Draudimo įmonės veiklos organizavimas


Įvadas. „Simulith“ ir verslo praktinio mokymo firmos (vpmf). Vpmf „Viko drauda“. Išvados. Literatūra. Priedai.

VPMF – tai įmonės, kurios imituoja realių įmonių veiklą, jose vykstančius verslo procesus. Lietuvoje pirmosios verslo praktinio mokymo firmos įkurtos 1993 m. įgyvendinant Danijos trijų verslo koledžų ir Lietuvos Respublikos kultūros ir mokslo ministerijos finansuotą projektą. Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 50 verslo praktinio mokymo firmų įvairiuose Lietuvos miestuose, kuriose kasmet dirba ir tuo pačiu mokosi virš 2000 studentų, mokinių bei suaugusių. VPMF veikia Lietuvos mokymo institucijose (universitetuose, kolegijose, profesinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, suaugusiųjų mokymo organizacijose).

Centro padalinių (Bankas, Registras, Mokesčiai, „Sodra“, Paštas, Prekyba, Muitinė, Info ir kiti) veiklos organizavimas ir koordinavimas;

darbo grupių sudarymas ir ekspertų samdymas Centro funkcijoms vykdyti bei atlyginimas už atliktą darbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

naujausia informacija ir konsultavimas įmonių mokesčių klausimais.

šioje rinkoje firmos parduoda produkciją ir perka prekių atsargas bei prekes, kurių negalima nusipirkti kitose praktinio mokymo firmose;

VPM firmų atsiskaitymas už komunalines ir kitas paslaugas: biuro nuomą, mokesčius už vandenį, šildymą, elektrą ir t. t.

naujausios „Simulith“ centro bei Lietuvos praktinio mokymo firmų informacijos, taip pat iš užsienio centrų bei praktinio mokymo firmų gaunamos informacijos skelbimas;

Per metus centras rengia du seminarus VPM firmų vadovams. Vienas yra skirtas naujų tinklo narių mokymams, kurių metu patirtį turintis vienos iš tinklo VPM firmų vadovų savo vadovaujamoje firmoje veda praktinius užsiėmimus. Kitas seminaras nagrinėja aktualias verslo, vadovavimo, ugdymo tematikas ar susijęs su bendrųjų iškalbos, bendravimo įgūdžių lavinimu. Seminarus veda samdomi kompetentingi savo srities profesionalai. „Simulith" tinklo nariams šie seminarai yra nemokami. Taip pat centras yra sukaupęs nemažos iniciavimo ir dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties. Šiuo metu vykdomi koordinuojami du projektai.

Simulith" centras leidžia kasmetinius leidinius, kuriuose VPMF tinklo vadovai, praktikantai, „Simulith “ centro atstovai dalinasi sukaupta patirtimi. Leidžia mokomąsias metodines knygas.

VPMF „VIKO DRAUDA“ yra Lietuvos verslo praktinio mokymo firma, kuri savo veiklą pradėjo 2011 metais, vasario mėn. Įmonę įsteigė Vilniaus Kolegijos, ekonomikos fakulteto, draudimo vadybos specialybės studentai. 2011 m. vasario 2 d. VPMF „VIKO DRAUDA“ buvo įregistruota „Simulith“ registre bei gavo įmonių registravimo pažymėjimą. Ta proga, 2011 m. vasario 7 d. įvyko iškilminga atidarymo ceremonija. Po ceremonijos studentai entuziastingai pradėjo veiklą naujose firmos patalpose. VPMF „VIKO DRAUDA“:

misija – profesionaliai teikti klientų poreikius atitinkančias draudimo paslaugas ir efektyviai atstovauti kliento interesus Simulith tinkle Lietuvoje ir tarptautiniu mastu;

vizija – socialiai atsakinga, patikima, dinamiška draudimo paslaugas teikianti įmonė, pasižyminti aukšta paslaugų kokybe;

vertybės – viena komanda, išmintingas valdymas, kokybė, orientavimasis į klientą, dinamiškumas, rūpestingumas, atsakomybė, unikalios idėjos, darbuotojai, atkaklumas.

1. PERSONALO SKYRIUS. Personalas tai įmonės darbuotojai, dirbantys įmonėje pagal darbo sutartis. Personalo (skyrių) darbuotoju priimamas dirbti asmuo, turintis aukštesnįjį humanitarinį išsimokslinimą, žinantis raštvedybos reikalavimus, kalbos kultūros normas, esantis sugyvenamo charakterio, korektiško elgesio, komunikabilus, sugebantis logiškai mąstyti, išmanantis profesinės etikos klausimais, dirbantis savarankiškai. Darbuotojas pavaldus personalo skyriaus vadovui.

sudaryti darbo sutartis, jas įforminti, pildyti darbo sutarčių registravimo žurnalus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

priskaičiuoti pagal pirminius dokumentus darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, užpildyti atlyginimų žiniaraštį;

supažindinti darbuotojus su įmonės Kolektyvine sutartimi, Vidaus darbo tvarka, pareiginiais nuostatais;

tvarkyti visų skyrių (personalo, pardavimų, pirkimų ir kt.) archyvus;

įforminti pastovas, ne visą darbo mėnesį, darbo savaitę, darbo dieną;

kaupti informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį;

  • Ekonomika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 455 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3936 žodžiai)
  • Kolegija
  • Raimonda
  • Draudimo įmonės veiklos organizavimas
    10 - 10 balsai (-ų)
Draudimo įmonės veiklos organizavimas. (2015 m. Gruodžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/draudimo-imones-veiklos-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 02:03
×