Dovanų, prizų, pašalpų apskaita, dokumentavimas, apmokestinimas


Įvadas. Gautų dovanų ir prizų apmokestinimas. Dovanų, prizų apskaita ir dokumentavimas. Pašalpų skyrimo tvarka. Pašalpų apmokestinimas. Pašalpų apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas.

Dabartinėmis, konkurencingos verslo ir darbo rinkos sąlygomis įmonėms labai svarbu didinti veiklos veiksmingumą, pelningumą. Todėl įmonės, skatindamos savo darbuotojus siekti geresnių darbo rezultatų, bei pritraukti daugiau klientų gali skirti įvairias dovanas, prizus. Tačiau, bet kokios dovanos ar prizai pagal įstatymus yra laikomos kaip gyventojo gautos pajamos, kurios įstatymu nustatyta tvarka yra apmokestinamos. Pajamų mokesčiu apmokestinami tik fiziniai asmenys. Apmokestinamos yra praktiškai visų rūšių pajamos: darbo užmokestis, dovanos, gauti prizai, laimėjimai. Bet yra ir išimčių, kurias svarbu žinoti. Tai neapmokestinamos pajamos, prie kurių priskiriamos įvairios socialinio draudimo pašalpos.

Kitas labai svarbus aspektas yra teisingas skirtų dovanų, prizų ir pašalpų dokumentavimas bei apskaita. Įmonės buhalteriui labai svarbu gerai išmanyti, kaip skirtos dovanos, prizai ar pašalpos yra apskaitomos ir atvaizduojamos įmonės apskaitoi.

Gautų dovanų ir prizų apmokestinimas priklauso nuo to, iš kokio asmens dovanos ir prizai buvo gauti:

1. Iš darbdavio (juridinio ir fizinio asmens) gautos dovanos ir prizai apmokestinamos:

Pavyzdžiui: įmonė savo darbuotojui jubiliejaus proga įteikė dovaną – televizorių, kurio kaina 250 eurų. Šios dovanos vertė priskiriama darbuotojo pajamoms, gautoms natūra ir visa dovanos vertė (250 eurų) apmokestinama 15 proc. GPM tarifu ir kitais mokesčiais.

Arba, įmonė savo darbuotojui jubiliejaus proga įteikė piniginę dovaną – 70 eurų. Visa dovanos vertė 70 eurų apmokestinama 15 proc. GPM tarifu ir kitais mokesčiais.

dovanos priskiriamos prie su darbo santykiais susijusių pajamų (deklaruojamos bendrai 01 pajamų rūšies kodu);

Apskaičiuojant visas gyventojo metines pajamas, lemiančias metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) sumą, dovanos yra įskaičiuojamos, todėl gyventojui, kuriam NPD buvo taikytas mokestinį laikotarpį, gali atsirasti pareiga deklaruoti to mokestinio laikotarpio metines pajamas, perskaičiuoti taikytiną MNPD ir papildomai sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį;

2. Ne iš darbdavio (juridinio ir fizinio asmens) gautos dovanos apmokestinamos:

Natūra gautos didesnės kaip 100 eurų vertės dovanos (apmokestinama visa dovanos vertė) apmokestinamos15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Pavyzdys: gyventojas iš juridinio asmens (ne darbdavio) per metus gavo 2 nepinigines dovanas, kurių kiekvienos vertė 150 eurų. Šiuo atveju gyventojo gautos dovanos bus sumuojamos ir apmokestinamos, nes kiekvienos iš jų vertė viršija 100 eurų.

Pavyzdys: prekybos centro organizuotoje akcijoje gyventojas laimėjo automobilį, kurio vertė 10000 eurų. Kadangi prizo vertė yra didesnė už 200 eurų todėl, yra apmokestinama visa laimėjimo vertė.

didesni kaip 200 eurų vertės loterijų laimėjimai, gauti ne iš EEE valstybių vienetų;

Pavyzdys: gyventojas iš juridinio asmens per metus gavo 5 nepinigines dovanas kurių kiekvienos vertė yra 70 eurų. Šiuo atveju gyventojo gautos dovano nesumuojamos ir neapmokestinamos, kadangi kiekvienos iš jų vertė neviršija 100 eurų.

Dovanojimo būdu gautos pajamos (pinigais ir natūra, nepriklausomai nuo dovanos vertės) iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių;

Pavyzdys: gyventojas 2013 m. gavo kelias dovanas: iš draugės – 500 eurų pinigų sumą, iš tetos – 400 eurų vertės televizorių, iš pusseserės – 100 eurų pinigų sumą. Iš viso, per mokestinį laikotarpį gyventojas dovanojimo būdu gavo 1000 eurų pajamų. Ši suma neviršija 2 500 eurų, todėl pajamų mokesčio mokėti nereikia

Skatindamos savo darbuotojus, įmonės gali prisiimti papildomų įsipareigojimų. Įmonė turi teisę prisiimti tokius papildomus įsipareigojimus kaip nemokamai teikti prekes ir paslaugas savo darbuotojams, dovanoti dovanas ar steigti prizus. Tokių papildomų įsipareigojimų kaina turi būti pripažįstama kaip nepiniginis atlygis darbuotojams ir priskiriamas atitinkamoms sąnaudoms. Vadovaujantis kaupimo principu šios sąnaudos pripažįstamos, kai patiriamos, o ne tada, kai darbuotojai gauna tokį atlygį. Remiantis 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ trumpalaikis atlygis darbuotojui yra toks, kuris išmokamas per dvylika mėnesių nuo laikotarpio, per kurį darbuotojas atliko darbą, pabaigos. Tokio atlygio pavyzdžiai gali būti dovanos prizai, nepiniginis atlygis, toks kaip sveikatos draudimas, nemokamos prekės ar paslaugos ir panašiai. Atlygis darbuotojui pagal įmonės pasirinktą apskaitos politiką gali būti priskiriamas veiklos sąnaudoms, teikiamų paslaugų, gaminamos produkcijos ar kito gaminamo turto savikainai. Veiklos sąnaudos gali būti skirstomos į pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas. Įmonė turi pripažinti visas sąnaudas, susijusias su numatomu trumpalaikiu atlygiu darbuotojui.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 124 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4476 žodžiai)
  • Kolegija
  • Giedrė
  • Dovanų, prizų, pašalpų apskaita, dokumentavimas, apmokestinimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Dovanų, prizų, pašalpų apskaita, dokumentavimas, apmokestinimas. (2015 m. Rugsėjo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/dovanu-prizu-pasalpu-apskaita-dokumentavimas-apmokestinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 00:43
×