Diplominiai darbai (5)

Diplominis darbas - tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Diplominių darbų rašymas gali būti rimtas iššūkis, nes darbo apimtis tikrai didelė ir temos sudėtingos. Kaip parašyti diplominį darbą? Čia padeda diplominio darbo pavyzdys DOC ir PDF formatu. Turint pavyzdžių lengva suprasti, koks turi būti šis baigiamasis darbas, kokia jo struktūra, apimtis, temos, kokia turi būti gynimo kalba ir darbo pristatymas.

Diplominio rašymas ir gynimas bus žymiai lengvesnis jei suprasite kaip tai darė kiti studentai ankstesniais metais. Čia rasite daug informacijos savo darbo ruošimui įvairiomis temomis iš pačių autorių. Šiuos pavyzdžius kviečiame naudoti kaip idėjų ir informacijos šaltinį, teisingai cituoti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

401 dokumentas
Prekės ženklu pažymėtos prekės arba paslaugos reklamos kampanijos analizė
Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklas, reklamos kampanija ir jų poveikis vartotojui. Prekės ženklo samprata ir funkcijos. Prekės identifikavimas ir ženklinimas. Prekės ženklo apibriežimai ir reikšmė. Prekės ženklo ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2017 06 08
Turinio valdymo sistemos su žiniatinklio dizaino koregavimo galimybe kūrimas
Įvadas. Analitinė dalis. Internetinių svetainių kūrimo būdai. HTML redaktoriai. Turinio valdymo sistemos. Turinio valdymo sistemų tipai. Turinio valdymo sistemų privalumai ir trūkumai. Turinio valdymo sistemų palyginimas. Projektinė ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2017 05 21
Valdymo tobulinimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo samprata. Valdymo funkcijų teorinė analizė. Planavimo funkcijos teorinė analizė. Organizavimo funkcijos teorinė analizė. Vadovavimo funkcijos teorinė analizė. Kontrolės funkcijos teorinė ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 12 03
Bendruomenės slaugytojų patiriamas stresas, dirbant pirminės sveikatos priežiūros centre
Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Literatūros apžvalga. Streso samprata ir jį įtakojantys veiksniai. Streso pasekmės bendruomenės slaugytojų darbe. Streso valdymo metodai. Tyrimo metodai ir medžiaga. Tyrimo charakteristika. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2015 03 18
Grožio salono UAB Jordunė teikiamų paslaugų kokybės analizė
Serqual kokybės kriterijai. Uab "Jordųnė" lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Uab "Jordunė" teikiamų paslaugų kainos. Vartotojų lūkesčių įvertinimas pagal Serqual metodiką. Patirtos kokybės įvertinimas pagal Serqual metodiką. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2016 05 09
Kelionių agentūros įvaizdžio gerinimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir jo tipai. Reputacijos įtaka organizacijos įvaizdžiui. Įvaizdį formuojantys veiksniai. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas. ...
Viešojo administravimo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 13
Moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo reikšmė Asmenybės ugdymui ir sveikatai. Fizinio aktyvumo raida. Fizinis aktyvumo ugdymas. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje. Moksleivių veiklos motyvacija. ...
Kūno kultūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 30 puslapių
2014 09 22
Onkologinė slauga
Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Onkologiniai susirgimai. Skausmas ir jo sistematika. Onkologinis skausmas. Skausmo įvertinimas. Skausmo malšinimas ir jį takojantys veiksniai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2015 03 25
Personalo motyvacija statybos įmonėje
Įvadas.Teoriniai darbuotojų motyvacijos aspektai.Motyvacijos koncepcijos analizė.Ankstyvosios ir šiuolaikinės motyvacijos teorijos.Darbo motyvacijos vertinimo būdai.Darbuotojų motyvaciją lemiantys veiksniai.Motyvaciją sąlygojančių ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2012 06 28
Statutinių valstybės tarnautojų teisinis statusas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Statutinių valstybės tarnautojų sąvoka. Statutinių valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš tarnybos tvarka. Statutinių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Konstitucinės piliečio ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2012 05 27
Vainklių matinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra autoservise
Otto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra UAB Plungės lagūna automobilių remonto dirbtuvėse. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Oto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnozavimas ir ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 05 15
Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių reglamentavimas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys civilinėje teisėje. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių principai. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2015 03 18
Elektrotechnikos praktika
Elektros tinklų įmonės valdymo struktūra, elektros pirkimo bei pardavimo ir finansinio atsiskaitymo už elektros energiją organizavimas bei esama tvarka. Et įmonės ekonominės veiklos pagrindiniai rodikliai. Elektros nuostolių dalis, ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2012 01 17
Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformos
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė. Viešojo valdymo reformos samprata ir bruožai. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo reformos įgyvendinimo aspektai. Viešojo valdymo reformų proceso ...
Politologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 03 20
Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vykdomos programos, išlaidų planavimas, finansavimas ir apskaita
Santrumpų sąrašas. Pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų samprata. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikšmė. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos charakteristika, funkcijos ir ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 61 puslapis
2014 10 16
Socialinės pagalbos poreikis autizmu sergančių vaikų šeimoms
Įvadas. Teoriniai autizmo aspektai. Autizmo samprata, paplitimas ir priežastys. Autistinių sutrikimų atpažinimas ir gydymas. Vaiko, sergančio autizmu socialinės sąveikos ir elgesio ypatumai. Šeimų, auginančių vaikus sergančius autizmu ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2012 12 05
Geoterminio šilumos siurblio įdiegimas viešbutyje
Įvadas. Pastato šildymo sistemos galia. Projektiniai savitieji patalpos šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų, išskyrus besiribojančių su gruntu, projektiniai savitieji šilumos ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2013 05 16
Intriguojančios reklamos panaudojimas kuriant prekės ženklo įvaizdį
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Prekės ženklo ir reklamos sąsaja. Prekės ženklas. Prekės ženklo apsauga. Prekės ženklo įvaizdis. Prekės ženklo įvaizdžio kūrimas. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 57 puslapiai
2014 04 16
Proto negalią turinčių asmenų sveikatos problemos ir jų sprendimas
Santrauka. Summary. Reikšminiai žodžiai. Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Negalios fenomenas istoriniu ir tarpdisciplininiu požiūriu. Raidos sutrikimų turinčių asmenų dalinės saviraiškos ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2012 06 03
Vartotojų elgsena renkantis aprangos parduotuvę UAB „New Yorker Lietuva“
Įvadas. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai. Vartotojų elgsenos samprata ir esmė. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Aprangos parduotuvės „New Yorker“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2017 04 25
Žaidimų taikymas pedagogikoje
Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2014 05 09
Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių analizė
Įvadas. Atviro kodo turinio valdymo sistemų funkcinių galimybių. Apžvalga. Turinio valdymo sistemų (TVS) paskirtis. Turinio valdymo sistemos procesai. Turinio kūrimas. Turinio redagavimas (valdymas. Turinio publikavimas. Turinio ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 60 puslapių
2016 04 18
Detalių rūšiavimo sistemos projektavimas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Automatinių valdymo sistemų analizė. Rūšiavimo sistemos. Festo MPS rūšiavimo sistema. Programinės ir techninės įrangos analizė. Valdikliai. Vykdikliai. Jutikliai. Valdyklių programinė įranga. ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2014 05 28
Kultūros tobulinimo galimybės
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai, lygiai ir funkcijos. Organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros stiprumas ir įtaka įstaigos veiklos efektyvumui. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2015 02 14
Organizacijos kultūros gerinimas statybos įmonėje
Santrauka. Lentelės. Paveikslai. Įvadas. Organizacijos kultūros ir jos gerinimo teoriniai aspektai. Kultūros ir organizacinės kultūros esmė. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros formavimas. Organizacijos kultūros įtaka ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2013 11 15
Suaugusių žmonių mitybos įpročių analizė
Įvadas. Suaugusių žmonių mitybos įpročiai , sveikos gyvensenos teorinis aspektas. Mitybos svarba ir tendencijos. Sveikos gyvensenos samprata. Mitybos įtaka sveikatai. Sveikos mitybos taisyklės ir principai. Žmogaus amžiaus tarpsnių ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2017 04 08
Sviežių vištienos dešrelių asortimento plėtra
Studijų programos tikslas ir studijų rezultatai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės cecho charakteristika. Technologinė dalis. Produkcijos asortimento parinkimas. Šviežių vištienos dešrelių receptūros. Pagrindinių ir ...
Maisto technologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2015 09 27
AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių vežimo perspektyvos ir ekonominiai aspektai
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Lietuvos geležinkelių nauda. Dėmesys geležinkelių ...
Logistikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2017 12 17
Apskaitos darbo organizavimas ir tobulinimas n įmonėje
Įvadas. Apskaitos darbo organizavimo metodai. Apskaitos samprata. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos darbo organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos darbo organizavimo ab “alita” įmonėje analizė. AB “Alita” veikla. Valdymo ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 26 puslapiai
2016 02 26
Įvadas. Ekstremalaus turizmo samprata. Turizmo plėtrą sąlygojantys veiksniai. Turizmo poveikis ekonomikai. Turizmo reguliavimo svertai. Turizmo sąlygas lemiantys veiksniai. Lietuvos turizmo rinkos įvertinimas. Situacijos šalies turizmo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2012 01 04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema