DNB banko grynajam pelningumui didžiausią itaką darę faktoriai


Ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. Grynajam pelnui įtaką darę faktoriai. Grynojo pelno pokytis. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiame darbe duomenys pateikti iš pelno (nuostolio) ataskaitos. Pelno (nuostolių) ataskaita – tai, finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos pajamos pajamos ir išlaidos, bei tarpiniai rezultatai: bendrasis pelnas, tipinės veiklos pelnas, įprastinės veiklos pelnas, pelnas prieš apmokestinimą, bei grynasis pelnas (nuostolis). Taigi, šio darbo objektas ir yra „DnB banko” grynojo pelno (nuostolio) pokyčiai ir jų priežastys. Kiekvienas bankas norėdamas tinkamai valdyti savo veiklą privalo žinoti kodėl ir kokios priežastys lėmė banko grynojo pelno (nuostolio) pokyčius.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti kokie faktoriai darė didžiausią įtaką „DnB banko” grynajam pelniui.

Darbo uždaviniai:

1.Remiantis „DnB banko” pelno (nuostolių) ataskaita pateikti kaip kito grynasis pelnas (nuostolis), išsiaiškinti grynojo pelno (nuostolio) pokyčių priežastis.

DNB banko grynajam pelningumui didžiausią itaką darę faktoriai. (2014 m. Gegužės 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/dnb-banko-grynajam-pelningumui-didziausia-itaka-dare-faktoriai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:02