Draudimas (10)

300 dokumentų
Logistinių anuitetinių draudimo tarifų skaičiavimas
Įvadas. Tam tikro amžiaus sulaukimo draudimas. Paprastųjų ir logistinių anuitetinių draudimo tarifų skaičiavimai ir jų palyginimas. Išvados. References.
Daudimo esės, Esė, 7 puslapiai
2014 09 22
Lr transporto priemonių draudikų biuro veikla ir su ja susijusių teisės aktų apžvalga bei įvertinimas skaidrės
Lr transporto priemonių. LR TPVCA privalomasis draudimas. Draudimo galiojimas. TPVCA draudimo sumos. Nuo ko priklauso draudimo įmoka? Draudimo išmoka neišmokama jeigu. Lr transporto priemonių draudikų biuras. Pagrindinės Biuro funkcijos. ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2016 07 07
Negyvybės draudimo paslaugų paketo analizės pristatymas
Negyvybės draudimo paslaugų paketo analizė. Tikslas – atlikti negyvybės draudimo paslaugų paketo analizę. Turto draudimas. Ergo draudimas. BTA draudimas. Gjensidige draudimas. Žemės ūkio technikos draudimas. ERGO draudimas. BTA ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 05 10
Nekilnojamo turto draudimas
Nekilnojamo turto draudimas. Gyventojų turto draudimas. Draudžiamo turto vertė. Draudžiamieji ir nedraudžiamiejį įvykiai LD, BTA ir IF. Draudimo sąlygų palyginimas. Nekilnojamojo turto užimama draudimo rinkos dalis. Į ką kreipti ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 06
Pagrindinių draudimo rinkos dalyvių, darančių didžiausią įtaką Lietuvos draudimo rinkos išsivystymui, analizė
Pagrindinių draudimo rinkos dalyvių, darančių didžiausią įtaką Lietuvos draudimo rinkos išsivystymui, analizė. Draudimo rinkos apžvalga, draudimo bendrovių analizei pasirinkimas. Lietuvos draudimas. Matome, kad tiek BTA Insurance, ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 01 05
Pensijų privalomojo ir savanoriško draudimo pasiskirstymas socialinių draudimų programose
Pensijų privalomojo ir savanoriško draudimo pasiskirstymas socialinių draudimų programose. Mastas. Draudimo esmė. Savanoriškojo pensijų drudimo privalumai prieš privalomąjį. Savanoriškojo pensijų draudimo trūkumai prieš ...
Daudimo analizės, Analizė, 5 puslapiai
2019 01 05
Pensinis draudimas
Įvadas. Pensinis draudimas. Draudimo bendrovių pristatymas. „Ergo“. Draudimo bendrovių palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Daudimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 03
Perdraudiko "GENERAL RE" analizė
Įvadas. Perdraudimas. Perdraudikas ,, general re“. „General re“ 3 metų veiklos analizė. Išvados. Literatūra.
Daudimo analizės, Analizė, 12 puslapių
2017 02 13
Perdraudimas
Įvadas. Draudimo kilmė. Perdraudimo emė, reikšmė ir būtinumas. Perdraudimo rūšys. Sutartinis perdraudimas. Proporcingasis perdraudimas. Neproporcingasis perdraudimas. Neprivalomasis perdraudimas. Neprivalomasis proporcingasis perdraudimas. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 10 07
Perdraudimas Allianz Re
Įvadas. Perdraudimas. Istorija. Veikla. Išvados. Literatūra.
Daudimo projektai, Projektas, 11 puslapių
2016 11 04
Perdraudimo savarankiškas darbas
Įvadas. Perdraudimo esmė, reikšmė ir būtinumas. Finansinis perdraudimas jo požymiai. Finansionio perdraudimo naudojimas ir sutačių tipai. Išvados. Literatūra.
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 11 04
Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas
Įvadas. Pareiga sudaryti draudimo sutartį. KĄ DRAUDŽIAM TPVCAPD (vairuotojų privalomasis draudimasDraudimo sutarčių rušys. Draudimo sutarčių įsigaliojimo ir galiojimo terminai. Draudimo sutarties galiojimo teritorija. Draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 11 29
Projekto ataskaita „Lietuvos draudimas“
Įvadas. Socialiniai pirkimai teoriniai aspektai. Socialinių pirkimų samprata. Socialinių pirkimų privalumai ir trūkumai. Atliktų tyrimų analizė. Socialiniai pirkimai Lietuvoje. Apibendrinimas. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymas. ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2018 05 13
Referatas Mokesčiai ir draudimas
Įvadas. Draudimo konsultantas. Mokesčių inspektoriaus padėjėjas. Apskaitininkas kasininkas. Apibendrinimas. Šaltiniai.
Daudimo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 08 26
Rizika ir draudimas
Pagal balansinį principą. Privalomąjį ir savanorišką. Privalomojo draudimo pavadinimas Įstatyminis pagrindas.
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 12 19
Šalies ūkio šakos: Draudimo veikla
Šalies ūkio šakos. (draudimo veikla)Kodėl pasirinkau šitą profesiją? Kas yra draudimo agentas/brokeris? Kas yra draudimo brokeris? Draudimo istorija Lietuvoje. Draudimo brokerių funkcijos. Ką galima apdrausti? Kokių savybių reikia ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 10 17
Šeimos civilinės atsakomybės taisyklių palyginimas draudimo bendrovėse
Įvadas. Seesam insurance as Lietuva. Šeimos civilinės atsakomybės draudimo taisyklių palyginimas. Išvados. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 05 23
Socialinės apsaugos teisės samprata, socialinis draudimas
Socialinės apsaugos teisės samprata socialinė apsauga. Socialinės apsaugos sistemos esmė. Socialinės apsaugos teisė. Socialinės apsaugos teisei. Teisės norminiuose aktuose įtvirtintom nuostatom būdingi tokie svarbiausi bruožai ...
Daudimo konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2019 02 01
Socialinio draudimo sistema ir teisingumas
Socialinio draudimo sistema ir teisingumas. Įvadas. Išvada. Šaltiniai.
Daudimo esės, Esė, 6 puslapiai
2018 03 11
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika. Paskaitų metu studentai supažindinami su teorine medžiaga. Praktikos uždaviniai. Informacijos apie įmonės. „BTA Insurance Company“ pristatymas. Draudimo bendrovė BTA. Praktikos vieta. Nuo ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 20
Sutuoktuvių draudimas
Sutuoktuvių draudimas. ??? Kodėl klaustukai? atrodo aktuali tema, tačiau aktualios informacijos Lietuvoje nerasta. Citata iš straipsnio. “Jei norite apsaugos Gyvybės draudimas gali būti pasirenkamas. Praktika užsienyje. JAV sutuoktuvių ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 12 09
Turto ir finansinių nuostolių draudimas
Įvadas. UŽDUOTIS Draudimo sutarties sudarymas. UŽDUOTIS Turto draudimo klasifikavimas. UŽDUOTIS Draudimo objektas, sudarant nekilnojamo turto draudimo sutartis. Užduotis. Išvados. Literatūra.
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 03 23
Turto ir finansinių nuostolių draudimas namų darbas
Įvadas. Draudimo veiklos skirstymas. Draudimo įmonės tikslai. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties sudarymo bendrosios sąlygos. Užduotis. Išvados. Literatūra.
Daudimo namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 05 05
Turto ir transporto draudimas
Negyvybės draudimo paslaugų paketo analizė. Išnagrinėti ir palyginti turto draudimo produktus. Uždaviniai. Draudimas garantuoja, jog, įvykiui nutikus dėl draudėjo kaltės. Draudimo sumos skirtingose įmonėse nesiskiria. Savanoriškai ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 22
Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas
Įvadas. Vairuotojų ca draudimas. Draudimo objektas. Draudimo subjektas. Tretieji asmenys. Rizikos. Draudėjai. (ne)draudžiamieji įvykiai. Atsitikus eismo įvykiui. Vairuotojų ca draudimo įmonės. Vairuotojų ca draudimas. Draudimo sutarties ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 05 13
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas
Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Pensijos. Ligos pašalpos. Nedarbas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos. Privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. ...
Daudimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 03 12
Valstybinio socialinio draudimo organizavimas
Įvadas. Valstybiniame socialiniame draudime dalyvaujančios institucijos. Valstybinio socialinio draudimo sritys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo funkcijos. Valstybinės ligonių kasos funkcijos socialinio draudimo sistemoje. ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 06
Verslo draudimas
Turinys. Įžanga. Eksporto ir investicijų draudimas Šveicarijoje. Eksporto kreditų draudimas. Draudimo procedūra ir sąlygos. Draudžiamoji kontrakto dalis. Investicijų draudimas. Eksporto kreditų draudimas Vokietijoje. Išvada. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 13
Verslo nutrūkimo draudimas
Verslo nutrūkimo draudimas draudimo produkto informacinis lapelis bendrovė. Draudimo apsauga taikoma √. Draudimo apsauga netaikoma. Draudimo įmokų mokėjimo būdai ir mokėjimų trukmė. Pagrindinės išimtys , kai draudimo išmoka ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 12 23
Visuotinio sveikatos draudimo vaikams skatinimas
Santrauka. Vaikų sveikatos draudimo programų rinkodara. Nauji programų pavadinimai. Jungtinių draudimo programų skatinimas. Daugiamatės žiniasklaidos kampanijos. Kryptingas skatinimas. Partnerystė su bendrijų organizacijomis. VVSDP ir ...
Daudimo analizės, Analizė, 16 puslapių
2014 03 02
×