami tikslai. Duomenų bazės. Kas yra duomenų bazė. Duomenų bazių privalumai. Priėjimo priemonių unifikavimas. Našumo padidėjimas. Vientisumo sustiprinimas. Duomenų bazių trūkumai. Dbvs. Duomenų bazių ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2011 04 01
Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė. Viešojo valdymo reformos samprata ir bruožai. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimo aspektai. Viešojo valdymo reformų proceso ...
Politologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 03 20
Mechano terapijos taikymas kineziterapijoje po kelio sąnario endoprotezavimo i laikotarpyje
Įvadas. Mechano terapijos taikymas kineziterapijoje po kelio sąnario endoprotezavimo i laikotarpyje. Kelio sąnario anatomija ir biomechanika. Kontraindikacijos ir indikacijos kelio sąnario endoprotezavimui. Kelio sąnario endoprotezavimas. Kelio ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2014 05 27
Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdomos programos, išlaidų planavimas, finansavimas ir apskaita
Santrumpų sąrašas. Pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų samprata. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikšmė. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos charakteristika, funkcijos ir ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2014 10 16
N maitinimo įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių plėtros politika. Žmogiškųjų išteklių valdymas, tikslai ir principai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2016 11 01
Naujos paslaugos įvedimo į rinką galimybės autoservise
Naujos paslaugos įvedimo teoriniai aspektai. Paslaugos samprata. Naujos paslaugos/produkto samprata ir kūrimo priežastys. Naujovių diegimo etapai. Mikro ir makro aplinkos įtaka naujos paslaugos įvedimui į rinką. Makroaplinka. Mikroaplinka. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2015 04 08
Organizacijos kultūros gerinimas statybos įmonėje
Santrauka. Lentelės. Paveikslai. Įvadas. Organizacijos kultūros ir jos gerinimo teoriniai aspektai. Kultūros ir organizacinės kultūros esmė. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos kultūros įtaka ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 11 15
Bendruomenės slaugytojų patiriamas stresas, dirbant pirminės sveikatos priežiūros centre
Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Literatūros apžvalga. Streso samprata ir jį įtakojantys veiksniai. Streso pasekmės bendruomenės slaugytojų darbe. Streso valdymo metodai. Tyrimo metodai ir medžiaga. Tyrimo charakteristika. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2015 03 18
Įvadas. Ekstremalaus turizmo samprata. Turizmo plėtrą sąlygojantys veiksniai. Turizmo poveikis ekonomikai. Turizmo reguliavimo svertai. Turizmo sąlygas lemiantys veiksniai. Lietuvos turizmo rinkos įvertinimas. Situacijos šalies turizmo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2012 01 04
Sandorių negaliojimas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavyzdžiu
Įvadas. Teisės studijų programos diplomanto profesinės kompetencijos sandorio teisinio reglamentavimo ypatumai sandorio samprata: šalys, turinys, forma. Sandorių sudarymo vieta, tvarka ir teisinė registracija. Sandorių rūšys. Sandorių ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 04 17
Kultūros tobulinimo galimybės
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai, lygiai ir funkcijos. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiprumas ir įtaka įstaigos veiklos efektyvumui. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 02 14
Lietuvos valstybės skolos valdymas
Įvadas. Lietuvos valstybės skolos teoriniai aspektai. Valstybės skolos apibrėžčių analizė. Valstybės skolos sudėtis ir klasifikavimas. Valstybės skolos mažinimo būdai ir metodai. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos skolos poveikis ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 12 28
Turinio valdymo sistemos su žiniatinklio dizaino koregavimo galimybe kūrimas
Įvadas. Analitinė dalis. Internetinių svetainių kūrimo būdai. HTML redaktoriai. Turinio valdymo sistemos. Turinio valdymo sistemų tipai. Turinio valdymo sistemų privalumai ir trūkumai. Turinio valdymo sistemų palyginimas. Projektinė ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2017 05 21
Apskaitos darbo organizavimas ir tobulinimas n įmonėje
Įvadas. Apskaitos darbo organizavimo metodai. Apskaitos samprata. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos darbo organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos darbo organizavimo ab “alita” įmonėje analizė. AB “Alita” veikla. Valdymo ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 26 puslapiai
2016 02 26
Elektroninės prekybos raida Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2017 03 05
Grožio salono UAB Jordunė teikiamų paslaugų kokybės analizė
Serqual kokybės kriterijai. Uab "Jordųnė" lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Uab "Jordunė" teikiamų paslaugų kainos. Vartotojų lūkesčių įvertinimas pagal Serqual metodiką. Patirtos kokybės įvertinimas pagal Serqual metodiką. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2016 05 09
Kauno HE hidroelektrinės skirstyklos rekonstrukcija
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kauno he elektrinės dalies charakteristika. Kv įtampos esamos skirstyklos darbo analizė. Kv įtampos šiuolaikinių jungtuvų apžvalga. Kv įtampos jungtuvų keitimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2013 05 15
Kombinuoto ciklo elektrinės projektavimas
Įvadas. Techniniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 77 puslapiai
2011 12 27
Prekės ženklo analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Prekės ženklų analizė teoriniu aspektu. Prekės ženklo samprata. Prekės ženklo identifikavimo elementai, tipai. Marketingo veiksnių įtaka ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2013 06 11
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Summary. Literatūros apžvalga, patentinė medžiaga. Darbo temo pagrindimas. Projektuojamo objekto parinkimas ir jo charakteristika. Gaminio projektavimas ir dizainas. Gaminio projektavimas. Projektuojamo objekto ir jo gamybos proceso ...
Technologijų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 101 puslapis
2014 11 17
Sviežių vištienos dešrelių asortimento plėtra
Studijų programos tikslas ir studijų rezultatai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės cecho charakteristika. Technologinė dalis. Produkcijos asortimento parinkimas. Šviežių vištienos dešrelių receptūros. Pagrindinių ir ...
Maisto technologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 09 27
Vietinio turizmo skatinimas Tauragės rajone
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Vietinio turizmo samprata ir plėtros prielaidos. Vietinio turizmo skatinimo būdai. Tauragės rajono turizmo ištekliai. Tyrimo dizainas. Tauragės rajono patrauklumas turistiniu ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 35 puslapiai
2017 02 17
Žaidimų taikymas pedagogikoje
Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2014 05 09
Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių analizė
Įvadas. Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių. Apžvalga. Turinio valdymo sistemų (TVS) paskirtis. Turinio valdymo sistemos procesai. Turinio kūrimas. Turinio redagavimas (valdymas. Turinio publikavimas. Turinio ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2016 04 18
Detalių rūšiavimo sistemos projektavimas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Automatinių valdymo sistemų analizė. Rūšiavimo sistemos. Festo MPS rūšiavimo sistema. Programinės ir techninės įrangos analizė. Valdikliai. Vykdikliai. Jutikliai. Valdyklių programinė įranga. ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2014 05 28
Linijos Raseiniai - Ariogala rekonstrukcija. Pilnas išbaigtas diplominis su brėžinais, skaidrių pristatymu. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Objekto charakteristika. Elektros tinklo modeliavimas skaičiavimuose.Kv ol ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 100 puslapių
2013 05 15
×