Diplominiai darbai (5)

Diplominiai darbai. Bakalauro darbai. Magistro darbai. Baigiamieji darbai ir diplominių darbų pavyzdžiai. Tik kokybiški darbai Jūsų studijų baigimui.
381 dokumentas
Transporto Įmonės konkurencingumo didinimas
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalgos dalis. Konkurencijos samprata. Konkurencinė aplinka. Konkurencingumą ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2016 06 03
Ukmergės miesto nuotekų valykla
Įžanga. Teorinė dalis. Nuotekų valymo principai. Nuotekų dumblo apdorojimas. Objekto charakteristika. Metodologinė darbo dalis. Projektinė dalis. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų kiekių ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 81 puslapis
2010 11 03
Viešojo transporto organizavimo kauno mieste analizė
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Viešojo transporto organizavimo teoriniai aspektai. Transporto rūšys. Kelionės bilietų įvairovė, tarifai ir lengvatos. Maršrutų išdėstymas. Keleivių srautų ir kiti tyrimai. Kauno ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 31 puslapis
2014 01 09
Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektas
Įvadas. Projektuojamo objekto analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai elektros tinklų projektavimui. Buitinių paslaugų įmonės elektros įrenginių projektavimas. Apšvietimo elektros aprovų skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2013 05 27
Duomenų bazių taikymas
Įvadas. Problemos aktualumas, keliami tikslai. Duomenų bazės. Kas yra duomenų bazė. Duomenų bazių privalumai. Priėjimo priemonių unifikavimas. Našumo padidėjimas. Vientisumo sustiprinimas. Duomenų bazių trūkumai. Dbvs. Duomenų bazių ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2011 04 01
Europos teisingumo teismas
Įvadas. Teismas, kaip sudėtinė europos bendrijų institucijų dalis. Bendra teismo charakteristika. Teismo sudėtis ir struktūra. Teismo veikla. Teismo uždaviniai ir funkcijos. Nagrinėjamų bylų rūšys. Tiesioginiai ieškiniai. Apeliaciniai ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2011 08 05
Kavinės kainodaros politikos formavimas
Įvadas. Kainodaros politikos įtaka maitinimo įmonės verslui teoriniu aspektu. Kainų nustatymo procesai. Kainodaros tikslai. Veiksniai darantys įtaką kainodaros sprendimam. Vidiniai veiksniai, turintys įtakos kainodaros sprendimams. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2012 03 26
Lietuvos valstybės skolos valdymas
Įvadas. Lietuvos valstybės skolos teoriniai aspektai. Valstybės skolos apibrėžčių analizė. Valstybės skolos sudėtis ir klasifikavimas. Valstybės skolos mažinimo būdai ir metodai. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos skolos poveikis ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 12 26
N maitinimo įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių plėtros politika. Žmogiškųjų išteklių valdymas, tikslai ir principai. Žmogiškųjų išteklių planavimas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 58 puslapiai
2016 10 31
Onkologinė slauga
Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Onkologiniai susirgimai. Skausmas ir jo sistematika. Onkologinis skausmas. Skausmo įvertinimas. Skausmo malšinimas ir jį takojantys veiksniai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Slaugos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2010 03 03
Pradinės mokyklos dokumentų valdymo sistemos tobulinimas
Įvadas. Dokumentų valdymo sistemos teoriniu aspektu. Dokumentų valdymo sistemos samprata ir funkcijos. Tradiciniai dokumentų valdymo procesai. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dienynų diegimų ir taikymo Lietuvos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 puslapiai
2016 06 02
Sandorių negaliojimas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavyzdžiu
Įvadas. Teisės studijų programos diplomanto profesinės kompetencijos sandorio teisinio reglamentavimo ypatumai sandorio samprata: šalys, turinys, forma. Sandorių sudarymo vieta, tvarka ir teisinė registracija. Sandorių rūšys. Sandorių ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 04 17
Socialinės pagalbos poreikis autizmu sergančių vaikų šeimoms
Įvadas. Teoriniai autizmo aspektai. Autizmo samprata, paplitimas ir priežastys. Autistinių sutrikimų atpažinimas ir gydymas. Vaiko, sergančio autizmu socialinės sąveikos ir elgesio ypatumai. Šeimų, auginančių vaikus sergančius autizmu ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2012 12 04
Sporto salės informacinės švieslentės projektavimas
Sporto salės informacinės švieslentės projektavimas. Įvadas. Projekte panaudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Techniniai reikalavimai sporto salės švieslentei. Rinkoje esančių analogų lyginamoji analizė. ...
Elektronikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2013 05 31
Svečių namų "Pas Stefą" marketingo komplekso tobulinimas
Įvadas. Marketingo komplekso tobulinimas teoriniu aspektu. Apgyvendinimo paslaugos samprata. Paslaugų marketingas ir jo komplekso sandara. Paslaugų marketingo veiklos planavimas ir įgyvendinimas. Svečių namų „Pas stefą“ marketingo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2016 11 05
Vainklių matinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra autoservise
Otto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnostika ir priežiūra UAB Plungės lagūna automobilių remonto dirbtuvėse. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Oto variklių maitinimo sistemų su dujine įranga diagnozavimas ir ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 05 15
Viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ rinkodaros strategijos tobulinimas riboto biudžeto sąlygomis
Įvadas. Rinkodaros teoriniai aspektai. Rinkodaros samprata. Paslaugų rinkodara. Rinkodaros rūšys. Rinkodaros strategija. Strategijos planavimo žingsniai. Rinkodaros strategijos pasirinkimas. Rinkodaros strategijos formavimas. Viešbučio ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2015 04 07
Automobilių serviso Melga išplėtimas Naujamiesčio mikrorajone, Vilniuje
Užduotis. Žiniaraštis. Zona. Darbo anotacija lietuvių kalba. Darbo anotacija užsienio kalba. Įvadas. Aprašymo skyrius. Informacijos šaltinių apžvalga ir darbo atlikimo metodika. UAB „Melga“ veiklos analizė. Aptarnaujamo rajono ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2016 12 28
Detalių rūšiavimo sistemos projektavimas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Automatinių valdymo sistemų analizė. Rūšiavimo sistemos. Festo MPS rūšiavimo sistema. Programinės ir techninės įrangos analizė. Valdikliai. Vykdikliai. Jutikliai. Valdyklių programinė įranga. ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2014 05 27
Linijos Raseiniai - Ariogala rekonstrukcija. Pilnas išbaigtas diplominis su brėžinais, skaidrių pristatymu. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Objekto charakteristika. Elektros tinklo modeliavimas skaičiavimuose.Kv ol ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 100 puslapių
2013 05 14
Kelio techninis projektas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Pralaidų konstrukcijų palyginimas ir parinkimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai ir esama kelio ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 76 puslapiai
2013 06 09
Lietuvos mokėjimų balanso analizė
1mokėjimo balanso istorinė raida. Mokėjimo balanso straipsnių klasifikavimo principai. Mokėjimo balanso struktūra. Einamoji sąskaita. Kapitalo ir finansinės sąskaitos. Mokėjimų balanso ir einamosios sąskaitos deficitas. Mokėjimų ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 36 puslapiai
2014 03 22
Naujos paslaugos įvedimo į rinką galimybės autoservise
Naujos paslaugos įvedimo teoriniai aspektai. Paslaugos samprata. Naujos paslaugos/produkto samprata ir kūrimo priežastys. Naujovių diegimo etapai. Mikro ir makro aplinkos įtaka naujos paslaugos įvedimui į rinką. Makroaplinka. Mikroaplinka. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2015 04 08
Viešbučio marketingo veiksnių įtaka įmonės veiklai
Marketingo veiksnių įtaka alinos gromakovos individualios įmonės „x“ veiklai. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Marketingo veiksnių analizė, teoriniu požiūriu. Marketingo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2013 02 08
Viešbučio verslo paslaugų plėtra
Viešbučio paslaugų verslo plėtra viešbutyje žuvėdra. Santrauka. Summary. Įvadas. Viešbučių paslaugų ir jų plėtros analizė teoriniu aspektu. Viešbučių rinkos įvairovė. Viešbučių teikiamos paslaugos ir jų organizavimas. ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 28
Elektros tinklo ir elektrinės sujungimas
Summary. Įvadas. Skaičiuojamoji – aiškinamoji dalis. Elektros tinklo skaičiavimas. Tinklo duomenys,schema ir įtampų parinkimas. Pastočių ir transformatorių parinkimas. Skaičiuojamosios apkrovos. Galios srautų skaičiavimas. Laidininkų ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2011 05 18
Kineziterapijos efektyvumas gydant vandenyje
Nugaros skausmas šiandien yra vienas iš opiausių klausimų, susijusių su žmogaus sveikata. Medicinos praktikos duomenimis su juo per savo gyvenimą susiduria mažų mažiausiai kas antras planetos gyventojas, o išsivysčiusiose šalyse šis ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 38 puslapiai
2011 09 29
Kineziterapijos poveikis sergantiems depresija
Įvadas. Kineziterapijos poveikis gyvenimo kokybei sergantiems depresija teorinis aspektas. Depresijos samprata. Depresijos priežastys. Depresijos simptomai. Depresijos rūšys. Endogeninė depresija. Egzogeninė depresija. Užmaskuotos depresijos. ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2015 01 02
Krovininių transporto priemonių techninė apžiūra
Įvadas. Krovininių transporto priemonių techninės apžiūros bei einamojo remonto technologijų teorinis pagrindimas. Krovininių transporto priemonių techninės priežiūros ir einamojo remonto technologinė analizė. Krovininių transporto ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2016 12 09
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonės IĮ „A.dilbos“ įmonės išplėtimas Naujininkų mikrorajone, Vilniuje
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonės IĮ „A.dilbos“ įmonės išplėtimas Naujininkų mikrorajone, Vilniuje.
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2016 12 28
×