Draudimo bendrovės jų tipai ir organizavimo formos


Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo formos. Privalomasis draudimas. Privalomosios draudimo formos rūšys. Savaranoriškas draudimas. Draudimo bendrovės. Ne gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas. Teisinės draudimo veiklos organizavimo formos. Akcinė draudimo įmonė. Akcinės draudimo įmonės valdymo organai. Nuosavas kapitalas, pelno panaudojimas bei nuostolių dengimas. Draudimo draugija. Išvados. Literatūros sąrašas.

Išnagrinėti draudimo bendroves, jų tipus ir organizavimo formas teoriniu aspektu.

Apžvelgti rinkos tendencijas draudimo rinkoje.

Apžvelgti draudimo bendrovių teisinį pagrindą.

Pagal Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos 2005 metų pirmo pusmečio pranešimą Lietuvos Vyriausybei, pateiksiu statistiką apie draudimo sistemos būklę Lietuvoje. Taip pat panagrinėsiu LR Draudimo, Akcinių benrovių įstatymus. Tyrinėdama temą teoriniu aspektu remsiuosi šia literatūra: J. Čepinskio (1999, 2004), Sisteminias tyrimais, A. Vasiliausko (2003), Л.И Рейтман (1993).

Draudimo bendrovių rinka Lietuvoje pakankamai plati. Šiuo metu Lietuvoje draudimo veiklą vykdo 8 gyvybės ir 15 ne gyvybės draudimo bendrovės.

Gyvybės draudimo šakoje LR draudimo įstatymas išskiria penkias grupes:

sausumos transportų priemonių (išskyrus geležinkelio) draudimas,

su laivų (jūros ir vidaus vandenų) valdymų susijusios civilinės atsakomybės draudimas,

Šiuo metu Lietuvoje ne gyvybės draudimo kompanijų yra 15, o gyvybės - 8. Pastaruojų metu šis skaičius mažėja, nes rinkos ekonomikos sąlygomis veikiant konkurencijai išlieka tik stipriausios draudimo įmonės, nes čia galioja tie patys objektyvūs ekonominiai dėsniai.

Ši statistika parodo pagrindinius draudimo bendrovių produktus. Kaip matome transporto priemonių ir vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas (TPSVCAD) šiuo metu draudimo rinkoje yra pati paklausiausia draudimo rūšis (40,1 %). Taip yra, nes mūsų šalis šią draudimo rūšį įvedė kaip privalomą, todėl ir draudimo įmokų padidėjo.

AB „Lietuvos draudimas“ labiausiai iš visų ne gyvybės draudimo įmonių 2005m. didino savo pozicijas rinkoje. Savo rinkos dalį padidino nuo 30,6 % iki 34,8 %.

Gyvybės draudimas yra dar skirstomas į:

Pagal Čepinskį J., praktikoje naudojamos trys pagrindinės teisinės draudimo veiklos organizavimo formos: akcinės draudimo įmonės, draudimo draugijos bei valstybinės draudimo įstaigos.

Panagrinėsim plačiau akcines draudimo įmones ir draudimo draugijas.

Draudimo įmonės LR yra steigiamos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymų. Draudimo įmonės steigėjai, jiems keliami reikalavimai bei pats steigimo bei licencijos gavimo procesas yra reglamentuoti LR draudimo įstatymu.Pagal Akcinių bendrovių įstatymą bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 tūkst. litų. Verslo apskaitos standarte ( VAS ) apibrėžiama, kad įstatinis kapitalas - pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma. Bendrovės įstatinis kapitalas dažniausiai didinamas išleidus naujas akcijas. O mažinamas gali būti tik tada kai sumažintos akcijų nominalios vertės, anuliavus akcijas. Akcijos - tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys dalyvavimą akciniame kapitale ir suteikiantys jų savininkams turtines (pvz., gauti dividendus) ir neturtines teises (pvz., teisę dalyvauti bendrovės valdyme).

Akcinės draudimo įmonės dažniausiai turi tokius pačius valdymo organus kaip ir kitos akcinės bendrovės: visuotinį akcininkų susirinkimą, stebėtojų tarybą bei įmonės valdybą.

Valdyba yra dar vienas, didelę reikšmę turintis draudimo įmonės valdymo organas. Vadovavimas draudimo įmonei yra pagrindinė valdybos užduotis. Draudimo įmonės valdyba atsiskaito už savo veiklą tiek stebėtojų valdybai, tiek ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.valdyba taip pat „renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas; priima sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes; priima sprendimus įsigyti ilgalaikiam turtui“.

Nuosavas akcinės draudimo įmonės kapitalas yra formuojamas išleidžiant draudimo įmonės akcijas. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

Tiek periodo metu uždirbtas akcinės draudimo įmonės pelnas, tiek ir patirti nuostoliai tenka draudimo įmonės savininkams, t.y. jos akcininkams. Patirti nuostoliai yra dengiami arba iš pelningų periodų metu susiformuotų draudimo įmonės rezervų, arba įstatinio kapitalo sąskaita. Tačiau nepaslaptins, kad praktikoje nuostolių padengimui dažnai yra naudojami paslėptieji draudimo įmonės rezervai, kurie yra įmonės akcininkų nuosavybė. Akcininkai neatsako ir nėra įpareigoti dengti draudimo įmonės nuostolių, viršijančių egzistuojantį draudimo įmonės nuosavą kapitalą.

  • Draudimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 141 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (7568 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aleksandra
  • Draudimo bendrovės jų tipai ir organizavimo formos
    10 - 8 balsai (-ų)
Draudimo bendrovės jų tipai ir organizavimo formos. (2016 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-bendroves-ju-tipai-ir-organizavimo-formos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:31
×