Draudimas

377 dokumentai
Praktika Lietuvos draudimas
Įmonės charakteristika. Bendrovės valdymo struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Artimoji aplinka. Vidinėa aplinkos analizė. Produkcija. Korporacinė misija. Pagrindinės veiklos strategija. Vizija. Mano atliktas darbas. Išvados. Ab ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2012 02 13
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2010 11 25
Autoserviso Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Uab auto centro „ driftauta “ automobiliu paruošimo sportui centro ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Civilinė sauga. Ekstremalioji situacija. Ekstremalusis įvykis. Gelbėjimo darbai. Darbuotojų ir klientų ...
Daudimo planai, Planas, 10 puslapių
2015 03 27
Draudimo įmonės įvaizdžio analizė
Įvadas. Įmonės įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio strūktūra. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai. Prekinio ženklo įvaizdis. Įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 10
Gyvybės ir investicinis gyvybės draudimas
Įvadas. Gyvybės ir investicinio gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo ypatumai. Investicinio gyvybės draudimo rūšys. Investicinio gyvybės draudimo funkcijos. Kaupiamojo ir investicinio gyvybės ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2013 03 28
Transporto draudimas. Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas
Įvadas. Transporto priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas. Suteikiama apsauga. Įsigaliojimo ir galiojimo laikas bei teritorija. Laikas. Teritorija. Draudimo sumos ir įmokos. Išmokų mokėjimo atvejai. Išmokų nemokėjimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 26
Gyvybės draudimas
Investicinis gyvybės draudimas. Įvadas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo sutartis. Draudiminiai įvykiai. Draudimo įmokos. Draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 11 04
Ne gyvybės draudimo rinka Lietuvoje
8,5( 2 atsiliepimai )
Ne gyvybės draudimo rinka lietuvoje. Įvadas. Ne gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimo produktų klasifikacija. Asmens draudimas. Turto ir finansinių nuostolių draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo formos. Lietuvos ne gyvybės draudimo ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2013 03 17
Lietuvos draudimo analizė
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. AB „Lietuvos draudimas“ finansinė analizė. AB „Lietuvos draudimas“ charakteristika ir 2011 – 2013 m. finansinių ataskaitų analizė. AB „Lietuvos draudimas“ ir finansinio sektoriaus rodikliai. AB „Lietuvos draudimas“ ir ...
Daudimo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2015 03 12
Draudimo paslaugos Lietuvoje
Įvadas. Draudimo veikla: pagrindinės sąvokos formos ir rūšys. Kas tai yra draudimas? Draudimo formos. Draudimo šakos. Draudimo įmonės. Draudimo įmonės aplinkos institucijos. Bendra lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Lietuvos draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 04 22
Draudimo veikla Lietuvoje
Įvadas. Draudimas ir jo veikla. Draudimo istorija. Draudimo raida Lietuvoje. Draudimo rinka. Ne gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas. Draudimo rinka Lietuvoje. Draudimo veikla Lietuvoje. Draudikai veikiantys Lietuvoje. Pagrindiniai draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 02 15
Socialinis draudimas
Turinys. Įvadas. Socialinio draudimo sistema ir valdymas. Draudėjų registravimas. Socialinio draudimo įmokų skirtumai ir jų kaita. Socialinio draudimo rūšys ir įmokos. Valstybiniu socialiniu draudimu privalomai draudžiami šie asmenys:. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 10 16
Lietuvos draudimas įmonės veiklos analizė
Įvadas. Tikslas - išanalizuoti ir įvertinti draudimo bendrovės ,,Lietuvos draudimas” veiklą. Uždaviniai. Draudimo bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Draudimo bendrovės veiklos kryptys. Draudimo paslaugos. Lietuvos draudimo” ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 09 20
Ergo finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Įvadas. Mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Likvidumo rodiklių analizė ir vertinimas. Pelningumo rodiklių analizė ir vertinimas. Finansinio stabilumo rodiklių analizė ir vertinimas. Išvados. Literatūra.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 01 21
Draudimo lyginamoji analizė
Uab „if draudimo“ ir uab ,,bta draudimo” istorijos ir vykdoma veikla. Uab ,, if draudimo” ir uab ,,bta draudimo” turto draudimas. Uab ,, if draudimo” ir uab ,,bta draudimo” turto draudimas. Uab ,, if draudimo” ir uab ,,bta ...
Daudimo analizės, Analizė, 29 puslapiai
2013 06 28
Įmonių turto draudimo „BTA“ ir AB „Lietuvos draudimas“ lyginamoji analizė
Įvadas. Draudimo bendrovių istorija bei vykdoma veikla. Draudimo rūšies apibūdinimas. Draudimo bendrovių palyginamoji analizė. KASKO draudimo sąvokos. Draudimo objektai. Draudžiamijeji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 11 14
Ab “Lietuvos draudimas” rizikos nustatymas ir įvertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos trumpas pristatymas. AB „Lietuvos draudimas“. Produktų ir paslaugų pobūdis. Konkurencinė aplinka. Įmonės aplinkos analizė. Ssgg analizė. 2. Makro aplinkos analizė (PEST). Potencialių rizikų įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 02 22
BTA draudimas praktikos ataskaita
Įvadas. AAS „BTA Baltic Insurance Company" pristatymas. AAS „BTA Baltic Insurance Company" 2013 – 2014 metų finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Pelno prognozavimas trendo lygtimi. Išvados ir ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 03 30
Valstybinis socialinis draudimas VSD analizė
Įvadas. Socialinio draudimo pradžia lietuvoje. Socialinis draudimas lietuvoje. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas po lietuvos valstybės atkūrimo. Valstybės socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 18
Draudimo lyginamoji analize Pzu Lietuva ir Gjensidige baltic
Įvadas. Uab „pzu lietuva“ ir aas „gjensidige baltic“ draudimų istorija ir jų vykdoma veikla. Uab „pzu lietuva“ ir aas „gjensidige baltic“ pagrindiniai ir papildomi draudimai nuo nelaimingų atsitikimų. Kelionių draudimo nuo ...
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 03 17
Investicinio gyvybės draudimo Compensa ir Nordea lyginamoji analizė
Įvadas. Trumpa draudimo bendrovės istorija ir vykdoma veikla. Aprašomos draudimo rūšies teorinis apibūdinimas pagrindinis ir papildomas draudimas. Draudimo rūšių taisyklių pagrindinių paragrafų išvardinimas ir jų trumpas komentaras. ...
Daudimo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2014 03 26
Bta draudimas finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Įvadas. Bta draudimas mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Bta draudimas likvidumo rodiklių analizė. Bta draudimas pelningumo rodiklių analizė ir vertinimas. Bta draudimas finansinio stabilumo rodiklių analizė ir vertinimas. Išvados. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 02 11
Gyvybės draudimas referatas
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra buhalterinės apskaitos studijų programa gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas Gyvybės draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. ...
Daudimo referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 10 22
Smurtas skaidrės
Smurtas. Kas yra smurtas? Smurtas – sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti ar įžeisti kitą asmenį. Smurtas buna. Fizinis seksualinis psichologinis neprieziura ir apleistumas. Fizinis smurtas. Yra tada, kai žmogus tyčia sukelia ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 01 29
Draudimo rūšių apžvalga ir palyginimas
Įvadas. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo apibrėžimas. Gyvybės draudimo klasifikavimas. Gyvybės draudimo funkcijos. Gyvybės draudimo rūšys ir produktai. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Lietuvos gyvybės ir negyvybės draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 25
Compensa draudimo bendrovės tyrimas
Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Demografinė rinkos padėtis. Rinkos poreikiai. Rinkos augimas. Swot analizė. Kvalifikuoti darbuotojai - įmonės komandoje dirba tik profesionalūs , gerai išmanantys savo sritį darbuotojai. Compensa Life. ...
Daudimo tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2015 11 24
Draudimo rinkos struktūros analizė
Įvadas. Draudimo esmė. Draudimo sąvokos samprata. Draudimo raida Lietuvoje. Draudimo sistema ir klasifikacija. Draudimo paslaugų analizė. Lietuvos draudimo rinkos struktūros analizė. Ne gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Gyvybės draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 01 10
Verslo rizikos valdymas UAB Ergo Lietuva draudimo grupė
Ergo draudimo grupė Lietuvoje. UADB „Ergo Lietuva“ konkurentai. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos dalis. UADB „Ergo Lietuva“ PTGG (swot) analizė. UADB „Ergo Lietuva“ kiekybinė analizė. Pelningumo koeficientai. Mokumo ...
Daudimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 07 22
Draudimas konkurentų analizė
Adb ,,ergo lietuva“ konkurentų analizė. Įvadas. Konkurentų analiė. Konkurencijos samprata. Konkurencija ir kaina. Nekaininė konkurencija. Konkurencija rinkoje ir konkurencingumas. Konkurentų veiklos analizės kriterijai ir rodikliai. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 03 11
Draudimo sutartis referatas
Įvadas. Draudimo sutarties sąvoka. Draudimo sutarties sudėtinės dalys. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo liudijimas (polisas). Šalių teisės ir pareigos. Draudiminis įvykis. Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Kiti draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 03 29
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo