Dokumentų valdymas (4)


Įvadas. Viešosios įstaigos vilniaus turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro charakteristika. Viešosios įstaigos vilniaus turizmo informacisjo centro ir konferencijų biuro veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Pareigybės aprašymas. Pažyma. Rekomendacija. Protokolas. Komisijos sudarytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Dokumentacijos planas. Išvados. Literatūra. Priedai. Susirinkimo dalyvių sąrašas. Dokumentų registrų sąrašas.

Kiekvienos įstaigos veikloje naudojama daug įvairių dokumentų. Kokybiškas dokumentų valdymas yra svarbus įstaigos veiklos įrodymo požymis. Nuo jo priklauso įstaigos sėkmė, įvaizdis, visuomenės nuomonė apie ją.

Kiekviena įstaiga privalo užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą savo viduje. Tam ji turi tinkamai apdoroti iš išorės gaunamą informaciją. Informacijos įforminimas yra būtinas norint kad įstaiga dirbtų efektyviai. Todėl rengdamos dokumentus, įstaigos turi vadovautis dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie nustato griežtus dokumentų įforminimo ir rengimo reikalavimus.

Susipažinti su Viešosios įstaigos Vilniaus turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro veikla ir dokumentų sistema.

Pateikti įstaigos charakteristiką ir dokumentų sistemą.

Surinkti ir pateikti įstaigos veiklos dokumentus.

Darbą sudaro dvi dalys – teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje pristatoma Viešoji įstaiga Vilniaus turizmo informacijos centro ir konferencijų biuras ir jos dokumentų sistema, praktinėje – jos veiklos dokumentai.

2.2. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569)

Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai (gautos, siunčiamos sąskaitos, kasos operacijų, viešųjų pirkimų ir kt. dokumentai);

Gaisrinės saugos dokumentai (Priešgaisrinės saugos instrukcijų registracijos žurnalas);

Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai (gauti, siunčiami dokumentai, korespondencija,vykdomų projektų sutartys ir kt. dokumentai).

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje yra sudaromas dokumentacijos planas kitiems kalendoriniams metams. Plane nurodoma bylos antraštė, bylos saugojimo terminas, teisės akto ir jo punkto nuoroda bei pareigybė, atsakinga už konkrečią bylą. Dokumentacijos plane pasirašo tie darbuotojai, kurie atsakingi už konkrečios bylos parengimą ir jos priežiūrą.

7.1. Įstaigos archyvuojami dokumentai yra saugomi pačioje įstaigoje. Dokumentus, vadovaujantis įstatymu, archyvuoja samdoma įmonė.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 165 straipsnio 1 punktu bei informacijos specialistės 2014 m. sausio 26 d. prašymu,

L e i d ž i u viešosios įstaigos Vilniaus turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro informacijos specialistę Aną Dolgovą kasmetinių apmokamų atostogų 4 (keturioms) kalendorinėms dienoms nuo 2015 m. vasario 12 d. iki 2015 m. vasario 15 d. imtinai už 2014-04-03 – 2015-04-02 darbo metus.

1. Informacijos specialistas teikia informaciją apie Vilniaus miesto turizmo ir kultūrinius išteklius, renka kaupia ir atnaujina informaciją apie Vilniaus miesto apgyvendinimo, maitinimo, transporto paslaugas, pramogas, renginius ar kitus turistinius ir kultūrinius objektus, organizuoja pažintines ekskursijas, tarpininkauja užsakant lankytojams nakvynę, išsinuomojant automobilį ar užsakant kitas turistines paslaugas, parduodant bilietus į kultūrinius renginius, vykdo prekybą informaciniais leidiniais suvenyrais, plakatais bei organizuoja jų savalaikį papildymą, dalyvauja tarptautinėse parodose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose.

2. Informacijos specialistas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais turizmo paslaugų veiklą, tarptautiniais dokumentais.

5. Gerai žinoti Vilniaus miesto turizmo išteklius ir paslaugas, būti susipažinusiam su Lietuvos turizmo ištekliais.

8. Žinoti turizmo veiklą reguliuojančius įstatymus ir kitus norminius aktus.

9. Turėti praktinę ir teorinę turistinės veiklos organizavimo patirtį.

12. Asmeninės savybės: sugebėjimas bendrauti su žmonėmis, sugebėjimas dirbti komandoje, organizaciniai sugebėjimai, pareigingumas, darbštumas, kūrybingumas, operatyvumas, sąžiningumas, atidumas, punktualumas.

13. Skatinti atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrą pristatant ir propaguojant Vilniaus miesto ir Lietuvos turizmo išteklius.

14. Įgyvendinant priskirtas veiklas, jas derinti su Lankytojų aptarnavimo skyriaus vadovu.

16. Rinkti, kaupti ir atnaujinti informaciją apie Vilniaus miesto apgyvendinimo, maitinimo, transporto paslaugas, pramogas, parodas, renginius, naujus turizmo objektus.

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 72 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3459 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Dokumentų valdymas (4)
    10 - 10 balsai (-ų)
Dokumentų valdymas (4). (2015 m. Birželio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/dokumentu-valdymas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 03:57
×