Dokumentų rengimas Bendrieji įforminimo reikalavimai ir rekvizitai


Dokumentų rengimas. bendrieji įforminimo reikalavimai ir rekvizitai. Dokumentų valdymą reglamentuoja. Bendrieji įforminimo reikalavimai formatas. Bendrieji įforminimo reikalavimai numeravimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai paraštės. Rekvizitų dėstymo būdai. Intervalas tarp rekvizitų. Lietuvos valstybės herbas arba įmonės prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenų struktūra. Pavyzdys, kai sudarytojas – įstaiga ar jos struktūrinis padalinys. Pavyzdys, kai sudarytojas – įstaigos teritorinis padalinys. Pavyzdys, kai sudarytojas – įstaigos filialas (atstovybė). Įstaigos duomenys vieta ir forminimo būdas. Pavyzdys apatinėje paraštėje. (forminame tik pirmajame lape). Adresatas. Naujovė – adresato įforminimas, kai siunčiama. pagal adresatų sąrašą. Naujovė – adresato sąrašo. forminimo vieta. Dokumento pavadinimas. Dokumento pavadinimas teisės aktuose. Rašto antraštė. Datos rašymo būdai. Raštuose data rašoma. Data raštuose (pavyzdys). Data kituose dokumentuose rašoma. Data kituose dokumentuose (pavyzdys). Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Dokumento sudarymo vieta (pavyzdys). Parašas. Parašas, kai pasirašo asmuo (pavyzdys). Parašas, kai pasirašo komisija (pavyzdys). Antspaudas dedamas ant šių dokumentų. Dokumento rengėjo nuoroda. Dokumento tvirtinimo žyma. Tvirtinimo būdai. Specialioji žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Gauto dokumento nuoroda. Gauto dokumento nuoroda. raštuose. Gauto dokumento nuoroda pažymose. pavyzdys. Rezoliucija. Dokumentų vidinis derinimas. viza. Su kuo reikia derinti dokumentus įstaigoje? Dokumento rengėjo viza. Aktualu! Dokumento išorinis derinimas. suderinimo žyma. Dokumento suderinimo žyma. (pavyzdžiai). Supažindinimo žyma. (pavyzdžiai). Supažindinimo žymos forminimo vieta ir būdas. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Naujovė – tikrumo žyma be antspaudo. Kaip paliudyti nuorašo ar kopijos tikrumą be tikrumo žymos? Kaip paliudyti išrašo tikrumą be tikrumo žymos?

Išilginis centruotas, pvz.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kampinis vėliavinis, pvz.: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Ne mažesnis kaip viena eilutė Įsidėmėkite, kad: 1) eilutės praleisti nereikia: prieš dokumento sudarymo vietą, prieš gauto dokumento nuorodą. 2) daugiau nei vieną eilutę būtina praleisti prieš rašto antraštę.

Herbas arba prekių ženklas dėstomi centruotu būdu dokumento pradžioje po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas forminamas taip, kaip registruota Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens teisinė forma; buveinė; kontaktinė informacija, jei sudarytojas – įstaiga ar jos struktūrinis padalinys. Registro, kuriame saugomi duomenys, pavadinimas; juridinio asmens kodas. Teritorinio padalinio ar filialo adresas ir kontaktinė informacija, jei sudarytojas – teritorinis padalinys arba filialas; filialo kodas, jeigu sudarytojas – filialas.

Biudžetinė įstaiga, Sapiegos g. 0, 00000 Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000. Skyriaus duomenys: Siauroji g. 8, 00000 Utena, tel. (8 000) 00 0000, el. p. aa@aaa.aa.

Siunčiamame egzemplioriuje galima apsiriboti adresato nuoroda „Pagal adresatų sąrašą“ ir nenurodyti konkretaus adresato. Pastaba: tada adresatui su siunčiamu dokumentu (patvirtinta jo kopija) reikėtų kartu išsiųsti ir adresatų sąrašą.

Adresatų sąrašas gali būti įforminamas ne tik atskirai – galima adresatus išdėstyti ir dokumento rengėjui liekančio egzemplioriaus paskutinio lapo antroje pusėje. Jeigu adresatų sąrašas forminamas atskirai, jo pavadinime nurodomas siunčiamo dokumento sudarytojas, data ir registracijos numeris, pvz.:   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014-12-13 RAŠTO NR. S-563 ADRESATŲ SĄRAŠAS.

  • Raštvedyba Skaidrės
  • MS PowerPoint 259 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 66 puslapiai (2028 žodžiai)
  • Kristina
  • Dokumentų rengimas Bendrieji įforminimo reikalavimai ir rekvizitai
    10 - 3 balsai (-ų)
Dokumentų rengimas Bendrieji įforminimo reikalavimai ir rekvizitai. (2015 m. Gruodžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/dokumentu-rengimas-bendrieji-iforminimo-reikalavimai-ir-rekvizitai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 17:18
×