Diplominių darbų pavyzdžiai

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda peržiūrėtas diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Peržiūrėjus pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

409 dokumentai
Onkologinė slauga
Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Onkologiniai susirgimai. Skausmas ir jo sistematika. Onkologinis skausmas. Skausmo įvertinimas. Skausmo malšinimas ir jį takojantys veiksniai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2015 03 25
Parduotuvės veiklos analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės veiklos analizė teoriniu aspektu. Organizacijos samprata. Įmonės aplinka. Uab „Kosmelita“ 835 „Eurokos“ parduotuvės veiklos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2014 05 20
Prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos reklamos kampanijos analizė
Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklas, reklamos kampanija ir jų poveikis vartotojui. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibriežimai ir reikšmė. Prekės ženklo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2017 06 08
Statutinių valstybės tarnautojų teisinis statusas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Statutinių valstybės tarnautojų sąvoka. Statutinių valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš tarnybos tvarka. Statutinių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Konstitucinės piliečio ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2012 05 27
Žaidimų taikymas pedagogikoje
Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2014 05 09
AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo perspektyvos ir ekonominiai aspektai
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Lietuvos geležinkelių nauda. Dėmesys geležinkelių ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2017 12 17
Būsto kreditavimo sistema
Įvadas. Kreditų rinką įtakojančių veiksnių analizė. Kreditų rinkos analizė. Socialiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Kreditavimo samprata. Kredito sąvoka. Kreditų rūšys. Būsto kreditų teikimo reikšmė ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2014 06 12
Personalo motyvacija statybos įmonėje
Įvadas.Teoriniai darbuotojų motyvacijos aspektai.Motyvacijos koncepcijos analizė.Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos.Darbo motyvacijos vertinimo būdai.Darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Motyvaciją sąlygojančių ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2012 06 28
Plikytos tešlos gaminių įdiegimas
Įvadas. Profesinės kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga. Techninis ekonominis pagrindimas. Technologinė dalis. Produkcijos asortimento parinkimas. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų charakteristikos. Būsimų gaminių receptūros. ...
Technologijų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2015 08 28
Vainklių matinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra autoservise
Otto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra UAB Plungės lagūna automobilių remonto dirbtuvėse. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Oto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnozavimas ir ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 05 15
Detaliojo plano rengimas
Geodezijos diplominis bakalauras. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo ypatumai. Baigiamasis darbas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2013 05 22
Duomenų bazių taikymas
Įvadas. Problemos aktualumas, keliami tikslai. Duomenų bazės. Kas yra duomenų bazė. Duomenų bazių privalumai. Priėjimo priemonių unifikavimas. Našumo padidėjimas. Vientisumo sustiprinimas. Duomenų bazių trūkumai. Dbvs. Duomenų bazių ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2011 04 01
Įmonės darbuotojų paieškos ir atrankos grupės veiklos analizė
Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo paieška ir atranka šių procesų samprata bei esmė. Personalo (žmogiškųjų išteklių) vadybos samprata ir esmė. Personalo paieškos procesas. Personalo paieškos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 72 puslapiai
2018 12 14
Mechano terapijos taikymas kineziterapijoje po kelio sąnario endoprotezavimo i laikotarpyje
Įvadas. Mechano terapijos taikymas kineziterapijoje po kelio sąnario endoprotezavimo i laikotarpyje. Kelio sąnario anatomija ir biomechanika. Kontraindikacijos ir indikacijos kelio sąnario endoprotezavimui. Kelio sąnario endoprotezavimas. Kelio ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 34 puslapiai
2014 05 27
Proto negalią turinčių asmenų sveikatos problemos ir jų sprendimas
Santrauka. Summary. Reikšminiai žodžiai. Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Negalios fenomenas istoriniu ir tarpdisciplininiu požiūriu. Raidos sutrikimų turinčių asmenų dalinės saviraiškos ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2012 06 03
Socialinės pagalbos poreikis autizmu sergančių vaikų šeimoms
Įvadas. Teoriniai autizmo aspektai. Autizmo samprata, paplitimas ir priežastys. Autistinių sutrikimų atpažinimas ir gydymas. Vaiko, sergančio autizmu socialinės sąveikos ir elgesio ypatumai. Šeimų, auginančių vaikus sergančius autizmu ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2012 12 05
Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto sp - 49 relinės apsaugos ir automatikos rekonstravimas
Aiškinamojo rašto turinys. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Darbo anotacijos lietuvių kalba. Darbo anotacijos užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius.Pagrindiniai skirstyklos elementai.Valdomos pastotė aprašymas. Projektavimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2017 05 11
Dirbtuvių elektros įrenginiai
Įvadas. Skaičiuojamoji - techninė dalis. Elektros energijos vartotojų charakteristika. Energijos tiekimo kategorija. Patalpų charakteristika. Apšvietimo projektavimas. Šviestuvų parinkimas ir apsauga. Apšvietimo tinklo skaičiavimas, jo ...
Elektronikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 22
Elektroninės prekybos raida Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2017 03 05
Intriguojančios reklamos panaudojimas kuriant prekės ženklo įvaizdį
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklo ir reklamos sąsaja. Prekės ženklas. Prekės ženklo apsauga. Prekės ženklo įvaizdis. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2014 04 16
Lietuvos automobilių kelių tinklas, jo plėtros tendencijos ir ypatybės
Įvadas. Lietuvos automobilių kelių tinklo apžvalga. Lietuvos respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi. Jais teisiniai pagrindai. Lietuvos automobilių kelių tinklas ir jo svarba valstybės ūkiui. Tarptautinių ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2013 04 05
Moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo reikšmė Asmenybės ugdymui ir sveikatai. Fizinio aktyvumo raida. Fizinis aktyvumo ugdymas. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje. Moksleivių veiklos motyvacija. ...
Kūno kultūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 30 puslapių
2014 09 22
Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdomos programos, išlaidų planavimas, finansavimas ir apskaita
Santrumpų sąrašas. Pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų samprata. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikšmė. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos charakteristika, funkcijos ir ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2014 10 16
Personalo mokymo ir karjeros planavimo analizė
Viešųjų ir valstybinių įstaigų specializacijos profesinės veiklos sričių,. Profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Įvadas. Nevarėnų vid. Mokyklos ir informacijos šaltinių ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2013 11 29
Detalių rūšiavimo sistemos projektavimas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Automatinių valdymo sistemų analizė. Rūšiavimo sistemos. Festo MPS rūšiavimo sistema. Programinės ir techninės įrangos analizė. Valdikliai. Vykdikliai. Jutikliai. Valdyklių programinė įranga. ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2014 05 28
Elektrotechnikos praktika
Elektros tinklų įmonės valdymo struktūra, elektros pirkimo bei pardavimo ir finansinio atsiskaitymo už elektros energiją organizavimas bei esama tvarka. Et įmonės ekonominės veiklos pagrindiniai rodikliai. Elektros nuostolių dalis, ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2012 01 17
Kineziterapijos poveikis sergantiems depresija
Įvadas. Kineziterapijos poveikis gyvenimo kokybei sergantiems depresija teorinis aspektas. Depresijos samprata. Depresijos priežastys. Depresijos simptomai. Depresijos rūšys. Endogeninė depresija. Egzogeninė depresija. Užmaskuotos depresijos. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2015 01 05
Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė. Viešojo valdymo reformos samprata ir bruožai. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimo aspektai. Viešojo valdymo reformų proceso ...
Politologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 03 20
Organizacijos kultūros gerinimas statybos įmonėje
Santrauka. Lentelės. Paveikslai. Įvadas. Organizacijos kultūros ir jos gerinimo teoriniai aspektai. Kultūros ir organizacinės kultūros esmė. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos kultūros įtaka ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 11 15
Suaugusių žmonių mitybos įpročių analizė
Įvadas. Suaugusių žmonių mitybos įpročiai , sveikos gyvensenos teorinis aspektas. Mitybos svarba ir tendencijos. Sveikos gyvensenos samprata. Mitybos įtaka sveikatai. Sveikos mitybos taisyklės ir principai. Žmogaus amžiaus tarpsnių ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2017 04 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo