DPD Lietuva


Įvadas. Uab dpd Lietuva organizacija ir jos veikla. Socialiai atsakingas verslas ir socialinė reputacija. Dpd lituva socialinė atsakomybė. Socialinė atsakomybė darbo santykiuose ir darbo aplinkoje. DPD Lietuva santykiai su vietos bendruomene. DPD Lietuva veikla siejant su aplinkosauga. DPD Lietuva santykiai su verslo partneriais. DPD Lietuva ryšiai su klientais. Gerosios praktikos straipsnio analizė. Išvados. Literatūra.


Aktualumas. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis, didėjant įmonių konkurencijai bei augant privataus ūkio sektoriui, vis daugiau dėmesio skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų įvaizdžio, įmonės reputacijos formavimui, prie ko ženkliai prisideda ir įmonės socialinė atsakomybė. Organizacijų įvaizdis ir palaikoma reputacija apie įmonę tampa svarbia sąlyga įmonėms, siekiančioms ilgalaikės ekonominės sėkmės bei stabilumo, o be gero įvaizdžio ir palaikomos geros reputacijos sunku kalbėti apie santykius su įvairiomis įtakos grupėmis, o tai ženkliai padidina organizacijos konkurencingumą rinkoje.

Darbe pristatoma UAB DPD Lietuva reputacija ir socialiai atsakingo verslo formavimo, vystymo galimybės.

Darbe keliamas probleminio pobūdžio klausimas, koks yra UAB DPD Lietuva formuojamas socialiniai atsakingo verslas, kokios socialinės atsakomybės plėtojimo elementais įmonė remiasi.

Šio darbo tikslas – pristatyti UAB DPD Lietuva įmonės formuojamą socialinę atsakingą verslą ir su juo siejamą reputaciją

Šio darbo objektas – UAB DPD Lietuva reputacija ir socialinės atsakomybės formavimo ir vystymo galimybės.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti UAB DPD Lietuva veiklą;

Aptarti socialinės atsakomybės pavyzdžius UAB DPD Lietuva veikloje.

Pristatyti UAB DPD Lietuva socialines atsakomybe plėtojimo galimybes.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; UAB DPD Lietuva veiklos analizė medijose.

Įmonės identiteto, kaip tokio, tenka ieškoti ne pačios DPD Lietuva veiklos pradžioje, kadangi įminė yra dukterinė, bet įkūrėjų ir steigėjų perduotoje veiklos misijoje ir vizijoje, kuri prisilaikydama prie vietinės rinkos sąlygų keitė savo formas, bet išlaikė esminius identiteto bruožus, kuriems galime priskirti: lyderystės principą, orientaciją į klientą, dinamiškumą vietinėje rinkoje, nuoseklią plėtrą, socialiai atsakingos veiklos plėtotę, profesionalios kompetencijos siekius, kurie pabrėžiami per partnerystę. Tai būdai pateikti save aplinkai ir tuo pat metu per identitetą, savęs suvokimą, formuoti visos įmonės įvaizdį visuomenei ar atskiroms jos grupėms.

Įmonė visų pirma akcentuoja savo pranašumus, kuriems galime priskirti: patikimumą ir vertybių laikymąsi, kas rodo požiūrį į klientus bei partnerius, tarptautinė patirtis tiek Baltijos šalyse, tiek Europoje, tebesitęsiantis sistemos optimizavimas ir naujų produktų bei paslaugų vystymas pagal rinkos poreikius, kas užtikrina inovacijos bei kylanti darbuotojų kvalifikacija.

Socialiai atsakingas verslas ir socialinė reputacija

Socialinė reputacija siejama su suinteresuotinu pusių sąveiką, su kompanijos gebėjimais ir ketinimais įgyvendinti ir atitikti tam tikras socialines ir etines normas ar vertybes, kurios palaikomos visuomenėje, tam kad organizacija įgytų tam tikrą visuomenės pasitikėjimą, taip kurdama ir savo reputaciją. Šios formuojamos reputacijos išraiška yra matuojama pasitikėjimu: tai gali būti siejama su organizacijos individualumu, unikalumu ar net emociniu patrauklumu. (Eisenegger, 2009). Bet kuriuo atveju organizacija įveda save į socialinį pasaulį. Geros socialinės reputacijos turėjimas reiški, kad reik sekti tam tikras kodifikuotas ar nekodifikuotas socialines normas. Kita vertus, svarbu nepamiršti ir to, kad socialinės reputacijos netekimas visuomenėj yra pavojingesnis nei reputacijos netiekimas objektyvioje pasaulyje.

Socialinės reputacijos kūrimui itin svarbi ir įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) – paprastai apibrėžiama kaip organizacijos veikla, peržengianti teisinius reikalavimus, apimanti ne tik įprastus verslui ekonominius, bet ir socialinius bei aplinkosauginius aspektus ir įnešanti indėlį į darnaus vystymosi užtikrinimą. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) kūrime atsispindi trys pjūviai: ekonominis, etinis ir ekologinis.

Viena vertus socialinę reputaciją įmonė kuria pasiremdama socialiai atsakingos įmonės įvaizdį, kitu aspektu prisidedama prie visuomeninės veiklos orientuodamasi į tam tikrų organizacijų veiklą, diegdama tam tikras kokybės sistemas ir kt. Jei įmonės veikla socialiai atsakinga, tai suteikia jai patrauklumo ir galimų investuotojų akyse, o t.y. – įmonė susikuria geresnį įvaizdį ir taip gerina savo reputaciją.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 69 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (4694 žodžiai)
  • Universitetas
  • Evaldas
  • DPD Lietuva
    10 - 10 balsai (-ų)
DPD Lietuva. (2016 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/dpd-lietuva.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 17:09
×