Diskriminacija ir diferenciacija referatas


Įvadas. Kas yra diskriminacija? Apsauga nuo diskriminacijos Lietuvos įstatymuose. Diskriminacijos rūšys. Teisinė atsakomybė už diskriminaciją. Diskriminacijos priežastys. Diferenciacija. Diferenciacijos ir diskriminacijos santykis darbe. Išvados. Literatūros sąrašas.

Pabandysime išsiaiškinti diskriminacijos ir diferenciacijos sampratą, paaiškinsime, kaip atpažinti diskriminacijos ir diferenciacijos apraiškas.

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne diskriminacija apibrėžiama kaip teisių atėmimas arba apribojimas; tei sinėje literatūroje – kaip valinis žmogaus teisių varžymas arba atleidimas nuo būtinų pagal įstatymą pareigų; kaip asmens teisių varžymas arba atitinkamų privilegijų teikimas, atsižvelgiant į tam tikrus požymius, pavyzdžiui, lytį, tautybę, amžių.

Realiame gyvenime žmonės būna diskriminuojami dėl tam tikrų prigimtinių arba vėliau įgytų savybių ar požymių, pavyzdžiui, negalios, amžiaus, profesijos, socialinės padėties. Žmogus arba žmonių grupė netenka įstatymų garantuotų teisių arba galimybės šias teises realizuoti.

Nacionalinė antidiskriminacinė 2006–2008metų programa, kurią 2006 metų rugsėjo 19 dienos nutarimu Nr. 907 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekia, kad lygybės principas būtų pradėtas kuo efektyviau įgyvendinti realiame gyvenime. Programos paskirtis– informuoti visuomenę apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje ir neigiamą jos įtaką atskirų visuomenės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje, įgyvendinti lygių teisių gynimo priemo nes, taip pat ugdyti visuomenės toleranciją.

Pagrindinės pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms taikomos lengvatos tai kas mėnesį mokama pensija bei transporto lengvatos.

Valstybė pati turi teisę nuspręsti taikyti ar netaikyti ir kokiu mastu taikyti diferenciacijos priemones. Tačiau jeigu valstybė tarptautiniu susitarimu įsipareigojo nustatyti tam tikras diferenciacijos priemones, ji privalo jas numatyti nacionaliniuose teisės aktuose ir užtikrinti tų priemonių taikymą šalies gyventojų atžvilgiu.

Be abejo, faktinė lygybė darbo teisiniuose santykiuose yra neįmanoma, atsižvelgiant į objektyvias bei subjektyvias aplinkybes. Subjektyvios aplinkybės, lemiančios faktinę darbuotojų nelygybę, priklauso nuo kiekvieno darbuotojo kaip darbo teisinių santykių subjekto specifinių įgūdžių, patirties, įgimtų savybių, darbštumo, atsakingumo ir pan. Tačiau daug didesnę reikšmę, nei faktinė lygybė, turi lygių galimybių realizuoti savo gebėjimus suteikimas kiekvienam. Būtent lygių galimybių suteikimo idėja ir grindžiamas pozityviosios diskriminacijos leidžiamumas.

Jurisprudencija, 2003, t. 40(32); 85–91 DARBO ĮSTATYMŲ BENDRUMO IR DIFERENCIACIJOS PRINCIPAS, Doktorantas Justinas Usonis

Taip pat skunde nurodoma, jog specialisto išvada pateikusi Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnybos patareja D. G., pasižadejo, kad asmeniniu, pavaldumo, giminystes santykiu neturi nei su itariamuoju, nei su nukentejusiuoju. Ir tai yra netiesa. Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba yra istaiga, kuri yra vienas pagrindiniu Tolerantiškos jaunimo asociacijos, parašiusios skunda, „partneris“, tolerantiško jaunimo asociacija kartu su Tarnyba isisavina homoseksualizmo propagavimui skiriamus pinigus, o tuos pinigus gauna Tarnybos darbuotojai, dalyvaudami homoseksualistu mokymuose, seminaruose. E. G. surašyto teksto kurstanciu/diskriminuojanciu nelaiko ir D. G.: jos ekspertizeje aptarti tik diskriminuojantys pasisakymai „Sveciu knygoje“. Del to, kad E. G. leido sveciu knygoje rašyti neapykanta kurstancius komentarus, toks itarimas ir tokia teismo išvada tiesiogiai prieštarauja LR Informacines visuomenes paslaugu istatymo 12 str.

Skundu prašoma panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes 2009-12-09 nuosprendi ir E. G. išteisinti. Kreiptis i LR Konstitucini teisma su prašymu ištirti, ar BK 170 str. skunde išdestytais motyvais ir apimtimi neprieštarauja LR Konstitucijai.

Apeliacines instancijos teismo posedyje apklausta specialiste (Lygiu galimybiu kontrolieriaus vyresnioji patareja) D. G. paaiškino, jog ji mate ir skaite byloje esanti laiška, jis turi diskriminacijos ir kitu nesantaikos kurstymo požymiu. Internetinio puslapio sukurimas yra tiesiogiai susijes su tolesniais komentarais, kuriuose akivaizdžiai diskriminuojama homoseksualios orientacijos žmoniu grupe del ju seksualines orientacijos. Komentarais yra kurstoma, tyciojamasi, niekinama, skatinama neapykanta minetai žmoniu grupei del ju seksualines orientacijos, raginama su jais fiziškai susidoroti. Specialistes manymu tai - niekinamojo pobudžio puslapis, jau vien perskaicius šio puslapio pavadinima galima tai suprasti. Be to dar yra ir paveiksliukas, tad dar labiau sustiprina manyma, kad tai atitinka BK 169 ir 170 str. itvirtintas nuostatas. Tiek Lygiu galimybiu istatymas, tiek tarptautiniai teises aktai, kuriu nare yra Lietuvos Respublika, draudžia diskriminacija del seksualines orientacijos. Tyrimai rodo, kad tie žmones patiria didele socialine atskirti, o komentaruose juo labiau. Nors nuteistasis skunde teigia, jog Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba yra viena pagrindiniu Tolerantiškos jaunimo asociacijos, parašiusios skunda, partneriu, jie kartu isisavina homoseksualizmo propagavimui skirtus pinigus, šis jo teiginys yra visiškai niekuo nepagristas. D. G., apklausta apeliacines instancijos teismo posedyje, aiškiai nurode, jog 2007 m., tuo metu, kai ji raše išvada, Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba jokiu projektu su Tolerantiško jaunimo asociacija nevykde. Jokiu objektyviu duomenu, kad butu priešingai, byloje nera, ju nepateikia ir apeliantas.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (7306 žodžiai)
  • Laura
  • Diskriminacija ir diferenciacija referatas
    10 - 2 balsai (-ų)
Diskriminacija ir diferenciacija referatas. (2015 m. Spalio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/diskriminacija-ir-diferenciacija-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 11:10
×