Draudimas (4)

300 dokumentų
Draudimas
Turinys. Įvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. ...
Daudimo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 12 27
Draudimas skaidrės
Draudimas. Draudimo apibūdinimas. Draudimo šakos ir grupės. Privalomojo ir savanoriškojo draudimo skirtumai. Privalomojo draudimo principai. Savanoriškojo draudimo principai. Valstybinio ir privataus draudimo santykis. Gyvybės draudimas, ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2017 03 13
Draudimo įmonių palyginimas (Swedbank, Insurance)
Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas. Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialo buveinės adresas. Veikla. Apie banką. Bendrovės valdyba. Kitos narės. „Swedbank P&C Insurance AS“ teikia tokias draudimo paslaugas. Gyventojų turto ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 06 26
Operacinės rizikos analizė ir minimizavimo galimybės
Įvadas. Baigiamajame darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas.Operacinė rizika bei jos analizės teoriniai aspektai. Rizikos samprata ir klasifikacija. Operacinės rizikos samprata ir klasifikacija. Operacinės rizikos valdymo procesas. ...
Daudimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2013 12 09
Pensijų fondų palyginamoji analizė
Įvadas. Pensijos kaupimas. Lietuvos pensijų kaupimo sistema ir pensijų pakopos. Išvados. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 12 16
Turto draudimas skaidrės
Turto draudimas. Draudimo sutarties sąvokos. Draudimo objektas. Draudimo objektas. draudimo objektas – civilinė atsakomybė. Draudimo objektas. Draudimo apsaugos variantai. Klasikinė apsauga. Apsauga plius. Apsauga Maksimum. Bta / gjensidige. ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 07
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo samprata ir skirstymas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios asmens civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios juridinių asmenų civilinės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 01 06
Draudimo teorija
Draudimo esmė ir būtinumas. Draudimas. Rizika. Draudimo veiklos skirstymas (klasifikavimas). Asmens draudimui. Turto draudimas. Atsakomybės draudimas. Draudimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Draudimo įmokos, tarifai ir išmokos. ...
Daudimo konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 12 03
Finansinė atskaitomybė Lietuvos draudimas
Įvadas. Bendrasis žurnalas. Dižioji knyga. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 04 11
Gyventojų turto draudimo rūšies analizė ir įvertinimas
Įvadas. Turto draudimas. “If P&C Insurance AS”. „If super namai“. „If namai“. „If mini namai“. „Swedbank P&C Insurance AS“. „Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group“. Draudimų palyginimas. Turto draudimo apskaičiavimas. ...
Daudimo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 11 28
Kredito draudimas
Įvadas. Kreditų draudimas. Kokią rizikos dalį apsaugo kreditų draudimo sutartis? kiek kainuoja kreditų draudimas? Kas vykdo kreditų draudimą Lietuvoje? Verslo nutrūkimo draudimas. Kada atlyginame žalą? Draudimo įmokos. Įmonių turto ...
Daudimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 28
AB „Lietuvos draudimas” paslaugų konkurencingumo tyrimas
Įvadas. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. AB „ Lietuvos draudimas“ charakteristika. AB „Lietuvos ...
Daudimo referatai, Referatas, 27 puslapiai
2017 11 09
AB „Žaibo draudimas“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. Akcinės bendrovės „žaibo draudmas“ charakteristika. Akcinės bendrovės „žaibo draudimas“ veiklos dokumentai. Aprašymas.Personalo įsakymas. Raštas. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. ...
Daudimo projektai, Projektas, 23 puslapiai
2017 05 05
Civilinės atsakomybės draudimas referatas
Įvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirstymas. Civilinės atsakomybės apimtys. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo rūšys. Darbdavių civilinės ...
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 01 10
Darbuotojų draudimas įmonėje
Įvadas. Draudimo sąvoka, formos ir rūšys. Draudimo rinkos dalyvių priežiūra. Darbuotojų draudimas lietuvoje. Išvados. Literaturos sąrašas.
Daudimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 07 16
Draudimo kompanijos
Ergo draudimo kompanija. Ergo lietuvoje. ERGO Baltijos šalyse. Ergo istorija. Novatoriški ERGO sprendimai. Misija, vizija, vertybės. Gjensidige draudimo kompanija. Apie „Gjensidige Baltic“. „Gjensidige“ pasaulyje. Rūpestis klientais. ...
Daudimo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 02 17
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Seesam Lietuva" ir UAB "Bonum publicum" lyginamoji analizė
Įvadas. Draudimo bendrovės istorija ir veikla. Aprašomos draudimo rūšies apibūdinimas pagrindinis ir papildomas draudimas. Draudimo rūšių taisyklių pagrindinių paragrafų išvardinimas ir jų trumpas komentaras. Draudimo objektas. ...
Daudimo analizės, Analizė, 22 puslapiai
2016 11 09
Draudimo rinka
Įvadas. Lietuvos draudimo rinka po nepriklausomybės atkūrimo. Draudimo įstatymas ir jo reikšmė draudimo vystymuisi. Draudimo kompanijos, jų ėjimas į rinką, įsitvirtinimo joje metodai. Draudimo reikalų taryba, jos reikšmė Lietuvos ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 03 31
Finansinė atskaitomybė BTA draudimas
Įvadas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje bendrasis žurnalas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje pelno (nuostolio) ataskaita. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje balansas. „Bta insurance company“ se ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 09
Gyvybės draudimas ir pensijų kaupimas
Įvadas. Gyvybės draudimo raida. Gyvybės draudimo veiklos ištakos. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo skirstymas Lietuvoje. Pensijų raida. Pensijų sistemos raida. Lietuvos pensijos sistema. Lietuvos pensijų kaupimo sistemos ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 02 20
Gyvybės draudimas rinka ir produktai. gyvybės draudimo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Gyvybės draudimas socialinės apsaugos sistemoje. Gyvybės draudimo paslaugų ekonominis naudingumas. Draudimo bendrovių produktai. Gyvybės draudimo teisinis reglamentavimas. Išvados. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 31
Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje (2)
Investicinis gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo trūkumai. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas naudingas , nes. Kaupiamojo gyvybės draudimo įmoka. Kaupiamojo gyvybės draudimo išmoka. Kaupiamojo ...
Daudimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 06 08
Ilgalaikės ir trumpalaikės Lietuvos draudimo rinkos perspektyvos
Įvadas. Trumpa draudimo atsiradimo istorija. Lietuvos draudimo rinkos istorija skirtingais laikotarpiais. Jos plėtra ir perspektyvos. Lietuvos draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos plėtros galimybės - perspektyvos. Lietuvos draudimo rinkos ...
Daudimo esės, Esė, 19 puslapių
2016 08 02
Indėlių draudimas Lietuvoje
Indėlių draudimas Lietuvoje. Įvadas. Išvados. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 01 10
Kelionių draudimas skaidrės
Nuo ko draudžiama kelionių draudimu? Kam labiausia tinka draustis šiuo draudimu? Nuo finansinių nesklandumų kelionės užsienyje metu Ligų Sužeidimų Dingusio bagažo ir pan. Kiekvienai kelionei į užsienį Medicininių išlaidų draudimas. ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 09
Lietuvos socialinio draudimo sistema
Įvadas. Socialinio draudimo teoriniai aspektai. Socialinio draudimo samprata ir socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Lietuvos valstybinio socialinio ...
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 08
Namų turto draudimas
Įvadas. Draudimo objektas. Namų turto draudimo rizikos. Draudimo įmoka. Draudimo išmoka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Daudimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 08
Pastatų draudimas Lietuvoje
Įvadas. Pastatų draudimo sąvoka.Ne gyvybės draudimo rinka lietuvoje.Pastatų draudimo rinkos perspektyvos lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Daudimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 03 17
Pensijinio draudimo privalumai ir trūkumai
Ir III pakopos pensijinio draudimo privalumai ir trūkumai. Įvadas Pensijų veikiančių pakopų atsiradimas Lietuvoje. Įvadas. Darbo tema. II ir III pakopos pensijinio draudimo privalumai ir trūkumai. Pagrindinės pensijų sistemos reformos ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 11 24
Privalomasis sveikatos draudimas
Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo apmokestinimas. Apmokestinimo lengvatos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos ir ...
Daudimo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2018 02 17
×