Dokumentų apskaita ir jos tvarkymas


Įvadas. Sąvokos. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Gautų dokumentų tvarkymas. Bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas. Bylų tvarkymas ir dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita, saugojimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Pažyma apie darbo užmokestį pavyzdys. Priedas. Akto pavyzdys. Priedas. Dokumento Kopijos pavyzdys.

Dokumentų apskaita ir jos tvarkymas yra svarbus tuo, kad yra įmonėje vykstančių procesų dalis. Dokumentų valdymas apima jų rinkimą, tvarkymą bei apskaitos vedimą. Sistemos pagalba bus lengvai susisteminti visi įmonės turimi dokumentai, su jais bus lengva dirbi, reikiamu laiku greitai rasite norimą dokumentą. Sistema gali naudotis visi įmonės darbuotojai. Sklandus dokumentų valdymo proceso užtikrinimas gali būti pakankamai sudėtingas uždavinys. Dokumentų valdymas yra skirtas tam, kad suvaldytų vis didėjančius dokumentų srautus, dokumentų valdymo procedūros taptų spartesnės, aiškesnės, sistemos pagalba bus nustatyta atskirų darbuotojų atsakomybė, tvarkomi dokumentai pagal teisės aktus, jie atitinkamai saugomi, atrenkami, o prireikus – naikinami. Dokumentų valdymas – pirma pagalba pasimetus dokumentų kalnuose.

Dokumentu tvarkymas būtinas visuose gyvenimo etapuose, dokumento tvarkymas užtikrina įrodomosios, išliekamosios vertės turinčių dokumentų išsaugojimą ir jų apskaitą, palengvinti priėjimą prie dokumentų, kad būtų patogu juos naudoti. Dokumentų tvarkymas archyvų veikloje suprantamas kaip visuma principų ir praktikų, kurių laikosi archyvarai, siekdami sugrupuoti dokumentus taip, kad atspindėtų būdą, pagal kurį juos laikė ir naudojo dokumentus sudariusi organizacija ar asmuo. Tokia dokumentų tvarkymo samprata labiau būdinga valstybės archyvų ar organizacijų, saugančių kitų įstaigų jau sutvarkytus dokumentus, veiklai.

Dokumentų registravimo reikalavimai yra būtini tam, kad registru centre būtu užtikrinama tvarka. Norint greitai rasti dokumentus tiesiog tereikia juos registruoti atitinkamose sistemose pagal rūšis, terminus. Palaikant tvarka dokumentu sistemose reikia, kiekviename Centro padalinyje ar skyriuje sukurti atskira dokumentų apskaita.

1. Centre parengti ar gauti su Centro veikla susiję dokumentai turi būti registruojami, kad būtų įrodytas jų buvimas Centro dokumentų apskaitos sistemose ir užtikrinta dokumentų paieška.

3. Tvarkomieji dokumentai registruojami atskiruose registracijos žurnaluose pagal dokumentų rūšis ir saugojimo terminus: sprendimai, įsakymai, ir kt. (Raštvedybos taisyklių 1 priedas).

5. Informaciniai siunčiamieji ir gauti dokumentai registruojami atskiruose žurnaluose (Raštvedybos taisyklių 2, 3 priedai).

7. Kiekviename Centro padalinyje ar skyriuje turi būti atskira dokumentų apskaita.

9.1.2 Registracijos žurnale įrašomi dokumentą identifikuojantys duomenys: dokumento pavadinimas (antraštė ar trumpas turinys), gauto dokumento sudarytojas; jei dokumentas siunčiamas, – adresatas.

Už gautų dokumentų tvarkymą atsakingi centro darbuotojai, neatitikimo atveju jei dokumentuose trūksta priedų, apgadinti ir pan., apie tai yra informuojami siuntėjai. Tuo tarpu jei dokumentai susiję su ugdymu jie yra perduodami direktoriui. Vienu ar kitu atveju be direktoriaus paliepimo dokumentu tvarkyti kiti darbuotojai negali. Dokumentus tvarko direktoriaus įsakymu bei paliepimu žmonės, kurie išmano savo darbą.

Sekretorius atlieka pirminį gautų paštu ar pristatytų dokumentų, adresuotų Centrui, tvarkymą:

Dokumentai, gauti iš centro skyrių ir susiję su ugdymu, pateikiami direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuris ne vėliau kaip kitą dieną juos užvizavęs perduoda direktoriui;

Įvairios sąskaitos ir sąskaitos faktūros registruojamos ir pateikiamos direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams, kuris ne vėliau kaip kitą dieną juos užvizavęs perduoda direktoriui;

Dokumentai užsienio kalba registruojami ir ne vėliau kaip kitą dieną pateikiami Vystymo skyriui išversti į lietuvių kalbą ir toliau tvarkyti.

Dokumentai, tiesiogiai adresuoti Centro skyriams, pateikiami šiems skyriams registruoti ir toliau tvarkyti.

Centro darbuotojų paklausimai, kreipimaisi, pareiškimai, adresuoti direktoriui;

Centro direktoriaus pavaduotojams pateikiami institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų raštai, darbuotojų, mokinių prašymai ir skundai pagal jų kuruojamas veiklos sritis.

  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3363 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nijolė
  • Dokumentų apskaita ir jos tvarkymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Dokumentų apskaita ir jos tvarkymas. (2015 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/dokumentu-apskaita-ir-jos-tvarkymas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 07:11
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo