Draudimas (4)

310 dokumentų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia darbdavys. Sveikatos draudimas vykstant į užsienį. Išvados. Literatūros ...
Daudimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 05
Draudimo kompanijos struktūra tikslai uždaviniai
Įvadas. Draudimo bendrovės tikslai. Ekonominiai draudimo bendrovės tikslai. Neekonominiai draudimo bendrovės tikslai. Draudimo bendrovės uždaviniai. Draudimo bendrovės struktūra. Išvados. Literatūra. Priedai.
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 01 10
Draudimo rinkos Lietuvoje analizė
Įvadas. Draudimo samprata ir kvalifikavimas. Gyvybės draudimo rinka. Gyvybės draudimo rinkos Lietuvoje apžvalga. Gyvybės draudimo rinkos Lietuvoje. Ne gyvybės draudimo rinka. Ne gyvybės draudimo rinkos Lietuvoje apžvalga. Ne gyvybės ...
Daudimo analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 03 27
Draudžiamųjų rizikų vertinimas ir valdymas
Įvadas. Draudžiamųjų rizikų vertinimo teorinė dalis. Rizikos vertinimas. Rizikos vertinimo ir valdymo etapai. Draudžiamųjų rizikų valdymo teorinė dalis. Rizikos valdymas. Būdai rizikai valdyti. Rizikos mažinimo būdai. Draudimo įmonių ...
Daudimo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 04 19
Kasko draudimas
Apie kasko draudimą. Dalių nuvertėjimas norma procentais. Transporto priemonių dalių išskyrus padangas nusidevėjimas. PZU. Draudiminai įvykiai Ergo ir Pzu kompanijų. Žalos atlyginimas ir draudimo galiojimas. Literatūsos sąrašas. ...
Daudimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 21
Pensijų fondų palyginamoji analizė
Įvadas. Pensijos kaupimas. Lietuvos pensijų kaupimo sistema ir pensijų pakopos. Išvados. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 12 16
Privalomasis sveikatos draudimas
Santrumpų sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo apmokestinimas. Apmokestinimo lengvatos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos ir ...
Daudimo referatai, Referatas, 24 puslapiai
2018 02 17
Civilinės atsakomybės palyginimas PZU ir ERGO draudimo bendrovėse
Įvadas. Draudimo sutarties sudarymo sąlygos. Asmens civilinės atsakomybės draudimo ypatumai. Draudimo įmokų ir išmokų vertinimas. Išvados.
Daudimo analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 04 03
Draudimas
Turinys. Įvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. ...
Daudimo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 12 27
Draudimo įmonių palyginimas (Swedbank, Insurance)
Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialas. Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialo buveinės adresas. Veikla. Apie banką. Bendrovės valdyba. Kitos narės. „Swedbank P&C Insurance AS“ teikia tokias draudimo paslaugas. Gyventojų turto ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 06 26
Ilgalaikės ir trumpalaikės Lietuvos draudimo rinkos perspektyvos
Įvadas. Trumpa draudimo atsiradimo istorija. Lietuvos draudimo rinkos istorija skirtingais laikotarpiais. Jos plėtra ir perspektyvos. Lietuvos draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos plėtros galimybės - perspektyvos. Lietuvos draudimo rinkos ...
Daudimo esės, Esė, 19 puslapių
2016 08 02
Lietuvos socialinio draudimo sistema
Įvadas. Socialinio draudimo teoriniai aspektai. Socialinio draudimo samprata ir socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Lietuvos valstybinio socialinio ...
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 08
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo samprata ir skirstymas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios asmens civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios juridinių asmenų civilinės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 01 06
Draudimo teorija
Draudimo esmė ir būtinumas. Draudimas. Rizika. Draudimo veiklos skirstymas (klasifikavimas). Asmens draudimui. Turto draudimas. Atsakomybės draudimas. Draudimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Draudimo įmokos, tarifai ir išmokos. ...
Daudimo konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 12 03
Finansinė atskaitomybė Lietuvos draudimas
Įvadas. Bendrasis žurnalas. Dižioji knyga. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 04 11
Gyventojų turto draudimo rūšies analizė ir įvertinimas
Įvadas. Turto draudimas. “If P&C Insurance AS”. „If super namai“. „If namai“. „If mini namai“. „Swedbank P&C Insurance AS“. „Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group“. Draudimų palyginimas. Turto draudimo apskaičiavimas. ...
Daudimo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 11 28
Gyventojų turto draudimo rūšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Draudimo įmonių Uab „Bta draudimas“, aas „Gjensidige baltic“ Lietuvos filialo, Uab „Pzu Lietuva“ charakteristika. Uab „Bta draudimas“ įmonės charakteristika. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo charakteristika. ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 01 06
Kredito draudimas
Įvadas. Kreditų draudimas. Kokią rizikos dalį apsaugo kreditų draudimo sutartis? kiek kainuoja kreditų draudimas? Kas vykdo kreditų draudimą Lietuvoje? Verslo nutrūkimo draudimas. Kada atlyginame žalą? Draudimo įmokos. Įmonių turto ...
Daudimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 28
Socialinis draudimas skaidrės
Socialinis draudimas. SODRA Pagrindiniai konkurentai Lietuvos darbo. Valstybinis socialinis draudimas apima kone visus Lietuvos gyventojus. Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių. Sodra, kaip organizacija siekia nuolat tobulėti bei ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 04 01
AB „Žaibo draudimas“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. Akcinės bendrovės „žaibo draudmas“ charakteristika. Akcinės bendrovės „žaibo draudimas“ veiklos dokumentai. Aprašymas.Personalo įsakymas. Raštas. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. ...
Daudimo projektai, Projektas, 23 puslapiai
2017 05 05
Civilinės atsakomybės draudimas referatas
Įvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirstymas. Civilinės atsakomybės apimtys. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo rūšys. Darbdavių civilinės ...
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 01 10
Darbuotojų draudimas įmonėje
Įvadas. Draudimo sąvoka, formos ir rūšys. Draudimo rinkos dalyvių priežiūra. Darbuotojų draudimas lietuvoje. Išvados. Literaturos sąrašas.
Daudimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 07 16
Draudimo bendrovės investicinio gyvybės draudimo tobulinimo galimybės modelio aprašymas
Įvadas. Tiriamojo darbo organizavimas. Duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Daudimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 05 16
Draudimo kompanijos
Ergo draudimo kompanija. Ergo lietuvoje. ERGO Baltijos šalyse. Ergo istorija. Novatoriški ERGO sprendimai. Misija, vizija, vertybės. Gjensidige draudimo kompanija. Apie „Gjensidige Baltic“. „Gjensidige“ pasaulyje. Rūpestis klientais. ...
Daudimo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 02 17
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Seesam Lietuva" ir UAB "Bonum publicum" lyginamoji analizė
Įvadas. Draudimo bendrovės istorija ir veikla. Aprašomos draudimo rūšies apibūdinimas pagrindinis ir papildomas draudimas. Draudimo rūšių taisyklių pagrindinių paragrafų išvardinimas ir jų trumpas komentaras. Draudimo objektas. ...
Daudimo analizės, Analizė, 22 puslapiai
2016 11 09
Draudimo rinka
Įvadas. Lietuvos draudimo rinka po nepriklausomybės atkūrimo. Draudimo įstatymas ir jo reikšmė draudimo vystymuisi. Draudimo kompanijos, jų ėjimas į rinką, įsitvirtinimo joje metodai. Draudimo reikalų taryba, jos reikšmė Lietuvos ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 03 31
Finansinė atskaitomybė BTA draudimas
Įvadas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje bendrasis žurnalas. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje pelno (nuostolio) ataskaita. „Bta insurance company“ se filialo Lietuvoje balansas. „Bta insurance company“ se ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 09
Gyvybės draudimas ir pensijų kaupimas
Įvadas. Gyvybės draudimo raida. Gyvybės draudimo veiklos ištakos. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo skirstymas Lietuvoje. Pensijų raida. Pensijų sistemos raida. Lietuvos pensijos sistema. Lietuvos pensijų kaupimo sistemos ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 02 20
Gyvybės draudimas rinka ir produktai. gyvybės draudimo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Gyvybės draudimas socialinės apsaugos sistemoje. Gyvybės draudimo paslaugų ekonominis naudingumas. Draudimo bendrovių produktai. Gyvybės draudimo teisinis reglamentavimas. Išvados. Literatūra.
Daudimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 31
Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje (2)
Investicinis gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo trūkumai. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas naudingas , nes. Kaupiamojo gyvybės draudimo įmoka. Kaupiamojo gyvybės draudimo išmoka. Kaupiamojo ...
Daudimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 06 08
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema