Draudimo finansinė veiklos analizė


Įvadas. Ad„“ mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Adb „Lietuvos draudimas“ pelningumo rodiklių vertinimas ir analizė. Adb ,, Lietuvos draudimas“ finansavimo rodiklių analizė ir vertinimas. Išvados.


Valstybių sąjungos skatina šalių rinkų integraciją ir didina tarptautinius finansų judėjimus. Dėl to didėja įmonių konkurencingumas ir į Lietuvos rinkas žengia užsienio kapitalo įmonės, turinčios didelius pajėgumus konkuruoti rinkoje. Esant didelei konkurencijai įmonės norinčios pasiekti gerus rezultatus turi nuolatos tobulėti, semtis naujų idėjų ir investuoti. Taip pat kiekvienai įmonei tampa vis svarbiau tinkamai atlikti finansinę analizę, nes kuri padeda nustatyti įmonės galimybes ir pranašumus konkurencinėje rinkoje, veiklos tendencijas bei dėsningumus, rizikingiausias veiklos sritis ir tas, kurios neduoda jokios naudos arba duoda nepakankamą naudą įmonei.

Finansinė būklė, tai įmonės ekonominės veiklos charakteristika, kuri padeda apsaugoti ne tik pačios įmonės, bet ir jos partnerių, bei klientų interesus. Finansinė analizė padeda greičiausiai atskleisti neigiamus reiškinius įmonės veikloje, o analizės išvados leidžia imtis priemonių kurios padėtų išvengti grėsmingų padarinių. Finansinė analizė, tai vienas objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą bei suprasti vykstančius procesus įvertinant finansinius rodiklius. Verslo aplinkoje įmonės finansine būkle gali domėtis ne tik investuotojai ir kreditoriai, bet ir valdžios institucijos, žiniasklaida, konkurentų įmonės ir įmonę besirenkantys klientai.

Draudimo įmonėje ypatingai svarbu tinkamai subalansuoti finansinę būklę norint pasiekti sėkmingus rezultatus. Labai svarbu tinkamą dėmesį skirti verslo rizikai ir jos valdymui. Norint užtikrinti sėkmingą įmonės gyvavimą reikia nuolat kokybiškai ir sistemingai tikrinti jos finansinę būklę ir finansinius rodiklius, analizės pagrindu priimti investicinius ir finansinius sprendimus.

Darbo objektas – ADB„Lietuvosd draudimas“ finansiniai rodikliai.

Darbo tikslas – atlikti ADB „Lietuvos draudimas“ finansinę analizę ne gyvybės draudimo rinkoje.

Darbo uždaviniai:

Apskaičiuoti ir įvertinti ADB „Lietuvos draudimas“ mokumo ir likvidumo rodiklius.

Apskaičiuoti ir įvertinti ADB „Lietuvos draudimas“ likvidumo rodiklius

Apskaičiuoti ir įvertinti ADB „Lietuvos draudimas“ pelningumo rodiklius.

Apskaičiuoti ir įvertinti ADB „Lietuvos draudimas“ finansinio stabilumo rodiklius.

Analizuojant draudimo bendrovės ADB „Lietuvos draudimas“ 2010 – 2009 metų mokumo rodiklį, galima pamatyti ar bendrovės nuosavas kapitalas yra pakankamo dydžio, kad ji būtų laikoma mokia. Pagal teisės aktus yra numatyta, kad mokumo rodiklio reikšmė privalo būti didesnė arba lygi 1. Jeigu reikšmė mažesnė už 1, tai informuoja apie galimą draudimo bendrovės kapitalo trūkumą ir rodo, kad įmonė reikalauja papildomų investicijų. Mažesnė nei 0,75 reikšmė gali rodyti reikšmingą draudimo bendrovės kapitalo trūkumą. Jeigu rodiklis didesnis už 1, tai galima teigti, kad draudimo bendrovė yra moki.

Mokumo rodiklis apskaičiuojamas: turima mokumo atsarga/busima mokumo atsarga. Šis rodiklis parodo kiek draudimo bendrovės nuosavas kapitalas viršijs jos vykdomos veiklos apimtis ar draudimo bendrovė turi pakankamai kapitalo užsiimi šia veikla.

2010 metais žymiai sumažėjus turimai mokumo atsargai, sumažėjo ir mokumo rodiklis ir dėl padidėjusios mokumo atsargos šio rodiklio vertė nuo 3,27 sumažėjo iki 3,23. Tam didžiausios įtakos turėjo stipriai pasikeitusi turima mokumo atsarga. Nuo praėjusių finansinių metų jis sumažėjo -17,43%.

Bendrojo mokumo rodiklis apskaičiuojamas investicijų ir techninių atidėjinių santykiu. Šiuo būdu apskaičiuotas rodiklis parodo, kad 2010 metais draudimo bendrovės ADB „Lietuvos Draudimas“ jis buvo – 1,37. O tai parodo, kad per vienerius metus jis sumažėjo – 0,09. Tai būtų 6,16% mažiau už 2009 metus, kadangi praėjusių finansinių metų bendrojo mokumo rodiklis buvo –1,46. Naudojantis pateiktais apskaičiavimais, galima teigti, kad didžiausią įtaką bendrojo mokumo rodiklio sumažėjimui turėjo investicijų sumažėjimas ataskaitiniais metais, jos sumažėjo 6074255 litais – 0,08%. Bendrojo mokumo rodiklio pokyčio priklausymas nuo investicijų ir techninių atidėjinių keitimosi, pavaizduotas 2 paveikslėlyje.

  • Draudimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 77 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4706 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sobieski
  • Draudimo finansinė veiklos analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
Draudimo finansinė veiklos analizė. (2016 m. Vasario 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-finansine-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:05
×