Draudimas (3)

324 dokumentai
Draudimo produktų analizė ir įvertinimas
Įvadas. Gyvybės draudimas. Trumpa informacija apie trijų nagrinėjamų kompanijų draudimą. Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas. Uab „Bonum Publicum“. Uab „SEB gyvybės draudimas“. Swedbank life insurance se Lietuvos filialo ir ...
Daudimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 11 22
Draudimo sutarties sudarymo ypatumai pagal Lietuvos CK ir DĮ
Įvadas. Draudimo sutartis. Draudimo sutarties samprata. Draudimo sutarties interesas. Draudimo sutarties neatskiriamos dalys. Draudimo sutarties sudarymo sąlygos. Draudimo sutarties požymiai. Draudimo suma. Draudimo sutarties elementai. Draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 11 02
Draudimo veiklos priežiūros institucijos
Draudimo priežiūros būtinumas ir institucija. Valstybinė draudimo prriežiūros tarnyba. Priežiūros komisijos sudėtis. Priežiūros komisijos funkcijos. Priežiūros komisijos rengiami patikrinimai. Vertybinių popierių komisija. Lietuvos ...
Daudimo projektai, Projektas, 14 puslapių
2014 04 25
Gyvybės draudimo rinka skaidrės
Gyvybės draudimo rinka. Jos produktai. Gyvybės draudimo teisinis reglamentavimas. Turinis.  gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo grupės. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas. Gyvybės rentos ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2016 06 23
Kelionių draudimų lyginamoji analizė
Įvadas. Draudimo bendrovių apžvalga. AAS "Gjensidige Baltic". UAB "BTA Insurance Company. Kelionių draudimo samprata. AAS "Gjensidige Baltic" ir UAB "BTA Insurance Company" lyginimas. AAS "Gjensidige Baltic" ir UAB "BTA Insurance Company" ...
Daudimo analizės, Analizė, 20 puslapių
2014 02 17
Krovininių automobilių draudimas, įkainiai referatas
Įvadas. Sunkvežimis,krovininis automobilis. Draudimo istorija. Krovininių automobilių draudimas. Privalomasis transporto priemonių valdytojų (vairuotojų) civilinės atsakomybės draudimas (TPVCADŽalioji kortelė. Transporto priemonių ...
Daudimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 03 03
Pensijų fondai veiklos vertinimas
Įvadas. Lietuvos privatūs pensijų fondai ir jų veiklos vertinimas. Privačių pensijų fondų veiklos pradžia Lietuvoje. Privačių pensijų fondų klasifikavimas. Privačių pensijų fondų veiklos vertinimo kriterijai. Ii pakopos mažos ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 18
Turto draudimas skaidrės
Turto draudimas. Draudimo sutarties sąvokos. Draudimo objektas. Draudimo objektas. draudimo objektas – civilinė atsakomybė. Draudimo objektas. Draudimo apsaugos variantai. Klasikinė apsauga. Apsauga plius. Apsauga Maksimum. Bta / gjensidige. ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 07
Aviva Lietuva ir Seesam insurance finansinės atskaitomybės analizė
Įvadas. Aviva lietuva finansinės veiklos analizė. Aviva Lietuva pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji balansų analizės. Horizontalioji balansų analizė. Vertikalioji balansų analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Daudimo analizės, Analizė, 41 puslapis
2013 11 15
Didžiausios perdraudimo bendrovės
Įvadas. Perdraudimas. Perdraudimo dalyvių ryšys. Perdraudimo proceso esmė. Perdraudimo metodai, grupės ir rūšys. „Munich re“ – didžiausia perdraudimo bendrovė pasaulyje. Didžiausios perdraudimo bendrovės „Munich Re“ istorija. ...
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 06 07
Draudimo rūšys
Įvadas. Draudimo samprata. Gyvybės draudimo rūšys. Gyvybės draudimas. Privalomasis sveikatos draudimas. Savanoriškas sveikatos draudimas. Pensijų kaupimo veikla. Ne gyvybės draudimo rūšys. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. ...
Daudimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 01 17
Draudimo veikla
Įvadas. Draudimo veiklos Lietuvoje teorinė analizė. Draudimo samprata. Draudimo rinka. Ne gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas. Draudimo veiklos Lietuvoje analizė. Gyvybės draudimo rinka 2009 m. Ne gyvybės draudimo rinka 2009 m. Gyvybės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 04 16
Uab „SEB gyvybės draudimas“ draudimo projektinis darbas
Įvadas. Ab seb bankas. UAB „SEB gyvybės draudimas“. Gyvybės draudikų koncentracija. Įmonės finasiniai rodikliai. Sudarytų sutarčių portfeliai. Draudimo veiklos rezultatai. Išvados.
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2013 12 19
BTA draudimas statistika
Įvadas. Praktinė – tiriamoji dalis:pirma užduotis. Antra užduotis. Trečia užduotis. Ketvirta užduotis. Penkta užduotis. Šešta užduotis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai:formulės. Koreliacijos koeficiento įvertinimo skalė.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 05
Draudimas skaidrės
9( 2 atsiliepimai )
Draudimas. Draudimo apibūdinimas. Draudimo šakos ir grupės. Privalomojo ir savanoriškojo draudimo skirtumai. Privalomojo draudimo principai. Savanoriškojo draudimo principai. Valstybinio ir privataus draudimo santykis. Gyvybės draudimas, ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2017 03 13
Draudimo bendrovių palyginimas skaidrės
Draudimo bendrovių aviva Lietuva ir bonum publicum palyginimas. Pristatymas. Aviva Lietuva ir bonum publicum pasirašytos gyvybės draudimo įmokos 2006 – 2011 metais, lt. Aviva Lietuva ir bonum publicum sudarytos gyvybės draudimo sutartis 2006 ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 24
Draudimo paslaugų rinka ES
Įvadas. Draudimo paslaugų rinkos samprata. Draudimo rinkos atsiradimas. Draudimo rinkos klasifikaciją. Draudimo rinkos rodikliai. Draudimo rinką apibūdinantys rodikliai. Draudimo bendrovių finansiniai rodikliai. Draudimo rinką įtakojantys ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 05 16
Draudimo sektorius Lietuvoje
Draudimo sektorius. Sąvokos. Draudimo šakos yra gyvybės ir ne gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimo šakai priskiriamos šios draudimo grupės. Draudimo įmonės pavadinimas. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo funkcijos. Draudimo ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 11 06
Ergo Lietuva ir AB Lietuvos draudimas lyginamoji analizė
Įvadas. Uab „Ergo Lietuva“ istorija ir vykdomoji veikla. „Lietuvos draudimo“ istorija ir vykdoma veikla. Kelionių draudimas. AB „Lietuvos draudimas“. Uab „Ergo Lietuva“. Kelionių draudimo taisyklių pagrindinių paragrafų ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 02 29
Gyvybės draudimo rinkų palyginimas
Įvadas. Skyrius. gyvybės draudimas teoriniame lygmenyje. Gyvybės draudimo esmė, klasifikavimas ir nauda. Gyvybės draudimo rūšys Pabaltijo šalyse. Gyvybės rizikos draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 01 06
Kelionių draudimo lyginamoji analizė „Lietuvos draudimas“ ir „Gjensidige baltic“
Kelionių draudimo lyginamoji analizė „Lietuvos draudimas“ ir „Gjensidige baltic“.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 10 08
Lietuvos draudimas skaidrės
Lietuvos draudimas. "Lietuvos draudimas" pristatymas. Apie bendrovę Svarbiausi faktai Misija Vizija Teikiamos paslaugos Bendrovės kultūra Kontaktai. Apie bendrovę. “Lietuvos draudimas“ – didžiausia ir ilgiausią patirtį sukaupusi ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 10 07
Transporto priemonių draudimas kursinis darbas
Įvadas. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisija. Priežiūros komisijos veikla. Priežiūros komisijos funkcijos. Draudimo sektoriaus apžvalga 2004 metai. Lietuvos respublikos privalomas civilinės Atsakomybės draudimas 2004 metai. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 01 10
Civilinės atsakomybės draudimas skaidrės
Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė. Civilinė atsakomybė. Sutartinė. Civilinė atsakomybė gali būti draudžiama sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Civilinės atsakomybės ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 01 24
Draudimas
Turinys. Įvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. ...
Daudimo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 12 27
Įmonės veiklos analizė AB „Lietuvos draudimas“
Įvadas. AB „Lietuvos draudimas“ draudimo įmonės finansinio stabilumo rodiklių analizė ir vertinimas. Mokumo rodiklio, bendrojo mokumo rodiklio, paprastojo mokumo rodiklio, likvidumo rodiklio, aktyvų ir draudimo įmokų santykio ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 03 04
Privalomasis sveikatos draudimas
Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo apmokestinimas. Apmokestinimo lengvatos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos ir ...
Daudimo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2018 02 17
AB „Lietuvos draudimas” paslaugų konkurencingumo tyrimas
Įvadas. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. AB „ Lietuvos draudimas“ charakteristika. AB „Lietuvos ...
Daudimo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2017 11 09
Operacinės rizikos analizė ir minimizavimo galimybės
Įvadas. Baigiamajame darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas.Operacinė rizika bei jos analizės teoriniai aspektai. Rizikos samprata ir klasifikacija. Operacinės rizikos samprata ir klasifikacija. Operacinės rizikos valdymo procesas. ...
Daudimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2013 12 09
Transporto priemonių draudimo (kasko) produktų AB „Lietuvos draudimas“ UAB „ERGO Lietuva“ ir „If P&C Insurance AS“ filialas analizė ir įvertinimas
Įvadas. Kasko draudimo samprata ir pagrindiniai požymiai. Transporto priemonių draudimo sąvoka. Transporto priemonių draudimo objektas. Transporto priemonių draudimo rizikos. Transporto priemonių draudimo įmokos. Pagrindinės draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 01 06
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo