Draudimas

Draudimo referatai, kursiniai ir kiti draudimo darbai. Gyvybės draudimas, turto draudimas, automobilių draudimai. Viskas apie draudimą studentams.
260 dokumentų
Praktika Lietuvos draudimas
Įmonės charakteristika. Bendrovės valdymo struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Artimoji aplinka. Vidinėa aplinkos analizė. Produkcija. Korporacinė misija. Pagrindinės veiklos strategija. Vizija. Mano atliktas darbas. Išvados. Ab ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2011 05 13
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2010 11 25
Draudimo įmonės įvaizdžio analizė
Įvadas. Įmonės įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio strūktūra. Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai. Prekinio ženklo įvaizdis. Įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 06
Transporto draudimas. Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas
Įvadas. Transporto priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas. Suteikiama apsauga. Įsigaliojimo ir galiojimo laikas bei teritorija. Laikas. Teritorija. Draudimo sumos ir įmokos. Išmokų mokėjimo atvejai. Išmokų nemokėjimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 26
Autoserviso Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
Uab auto centro „ driftauta “ automobiliu paruošimo sportui centro ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Civilinė sauga. Ekstremalioji situacija. Ekstremalusis įvykis. Gelbėjimo darbai. Darbuotojų ir klientų ...
Daudimo planai, Planas, 10 puslapių
2015 03 20
Ne gyvybės draudimo rinka Lietuvoje
Ne gyvybės draudimo rinka lietuvoje. Įvadas. Ne gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimo produktų klasifikacija. Asmens draudimas. Turto ir finansinių nuostolių draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo formos. Lietuvos ne gyvybės draudimo ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2013 03 11
Lietuvos draudimo analizė
Įvadas. AB „Lietuvos draudimas“ finansinė analizė. AB „Lietuvos draudimas“ charakteristika ir 2011 – 2013 m. finansinių ataskaitų analizė. AB „Lietuvos draudimas“ ir finansinio sektoriaus rodikliai. AB „Lietuvos draudimas“ ir ...
Daudimo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2015 03 09
Gyvybės draudimas
Investicinis gyvybės draudimas. Įvadas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo sutartis. Draudiminiai įvykiai. Draudimo įmokos. Draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 11 02
Draudimo paslaugos Lietuvoje
Įvadas. Draudimo veikla: pagrindinės sąvokos formos ir rūšys. Kas tai yra draudimas? Draudimo formos. Draudimo šakos. Draudimo įmonės. Draudimo įmonės aplinkos institucijos. Bendra lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Lietuvos draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 04 22
Įmonių turto draudimo „BTA“ ir AB „Lietuvos draudimas“ lyginamoji analizė
Įvadas. Draudimo bendrovių istorija bei vykdoma veikla. Draudimo rūšies apibūdinimas. Draudimo bendrovių palyginamoji analizė. KASKO draudimo sąvokos. Draudimo objektai. Draudžiamijeji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 11 13
Draudimo lyginamoji analize Pzu Lietuva ir Gjensidige baltic
Įvadas. Uab „pzu lietuva“ ir aas „gjensidige baltic“ draudimų istorija ir jų vykdoma veikla. Uab „pzu lietuva“ ir aas „gjensidige baltic“ pagrindiniai ir papildomi draudimai nuo nelaimingų atsitikimų. Kelionių draudimo nuo ...
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 03 07
Draudimo veikla Lietuvoje
Įvadas. Draudimas ir jo veikla. Draudimo istorija. Draudimo raida Lietuvoje. Draudimo rinka. Ne gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas. Draudimo rinka Lietuvoje. Draudimo veikla Lietuvoje. Draudikai veikiantys Lietuvoje. Pagrindiniai draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 02 04
Ergo finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Įvadas. Mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Likvidumo rodiklių analizė ir vertinimas. Pelningumo rodiklių analizė ir vertinimas. Finansinio stabilumo rodiklių analizė ir vertinimas. Išvados. Literatūra.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 01 20
Gyvybės ir investicinis gyvybės draudimas
Įvadas. Gyvybės ir investicinio gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo ypatumai. Investicinio gyvybės draudimo rūšys. Investicinio gyvybės draudimo funkcijos. Kaupiamojo ir investicinio gyvybės ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2013 03 19
Draudimo lyginamoji analizė
Uab „if draudimo“ ir uab ,,bta draudimo” istorijos ir vykdoma veikla. Uab ,, if draudimo” ir uab ,,bta draudimo” turto draudimas. Uab ,, if draudimo” ir uab ,,bta draudimo” turto draudimas. Uab ,, if draudimo” ir uab ,,bta ...
Daudimo analizės, Analizė, 29 puslapiai
2013 06 26
Draudimas konkurentų analizė
Adb ,,ergo lietuva“ konkurentų analizė. Įvadas. Konkurentų analiė. Konkurencijos samprata. Konkurencija ir kaina. Nekaininė konkurencija. Konkurencija rinkoje ir konkurencingumas. Konkurentų veiklos analizės kriterijai ir rodikliai. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 03 06
Investicinio gyvybės draudimo Compensa ir Nordea lyginamoji analizė
Įvadas. Trumpa draudimo bendrovės istorija ir vykdoma veikla. Aprašomos draudimo rūšies teorinis apibūdinimas pagrindinis ir papildomas draudimas. Draudimo rūšių taisyklių pagrindinių paragrafų išvardinimas ir jų trumpas komentaras. ...
Daudimo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2014 03 09
Draudimo rūšių apžvalga ir palyginimas
Įvadas. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo apibrėžimas. Gyvybės draudimo klasifikavimas. Gyvybės draudimo funkcijos. Gyvybės draudimo rūšys ir produktai. Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. Lietuvos gyvybės ir negyvybės draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 25
Ab “Lietuvos draudimas” rizikos nustatymas ir įvertinimas
Įvadas. Įmonės veiklos trumpas pristatymas. AB „Lietuvos draudimas“. Produktų ir paslaugų pobūdis. Konkurencinė aplinka. Įmonės aplinkos analizė. Ssgg analizė. 2. Makro aplinkos analizė (PEST). Potencialių rizikų įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 02 21
Compensa draudimo bendrovės tyrimas
Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Demografinė rinkos padėtis. Rinkos poreikiai. Rinkos augimas. Swot analizė. Kvalifikuoti darbuotojai - įmonės komandoje dirba tik profesionalūs , gerai išmanantys savo sritį darbuotojai. Compensa Life. ...
Daudimo tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2015 11 24
Bta draudimas finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Įvadas. Bta draudimas mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Bta draudimas likvidumo rodiklių analizė. Bta draudimas pelningumo rodiklių analizė ir vertinimas. Bta draudimas finansinio stabilumo rodiklių analizė ir vertinimas. Išvados. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 02 05
Valstybinis socialinis draudimas VSD analizė
Įvadas. Socialinio draudimo pradžia lietuvoje. Socialinis draudimas lietuvoje. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas po lietuvos valstybės atkūrimo. Valstybės socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 13
Gyventojų turto draudimo lyginamoji analizė
Draudimo bendrovių Uab “Pzu Lietuva” ir Uab “If p&c insurance as” istorija ir vykdoma veikla. Draudimo bendrovės Uab “PZU Lietuva“ istorija. Draudimo bendrovės Uab “IF P&C Insurance AS” istorija. Draudimo bendrovės Uab “PZU ...
Daudimo analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 04 28
Indėlio draudimas Lietuvoje
Įvadas. Indėlių rūšys ir ypatumai. Indėlių analizė. Indėliai lietuvos bankuose. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Universalieji indėliai. Kaupimo indėliai. Indėlių draudimo sistemos. Lietuvos indėlių draudimo sistema. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 01 10
Lietuvos draudimas įmonės veiklos analizė
Įvadas. Tikslas - išanalizuoti ir įvertinti draudimo bendrovės ,,Lietuvos draudimas” veiklą. Uždaviniai. Draudimo bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Draudimo bendrovės veiklos kryptys. Draudimo paslaugos. Lietuvos draudimo” ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 09 16
Socialinis draudimas
Turinys. Įvadas. Socialinio draudimo sistema ir valdymas. Draudėjų registravimas. Socialinio draudimo įmokų skirtumai ir jų kaita. Socialinio draudimo rūšys ir įmokos. Valstybiniu socialiniu draudimu privalomai draudžiami šie asmenys:. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 10 15
Kasko draudimas referatas
Įvadas. Draudimo veikla lietuvoje. Uadb „industrijos garantas“ istorija ir veikla. Aas „gjensidige baltic“ istorija ir veikla. Kasko draudimas. Uadb „industrijos garantas“ kasko draudimas. Aas „gjensidige baltic“ kasko draudimas. ...
Daudimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 11 28
Trys ne gyvybės draudimo paslaugos trijose skirtingose draudimo bendrovėse.
Įvadas. Analizuojamų draudimo bendrovių charakteristikos. Draudimo bendrovė „Seesam Insurance AS“. Draudimo bendrovė „ PZU Lietuva“. Draudimo bendrovė „BTA draudimas“. Draudimo bendrovių siūlomų paslaugų analizė. Draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 02 17
Draudimo sutartis referatas
Įvadas. Draudimo sutarties sąvoka. Draudimo sutarties sudėtinės dalys. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo liudijimas (polisas). Šalių teisės ir pareigos. Draudiminis įvykis. Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Kiti draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 03 29
Smurtas skaidrės
Smurtas. Kas yra smurtas? Smurtas – sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti ar įžeisti kitą asmenį. Smurtas buna. Fizinis seksualinis psichologinis neprieziura ir apleistumas. Fizinis smurtas. Yra tada, kai žmogus tyčia sukelia ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 01 22
×