Dividendų paskirstymas ir teisiniai apribojimai


Dividendai apskaitoje. Dividendų registravimas apskaitoje. Įmones akciju paskirstymas. Dividendu skyrimas. Dividendu skirstymas. Akcijų dengimas dividendais. Akcinių bendrovių įstatymas pelno paskirstymas. Dividendų paskirstymo tvarka. Dividendų apribojimai. Paskirstytų dividendų registravimas.

Turinys. Dividendų samprata. Dokumentavimas. Teisiniai apribojimai. Finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimas. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Rezervų sudarymas. Dividendų skyrimas. Bendrosios nuostolių dengimo taisyklės. Susirinkimo pradžia. Balsavimas ir sprendimų priėmimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų apskundimas. Teisiniai apribojimai. Dividendų registravimas apskaitoje. Išvados.

Pradedant kalbėti apie dividendus, reikėtų paminėti akcijų sąvoką, juk dividendai yra pagrindinis akcijos įvertinimo kriterijus. Akcija - tai vertybinis popierius patvirtinantis indėlį į akcinį kapitalą ir duodantis jo savininkui teisę gauti dividendą. Šiame darbe bus aptariamas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bepagal akcinių bendrovių įstatymą (toliau abį) dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, dividendais laikomos ir skirstant vieneto pelną ar mažinant vieneto įstatinį kapitalą vieneto dalyvio gautos lėšos ir (arba) vieneto dalyviui perleisto turto tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo vieneto dalyviui dieną.

Plačiąja prasme, dividendai – tai atlyginimas, išmokamas akcininkams, paskirstant įmonės uždirbtą grynąjbendrovė, pasibaigus mvisos šios ataskaitos atspindi įmonės būklę tam tikrai datai. Remiantis jomis, akcininkai priima sprendimus dėl pelno paskirstymo.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – apsvarstyti praėjusių finansinių metų rezultatus ir bendrovės valdymo organų vykdomą ūkinę veiklą, taip pat paskirstyti bendrovės pelną ar priimti reikiamus sprendimus dėl nuostolių dengimo. Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymas nustato tam tikras pelno paskirstymo bei nuostolių dengimo taisykles, kurių privalu laikytis tiek rengiant sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, tiek visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. Rengiant medžiagą ir svarstant šiuos itin reikšmingus klausimus, būtina laikytis tam tikrų procedūros reikalavimų: balsavimo ir sprendimų priėmimo tvarkos, protokpagal Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymą eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi būti apsvarstyti šie klausimai: bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; veiklos ataskaitos tvirtinimas; pelno (nuostolių) paskirstymas. Už bendrovės metinės finansinės atskaitomybės sudarymą atsako bendrovės vadovas. Vadovas atsako už tai, kad finansinėje atskaitomybėje būtų teisingai parodytas įmonės turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos, kad finansinė atskaitomybė atitiktų bendruosius apskaitos principus ir nustatytą formą. Suprantama, pats vadovas finansinės atskaitomybės nerengia. Tam jis samdo buhalterį.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2011 m.
  • 19 puslapių (4951 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jurate
  • Dividendų paskirstymas ir teisiniai apribojimai
    10 - 1 balsai (-ų)
Dividendų paskirstymas ir teisiniai apribojimai. (2011 m. Vasario 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/dividendu-paskirstymas-ir-teisiniai-apribojimai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 20:33
×