DNB banko praktikos ataskaita


Dnb praktikos ataskaita. Dnb praktika. Banko baigiamoji praktikos ataskaita. Praktikos ataskaita banke. Vadybininko baigiamosios praktikos ataskaita banke. Dnb apskaita. Dnb praktikos planas. Dnb banko praktika.

Ekonomikos praktikos ataskaita. Įvadas. Banko įstaigos struktūra, darbo organizavimas. Dokumentai ir jų kontrolė.Klientų pateikiami dokumentai bankui. Banko sudaromi dokumentai. Analitinė ir sintetinė apskaita. Klaidų taisymas. Vertybinių popierių, dokumentų apskaita nebalansinėse sąskaitose. Banko pajamų ir išlaidų, banko kapitalo bei pagrindinių priemonių apskaita. Banko pajamos ir jų apskaita. Banko išlaidos ir jų apskaita. Banko pelnas ir jo paskirstymas. Banko rezervų apskaita. Atsiskaitymai. Atsiskaitymų organizavimas. Atsiskaitymai mokėjimo nurodymais. Atsiskaitymai sąlyginiais ir besąlyginiais debeto nurodymais. Atsiskaitymai vekseliais. Dokumentiniai atsiskaitymai. Tarpbankiniai atsiskaitymai. Atsiskaitymų sistemos. Kliringinės sąskaitos. Korespondentinės sąskaitos. Banko operacijų apskaita vykdant klientų atsiskaitymus. Kredito išdavimo operacijų apskaita. Palūkanų už kreditus apskaičiavimas ir apskaita. Indelių nacionaline ir užsienio valiuta operacijos. Operacijos grynaisiais pinigais. Grynųjų pinigų nacionaline ir užsienio valiuta operacijų apskaita. Operacijos užsienio valiuta. Valiutų rinka forex. Banko įstaigų finansinė atskaitomybė. Banko valdymo ataskaitos. Baigiamosios apyvartos. Metinė finansinė atskaitomybė. Konsoliduotos ataskaitos. Banko vidaus kontrolės organizavimas. Vidaus audito tarnyba ir jos funkcijos. Vidaus audito pareiginė instrukcija. Banko vidaus audito rezultatų įforminimas. Banko aktyvų ir pasyvų valdymas. Banko operacinė rizika. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai. Banko atsargų formavimas ir apskaita. Kreditų valdymas. Trumpalaikis fizinių asmenų kreditavimas. Trumpalaikis ūkio subjektų kreditavimas. Paskolų išdavimo ir grąžinimo procedūros. Išduotų paskolų rizikos vertinimas ir atidėjimų formavimas. Lizingas ir jo vykdymas. Veiklos lizingo teikimo ir grąžinimo procedūros. Finansinio lizingo teikimo ir grąžinimo procedūros. Faktoringas ir jo vykdymas. Banko paslaugų valdymas. Kapitalo rinka. Investiciniai fondai. Skolos vertybiniai popieriai. Kiti banko produktai. Literatūra.


Baigiamąją praktiką atlikau AB DNB bankas Vilniaus verslo regione, Vilniaus g. 18, Vilniuje. Praktikos trukmė 2013.01.28 - 2013.04.19. Praktikos metu Susipažinau su padalinio darbuotojais, veiklos specifika, struktūra. Taip pat turėjau savo darbo vietą, jaučiau vadovo bei kolektyvo palaikymą. Užduotis, kurios man buvo pateiktos buvo įdomios ir naudingos. Praktikos metu nuolat turėjau veiklos, nors ne visada iš savo vadovų. Kai galėdavau, padėdavau ir asmeninėms bankininkėms, ir verslo klientų vadybininkams, ir finansų konsultantams. Teko dirbti ir su kitų, Vilniaus padalinių darbuotojais. Baigiamosios praktikos metu išmokau geriau planuoti ir organizuoti darbą, tvarkyti gauta dokumentaciją, dirbti, pildyti nustatytos formos dokumentus, vesti klientų vartojamo kredito bylas taip pat susipažinau su komunikacijos įgūdžiais bendraujant tiek su verslo, tiek su individualiais klientais.

Praktikos metu studentams suteikta galimybė įgyti patirties, tobulėti - susipažįsta su banko veikla, produktais, tikslais bei suteikiama galimybę įgyti praktinių žinių, bei įtvirtinti kolegijoje per tris metus įsigytas teorines žinias.

Tikslas – išanalizuoti DNB banko veiklos specifika ir susipažinti su banko teikiamais produktais.

Siekiant pagrindinio darbo tikslo, darbe keliami tokie uždaviniai:

1.Apžvelgti AB DNB banko įstaigos struktūra, funkcijas ir darbo organizavimą;

2.Pateikti banko dokumentų kontroles organizavimo principus;

3.Pateikti analitinės ir sintetinės apskaitos banke principus

4.Įvardinti banko pajamų ir išlaidų kapitalo bei pagrindinių priemonių apskaitos ypatumus;

5.Aptarti DNB banko siūlomas atsiskaitymo formas.

6.Įvardinti DNB banke naudojamų tarpbankinių atsiskaitimo sistemų veiklos ypatumus;

7.Susipažinti su banko apskaitos operacijomis vykdant klientų atsiskaitymus;

8.Susipažinti su banke vykdomomis operacijomis užsienio valiuta.

9.Apibūdinti banko įstaigos finansinę atskaitomybę;

10.Aptarti banko vidaus kontrolės organizavimą;

11.Aptarti banko aktyvų ir pasyvų valdymą;

12. Apžvelgti banko kredito valdymo ypatumus;

13.Apžvelgti kitas banko paslaugas.

DNB banko praktikos ataskaita. (2013 m. Gegužės 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/dnb-banko-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:25